A botrányt kirobbantó Miklós Attila képviselő, a képviselő-testület jogi, ügyrendi és ellenőrzési bizottságának elnöke (MSZP) elöljáróban emlékeztetett arra, hogy az előző közgyűlési ülés mintegy 4 és fél órás vita után jutott arra az elhatározásra, hogy a jogi bizottság folytasson le vizsgálatot a kistérségi társulásnál és az intézményeinél, ugyanakkor a határozati javaslat nem tette lehetővé az intézményeknél lévő munkaszerződési állományok vizsgálatát. Ezért Miklós Attila, Békéscsaba
Miklós Attila (MSZP)
volt szükséges új határozati javaslat megfogalmazására a soron kívüli képviselő-testületi ülésre. Takács Péter képviselő (LMP) arra utalt, legutóbb hiába tett indítványt arra, hogy a közgyűlés tegyen rendőrségi feljelentést az ügyben, mindössze három igen szavazatot kapott a javaslata. Mindenesetre örömmel szerzett tudomást arról, hogy időközben az a Szarvas Péter polgármester (független), a Békéscsaba mellett Csabaszabadit, Telekgerendást, Szabadkígyóst, Újkígyóst és Kétsopronyt is magában foglaló kistérségi társulás tanácsának elnöke állt az élére a korrupciós vizsgálatok megindításának, aki egyedüliként szavazott a rendőrségi feljelentés megtétele ellen. Hozzátette, biztos abban, hogy amikor szeptemberben a közgyűlés visszatér az ügyre, akkor a polgármester megnyugtató választ tud adni a felmerült kérdésekre. Fülöp Csaba képviselő (MSZP) két fontos kiegészítést tett az újabb határozati javaslathoz a jogi bizottság vizsgálati tevékenységének eredményessége, a szerződések tematikus átvizsgálása érdekében (később meg is szavazta a közgyűlés). Egyfelől megfeleltek-e a szerződések az akkor hatályos közbeszerzési törvényi előírásoknak, másfelől dolgozott-e olyan szakember a kistérségnél és intézményeinél, aki alkalmas volt az adott feladat ellátására? Tímár Ella képviselő (Fidesz–KDNP) elmondta, a sajtóból szerzett tudomást arról Haranginé dr. Ádám Zsuzsanna leírása alapján, hogyan végezte a munkáját a Joghatás Kft. a kistérség szociális intézményeiben. Dr. Bacsa Vendel új jegyzőtől azt az információt kapta, hogy az utóbbi években egyáltalán nem voltak közbeszerzési eljárások a többcélú önkormányzati kistérségi társulás tanácsának fenntartásában lévő, dr. Csereiné Árgyelán Anna igazgató vezetésével működő, intézményeiben gyermekeket, családokat, hajléktalanokat segítő, idősekről gondoskodó Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Központ (projektvezető: Tiszó Irén igazgatóhelyettes) Herczeg Tamás, Békéscsaba
Herczeg Tamás (Fidesz)
egyik telephelye, a 2000-ben átadott Életfa Idősek Otthona konyhájának üzemeltetése során. Tudomására jutott az is, hogy július elsejétől már nem szolgáltat reggelit és vacsorát a Joghatás Kft. a szociális intézményekben, helyette a Kisbukta Bt. kapott megbízást augusztus 31-ig a feladat ellátására. Herczeg Tamás képviselő (Fidesz–KDNP), szociális tanácsnok rosszkedvűnek, méltatlannak és nem helyénvalónak minősítette az ügyben tapasztalható kommunikációt. A feltűnően ideges városatya szükségesnek tartotta a polgármester figyelmét felhívni arra, hogy a képviselő-testület tagjainak és személy szerint neki semmi köze a kistérségi társulás szociális intézményeiben meghozott döntésekhez. Elmondta, hogy soha nem vállalt munkát ezekben az intézményekben, ám ha a jövőben is felkérik pályázatok elnyerésében való közreműködésre, akkor ismét szívesen tesz eleget a kérésnek.
