Hunyadi János Középiskola, Mezőkovácsháza
A Hunyadi
Egy Orosházához közeli tanyasi iskolába járt általános iskolába, Urszuly János tanító két osztályt tanított egyszerre az osztatlan iskolában. Paraszti környezetben élt a Németh család, gazdálkodott, állatokat nevelt. A kis Jóska a közelükben akart maradni, de a tanítója addig győzködte a tanyán a szüleit, hogy beadták tanulni az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumba, ahol szerinte Győrös Gyula matematikatanárnak köszönhetőenSándor Zoltánné igazgatónő, Mezőkovácsháza
Sándor Zoltánné igazgatónő
szerette meg a matematikát Orosházáról sokan jártak a környező falvakból vonattal a gimnáziumba. A tanítás kezdete előtt még volt egy fél óra, mindig előbb bement az iskolába, iskolatársai – főleg lányok – kérdezősködtek ott matematikáról. Körülbelül egy hónap telt el, amikor néhány tanulótársa azt mondta, hogy jobban megértette az ő magyarázatából a matematikát, és akkor érezte meg, hogy milyen hihetetlenül jó dolog megmagyarázni ezt olyanok számára, akik nem nagyon lelkesedtek iránta korábban. A szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-ábrázoló geometria szakán szerzett 1967-ben középiskolai tanári oklevelet, igazán kiváló tanárai voltak. Tandori Károly professzor analízisre, Rédei László professzor algebrára, Moór Artúr professzor geometriára tanította. Leindler Lászlónál írta a tudományos diákköri dolgozatát, utána az egyetemi doktori és a kandidátusi disszertációját is. Szőkefalvi-Nagy Béla egyetemi előadásai is nagy hatással volt rá. Az analízis oktatásával kapcsolatosan Kalmár László fejtegetései adtak Prof. Dr. Németh József, Mezőkovácsháza
Prof. Dr. Németh József
nagyon sokat a számára. Őt már tanársegédként volt szerencséje hallgatni. (Szegedi diákkoromban hallottam a következő történetet. Szőkefalvi-Nagy Béla professzor valamin elgondolkodva nem a zebrán, hanem ferdén ment át az utcán, mire egy rendőr megkérdezte tőle: - Ember, tudja, mi az a merőleges?Tudom – vágta rá a szegedi matematikai iskola jeles képviselője –, pi fél. – Na, azt meg a rendőr nem értette – a szerző.)
Németh József professzor munkásságát hét kitüntetéssel ismerték el, birtokosa a magyar matematikatanárok legnagyobb szakmai elismerésének, a Beke Manó-díjnak, az Amerikai Egyesült Államokban is tanított. Éppen 50 éve annak, hogy 1964-ben demonstrátorként a tanári pályára lépett az egyetemen.
- Hogyan került a mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskolába?
- Sándor Zoltánné matematika szakos igazgatónő meghívására, tavasszal már tartottam előadást a tanáriTanárok, Mezőkovácsháza
Pedagógusok
hitvallásomról a tankerület mintegy 130 pedagógusának. Legutóbb, a Hunyadiban a matematikai végtelenről beszéltem műkedvelői jelleggel. Elvittem egy könyvemet is, otthagytam a honlapomat.
- Tanít még a Szegedi Tudományegyetemen?
- Hetvenegy éves vagyok, nyugdíjas, de még tanítok komplex és valós függvénytant, valamint analízist. Valószínűség-számításban és kombinatorikában eléggé jól áll a természettudományi kar.
- Milyen a mai diákság felkészültsége?
- Meg kell mondanom, hogy nagyon gyenge.
- Pontosan ezt panaszolták harmincéves bölcsészkari évfolyam-találkozónkon egykori oktatóink.
- Olyan a pénzügyi finanszírozás rendszere, hogy a munkabérek nagysága a diákok számától függ. Aki például középiskolában csak az alap érettségit teszi le, az esetleg soha nem látott bizonyítást. Kevesebb hallgatónk van, szintre hozó kurzusokat is kell tartanunk. Az is problémát jelent, hogy sokan idejárnak, de nem konzultálnak, nem kérik annyira az oktatók segítségét, mint régebben.
Diákok, Mezőkovácsháza
Diáklányok

Fotó: Szabó Ákos