– Általában a településvezetők elsősorban a szennyvíz-csatornázásról, az egészséges ivóvíz-hálózatról, a befejezett bicikli utakról, és még számos fizikailag is megépített dologról beszélnek, amely Medgyesegyházán is szép számmal megvalósult – mondja –, és ez természetesen mind derék dolog. De igazából azt vallom,

Nagy Béla, polgármester, Nagy Béla, Medgyesegyháza, Medgyesegyháza, 20160228
Dr. Nagy Béla (galéria)
nemcsak kőből, téglából, cementből kell és lehet építkezni,

hanem lélekből, személyiségekből is. A mi kis létszámú hivatali apparátusunkat többségében helyi kötődésű, és elsősorban fiatalok alkotják: munkatársaink ezernyi szállal kapcsolódnak a településhez. Mi több, jelenlegi pénzügyi vezetőnk köztiszteletben állt édesapja korábban, több évtizeden keresztül ugyanezen a poszton tevékenykedett.

Azonfelül dr. Kormányos Lászlót, a település jegyzőjét Dombegyházáról „csábították" vissza, hiszen számtalan családi-baráti szállal kötődik városához – mivel medgyesi származású. Részleges hazatérésének (2000 óta Tótkomlóson él) egyik oka a szakmai kihívás.

Dr. Kávássy Leila Viola, az aljegyző szintén helyi születésű, tehetséges fiatal, aki tanulmányit és a szakmai tapasztalat megszerzését követően tért haza. Ebbe a körbe tartozik még Balla László műszaki főelőadó is, aki korábban közel 20 évig Kunágotán dolgozott, és a tavalyi évben tért haza, hogy munkájával segítse a város fejlődését. Szintén hazatérő Tóth István, aki a közterületek rendjével, és a közmunkák irányításával foglalkozik. Ő egyébként nem is olyan régen még Angliában élt.

Dr. Kormányos László, jegyző, Medgyesegyháza, dr. Kormányos László, Medgyesegyháza, 20160228
Dr. Kormányos László (képek)
***

Decemberi írásomban sok mindenről beszélgettem Nagy Bélával, de nem eleget. Persze még mindig akad néhány fehér folt élete térképén.

Miért érezted szükségesnek, hogy a kilencvenes évek végén (közel az ötvenhez) beülj a jogi egyetem padjai közé? Volt egy üres polc a fejedben, amelyet meg kellett tölteni?
Igen, nekem az a véleményem, hogy mindenfajta tanulás tágítja, fejleszti a gondolkodást, új követendő példákat, számtalan új információt, új kapcsolatrendszereket lehet megismerni.

A jog- és államtudományok már régebben felkeltették az érdeklődésemet. Elevenen él emlékeimben, az utcánkban, a Damjanich utcában élő és dolgozó dr. Debreczeni ügyvéd úr, aki jó időben mindig nyitott ablaknál dolgozott. A nyitott ablakon gyakran benéztem, beköszöntem, de időnként be is hívott. Ma is tisztán látom a '60-as évek ügyvédi dolgozószobáját, mögötte a könyvespolcon ott volt a tudomány: pár törvénykönyv, közlönyök lefűzve. Míg a mai, általában alkalmazott joganyag írott és nyomtatott formában el sem férne egy átlagos dolgozószobában, ezért is vannak ma már online joganyagok, persze ezek is szinte naponta változnak.

Védett minket a vasfüggöny?
A rendszerváltozáskor az akkor diktált és alkalmazott szocialista jogrendből átálltunk a jogállamira, amely a polgári berendezkedés alapja. Az előző rendszer ismerőinek is szinte hihetetlen, hogy pár év alatt százszázalékos állami tulajdon lebontásra, átalakításra került, döntően magántulajdonná. Erre korábban még sehol nem volt példa, nem véletlen, hogy ennek is számos áldozata, árnyoldala volt, amelynek káros hatásait még napjainkban is kénytelenek vagyunk viselni.

Nagy Béla keze, Nagy Béla, Medgyesegyháza, 20160228
Az apa szerepe a jogban a 20. század
végéig meghatározó volt
(forrás: wikipédia: Apa)
A rendszerváltozást egy újkori honfoglalásnak is nevezik.

Az is. Ez különösen a földtulajdon átalakulásán keresztül szemléltethető. Nem véletlenül emlegetik a jogászok, közgazdászok a termőföldet „véges jószág" néven, korlátozott és folyamatosan csökkenő mértékben van jelen.

Hány területe van a jognak? Attól függ, hogy milyen szempontok, jellemzők szerint csoportosítjuk a jogágakat, jogterületeket, de 12-nél biztosan több. Ezért is van, hogy a jogászok, ügyvédek jelentős része specializálódik, a jog egyes területeire, ágaira.

De ehhez egy türelmes asszony is kell, aki elviseli ezt a holmi úri huncutságot, amelyet tanulásnak neveznek.
Egy férfi mindig könnyebb helyzetben van: ha tanul, ha dolgozik.

Mi tartozik még bele a lélek- és a szellemépítésetekbe?
A múlt, a történelem, hagyományink és az elődeink tisztelete, de a mai hősök, a szorgalmas, törekvő polgárok tisztelete is. A város mai polgárainak az ősei két irányból kerültek ide. Egyrészt 1890-s években Békéscsabáról...

Gútai emlékmű Medgyesegyháza, Medgyesegyháza, gútai emlékmű, Medgyesegyháza, 20160228
Emlékezésül... (fotók)
Akkor azért találkoztunk a focipályánál is két Uhrinnal.

... igen. Úgy nevezték Medgyesegyházát a csabai szlovákok, hogy „kis" Csaba. Ez azért volt, mert 1887-92 között Békéscsabáról 93 szlovák származású család költözött ide; ők voltak az újkori telepesek. A másik kötődés pedig az 1947-ben történt, amikor is a Felvidékről idetelepítették a magyarokat, részben a Benesi dekrétumok következményeként, illetve a híres-hírhedt magyar-csehszlovák lakosságcsere révén. (Őket ábrázolja a vasútállomás mellett felállított, a felvidéki Gúta községből idetelepítettek emlékműve.) Családom eredete, története jól példázza múltunkat. Édesanyám – Pilinszki Zsófia – ősei csabai szlovákok, medgyesi településalapítók voltak; édesapámat, szüleit és testvéreit pedig szülőföldjükről a felvidéki Gútáról erőszakkal telepítették Medgyesegyházára.

Ámbár a történelem arról szól, hogy milyen elhibázott nemzetiségi politika zajlott hazánkban, miközben láthatjuk, hogy a polgárok ennél sokkal bölcsek voltak, mert nem hagyták, hogy a közélet beleszóljon a sorsukba, azáltal ők csodálatosan szőtték egymásba az életüket. Nem volt probléma, hogy ki a szlovák, vagy ki a magyar?