A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban - megzenésítve - már hallhatták tanárai és diákjai az ifjú költő néhány, 1989-ben született versét. A szerző Ajánlásban megjelenő figyelmeztetése ellenére, a Hír6.hu megpróbálkozik egy másik ajánlással is.

Világos beszéd. A verset nem magyarázni kell, hanem/ érezni, s magadévá tenni részeit. / Nem tudhatod, hogy mit gondoltam / akkor, hisz én sem mindig tudom. / Aki beleMAGYARáz, az ...! - írja Kristóf, a kipontozott rész pedig e sorok írója.


Nem sokat emlegetett, bár népességében valóban nagy generáció Kristófé. Ők voltak Pozsgay Imre oktatási és kulturális minisztersége alatt az „új dokumentumos" gyerekek. A kísérleti nyúl szerepe végigkísérte tanulóéveiket.

Már felnőtt fejjel élték meg a rendszerváltást, s bizony, fiatalságuk ellenére sokan váltak annak veszteseivé. Még többen kénytelenek voltak átélni szüleik vergődését az új világban, ami érzelmileg és anyagilag is mélyen érintette őket. Más világba csöppentek, mint amiben szocializálódtak. Új játékszabályok, keretek között kellett felépíteni felnőtt életüket. Kinek sikerült, kinek nem.

Más-Világ. Másvilág. Más ez a világ. Sokféleképpen értelmezhető a címe a kötetnek, ahogyan a benne szereplő verseknek is sokféle olvasata van. Ezt, a már idézett ajánlásában a szerző maga is megfogalmazta: Kérlek, keresd Önmagad e sorokban, / mert a líra a gondolatod, még / akkor is, ha én írtam le! / Magam írtam magamnak, s lehet, / hogy neked éppen mást mondanak a szavak... / A lényeg, találd meg önmagad! A négy korra osztott kötet címei beszédesek.

Életrajz
A Más-Világ című kötet szerzője Kristóf István, 1972-ben született Debrecenben, gyermekévei Békéscsabán teltek. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1990-ben. A gimnáziumi évek alatt kezdte írogatni az általa szabad vers kategóriába sorolt költeményeit. A Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karán Állattenyésztő üzemmérnöki diplomát szerzett 1993-ban. A főiskolai évek tovább gazdagították műveinek sorát, melyből néhány az egyetemi újságban is megjelent. Ezt követően költői alkotó tevékenységét kissé háttérbe szorította munkája, és családja. Orosházán, akkori lakóhelyén kezdett dolgozni. Két fia közül a nagyobb, Csanád 1999-ben, míg a kisebb, Hunor 2005-ben született. 2006-tól nagy változások következtek be életében, és világszemléletében, melyek műveiben jól tükröződnek. 2007-ben a Kaposvári Egyetemen Agrármérnöki diplomát szerzett. Elvált, jelenleg Túrkevén él párjával. 

A Próbálkozások a gimnazista Kristóf iskolás létébe enged bepillantást, a Szikrák és Sziklák az egyetemi, 1989-90-es évek termései. A lét fontos kérdéseit feszegeti a fiatal költő, és senkivel sem kíméletlenebb, mint önmagával. Mintha a tükörképével beszélgetne, úgy kéri számon magától létezésének értelmét, a hitet, úgy, hogy közben állandóan az univerzumhoz méri magát. Nem véletlen, hogy a Semmi, a Senki, a Fal, a Sötétség állandó jelképei verseinek. A végtelen Semmiben egy / pillanatig vagyunk valakik, / melyre az öntudat ítél minket. / Használd ki a pillanatot! - írja Villanások című versében. Az önmagát kereső, valahová elhelyezni akaró ember állandóan perlekedik magával, verseiben kiváló vitapartnere egymásnak az Én és a Te. De éppen ez a perlekedés vonja be a kívülállót a vitába, mintha a megszólított nem maga a költő, hanem te, az olvasó lennél.

Persze, a Sziklák mellett üdítően játékos, humoros, pattogó Szikrák is vannak. Vidám nyelvelések élethelyzeten, koron, pénzen, felfogáson, érettségen. Nem ilyennek ismertél. Csalódtál. / Mindenhogyan. Hogyan? Kellemesen? / Is-is! Látod, már nem vagyok pisis. / De te még az vagy, s az is maradhatsz, / ha nem nyitod fel a szemed, / és nem nézel körül. / Ha nem nyitod ki, egyedül maradsz, / s nem kapsz több információt. / És e nélkül nem működhetsz tovább. (Érettség)

Persze, a társadalmi berendezkedés átalakítása, a helyes választás kínzó felelőssége sem hagyta hidegen Kristófot, néhány versben foglalkozik is vele. Jó aránnyal annyit, amennyi megérintette belőle, de nem hagyta magára telepedni. Már csak azért sem, mert meg kellett küzdenie az Árnyakkal és a Mélységgel. Ebben a világban a hideg, a sötét, a mélység, a fájdalom, a halál, a zuhanás, a fal, a baj a leggyakrabban előforduló szavai Kristófnak. Így indítja a Rabság című versét: Kongó üresség ostromolja lelked mélyén a színeket. / s te most veszíted el méltóságod utolsó foszlányait is, / majd fokozatosan válsz egyenlővé a / feketeség névtelen ürességével. A 22 évesen írt, sötét hangulatot árasztó vers befejezése mégis azt mutatja, őriz magában a vers írója egy tisztább, szebb világot. Vigyázz a rét illatára, a Színekre, a Fényre, s megmaradsz! / Újra viszontlátod önmagadat, csak várj! / Várj rá! / Gyűlöld a rabságot!

És később, ez az illat, fény és a színek, melyeket gondosan megőrzött magában segíthették, vezették át a 4. korba, mely a Hajnali fénysugár címet viseli. A Semmi helyett itt már Minden van, a Sötétség helyett Fény, Remény. A hűvös hajnal neszei csivitelnek, / s tesznek-vesznek. / Lassan fény bújik elő a sötétből, / és áraszt el mindent egyszerre, hadat üzenve elődjének, / kinek birodalmát végre visszahódította. / A változás örök, / s a távozó körök még vissza- / visszarúgnak - / de hasztalan e világos Világban. / Ne tarts hát haragot! / Bocsáss meg önmagadnak, / mert a sötétben nem láthattad a Fényt. (Fénykor)

A gyönyörű szinesztézia juttatja eszembe: Kristóf szabadverseiben fegyelmezetten fogalmaz. Ritkán kalandozik el, nem mesél, hanem láttat. Nem elfogódott önmagával szemben, éppen ezért sokszor szinte szikár egyszerűséggel - olykor durva szavakkal - fejezi ki gondolatait. Sortörései meglepőek, különleges nyomatékot kölcsönözve a mondanivalónak. Hol játékosan, magyaros ritmusban szólal meg, hol - ugyanabban a versben időmértékes lüktetésre vált - de nem öncélúan. Gazdag szóképei, következetesen használt jelképei nemcsak gondolatiságában, hanem hangulatában is gyorsan befogadhatóvá teszik üzeneteit.

De nem ez jelenti e sorok írójának a Más-Világ legnagyobb értékét. Inkább az, hogy hosszú évek kihagyása után vissza tudta vezetni a versek világába úgy, hogy újra éhséget érezzen irántuk. Most derült ki: mennyire hiányoztak.

/Novum Verlag, Sopron, 125 oldal, 2990 Ft/