Szarvas Péter polgármester bejelentette, hogy közgyűlési határozat értelmében – törvényességi, jogszerűségi okból – megbízás történt a kistérségi társulás 2011. november 3. után megkötött, szóba hozott vagy még szóba sem hozott szerződéseinek átfogó, részletes felülvizsgálatára. Külön két közberszerzési szakértő vizsgálja meg, hogy előfordultak-e olyan esetek, amikor megkerülték a közbeszerzési törvényt, vagyis megbízási szerződéssel valósultak meg munkavégzések. Elmondta, hogy több szerződést is megszüntettek már júliusban, közöttük a Joghatás Kft. szerződését is. Felrótta a képviselő-testület tagjainak azt, hogy korábban nem fogalmaztak meg kritikákat a kistérségi társulás szociális intézményeiben folyó munkával kapcsolatban, minden évben elfogadták a szakmai beszámolókat. Csupán az idén kerültek elő a 2011., 2012., 2013. és 2014. évi problémák. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a Szabadság tér 9. alatt, az egykori Szarvas Péter, Békéscsaba
Szarvas Péter polgármester
munkásőrség épületében lévő Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Központ Gyár u. 16. szám alatt található Hajléktalanok Átmeneti Szállásán néhány évvel ezelőtt gyilkosság is történt.) A polgármester arról biztosította a közgyűlés tagjait, hogy a szakértői vizsgálatokról a szeptemberi ülésen jelentést vehetnek a kezükbe. Takács Péter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az előző polgármester, Vantara Gyula, Békéscsaba országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) nem jelent meg az előző közgyűlésen, holott a kistérségi tanács volt elnökeként ő írta alá az ominózus szerződéseket.
A mikrofonnál állva dr. Farnas József ügyvéd előadta, hogy Dr. Farnas József, Békéscsaba
Dr. Farnas József ügyvéd
irodája az új polgármester kérésére vizsgálatot folytatott le a kifogásolt szerződésekkel kapcsolatban, a tájékoztató jelentés elkészült. A Joghatás Kft. jogi, vezetési tanácsadási és szervezetfejlesztési tanácsadási feladatok elvégzésére kötött szerződést a polgármesteri hivatallal, csakhogy az ügyvédi törvény (1998. évi XI. tv.) gazdasági társaság számára erre nem ad lehetőséget. Vagyis csak ügyvéd vagy más jogszabályban feljogosított személy jogosult jogi tevékenység végzésére, gazdasági társasági formában nem lehet ellátni. Ezek a szerződések jogszabályba ütközők, és semmisnek kell őket tekinteni. A konyhai tanácsadásra vonatkozó szerződésben például feltűnő értékaránytalanság mutatkozott meg. Elsősorban Fülöp Csabának címezve megjegyezte, hogy megbízási jellegű jogviszonyok esetében fogalmilag kizárt az eredeti állapot visszaállítása, az elszámoltatás viszont lehetséges megoldás, könyvvizsgáló is dolgozik az anyagon. Annyi máris megállapítható, hogy nem kis díjazásban részesült a Joghatás Kft., az viszont még kérdés, hogy jogosult-e pénzt visszakövetelni a kistérségi társulás és érintett szociális intézménye. Sajnos újabban az is előfordul, hogy szociális intézmény Családsegítő, Békéscsaba
Hol sétált a feketemacska?
volt alkalmazottja – illetéktelen módon – bejár egykori munkahelyére, a dolgozók előtt becsmérli az új igazgatót, azzal fenyegetőzik, hogy úgysem marad sokáig a helyén, ő pedig majd visszatér valamilyen beosztásba. Végezetül dr. Farnas József arra tett javaslatot, hogy a kistérségi társulás tanácsa és intézményei ezen a területen jártas ügyvédi irodával kössenek szerződést a jogi teendők ellátására.
A hajléktalanellátásért és az idősgondozásban résztvevők étkeztetéséért aggódó Herczeg Tamás arra volt kíváncsi, hogyan köthetett önmagára nézve semmis szerződést sorban és ilyen nagyságrendben egy jogvégzett ember. A közgyűlési beszámolókra utalva pedig elmondta, hogy legutóbb hol az szerepelt a Hajléktalanok Átmeneti Szállását érintően, hogy 3 millió 500 ezer forintot költöttek rá, hol az, hogy 2 millió 400 ezer forintot. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ internetes honlapján viszont pontos pénzösszeg szerepel. Jogi szempontból kifogástalan, ügyvédi iroda közreműködésével megkötött megbízási szerződés (2012. szeptember 28.) révén 2012 és 2014 között bruttó 14 millió 899 ezer 999 forint megbízási díjat fizetett ki komplex PR és marketingszolgáltatások ellátására és nyilvánosság biztosítására a CSABA TV Első Csabai Televíziós Kft.-nek. Az európai uniós TÁMOP-projekt neve SANSZ – áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében volt.
Takács Péter, Békéscsaba
Takács Péter önkormányzati képviselő (LMP) rendőrségi feljelentés megtételét szorgalmazta a békéscsabai közgyűlés előző ülésén