Az októberi önkormányzati és nemzetiségi választásokon indulni szándékozó jelölteknek a választókerületben élő választópolgárok ajánlásait kell összegyűjteniük a választási iroda által kinyomtatott és hitelesített ajánlóíveken. A képviselőjelöltséghez, polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a jegyzők állapították meg augusztus 18-án a névjegyzékben szereplők száma alapján, a megyei főjegyzők pedig a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát határozták meg. A települési nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitűzésekor, nemzetiségek és települések szerinti bontásban. Az ajánlásgyűjtő íveket augusztus 25-től vehették át a jelöltek és a jelölőszervezetek - írta a híradó.hu.

A választási irodáknak az összegyűjtött ajánlásokat a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell ellenőrizniük. A választási iroda az ellenőrzésnél megvizsgálja, hogy az ajánlóív el van-e látva a választási iroda pecsétjével, sorszámozva van-e, rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő neve és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt és vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az ajánlóíven feltüntetett adatai (a neve, személyi azonosítója, lakcíme, anyja neve) a központi névjegyzékben szereplő adataival megegyeznek-e. Az ellenőrzés során a lakcímadatokban előforduló kisebb hibákat még elfogadják, ilyen például az út és utca elírása, helyesírási hiba a közterület nevében, vagy a házszám megjelölésénél az emelet és ajtó elírása, esetleges hiánya, továbbá ha az ajánló nem tünteti fel mindegyik utónevét.

A választási iroda az ajánlások ellenőrzésénél megállapítja, hogy az ajánló választópolgár augusztus 25., az ajánlásgyűjtés kezdete és az ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet ajánlani. Az iroda ellenőrzi azt is, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott-e már le érvényes jelölést, ugyanis az októberi választáson egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat érvényesen, de egy jelöltet csak egyszer. A nemzetiségi választás esetében a választási iroda azt is vizsgálja, hogy az ajánló szerepel-e az adott nemzetiség névjegyzékében.

Az iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a meghatározottat. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Korábban a leadott ajánlószelvények mindegyikét ellenőrizni kellett, függetlenül attól, hogy a jelöltséghez hány ajánlószelvényre volt szükség. Mivel az októberi választáson egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, a többes jelölésnek már nincsenek jogkövetkezményei. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a mellette működő bizottságot, amely dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről vagy az elutasításról.

A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van ("rágyűjtés"), de legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának. Az ajánlások gyűjtésére és a jelöltek bejelentésére szeptember 8-án 16 óráig van lehetőség, eddig az időpontig kell leadni a jelölteknek a választási irodáktól átvett összes ajánlóívet is. A megyei listák bejelentéséhez szükséges ajánlások gyűjtésére szeptember 9-én 16 óráig van lehetőség.

Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják, kivéve, ha az ívet a jelöltbejelentésre nyitva álló határidőt követő napon, üresen adják le. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, vagyis 2015. január 12-én megsemmisíti.