2012. évben Magyarországon a Kormány a munkában megrokkantak és elhunytak emléknapjává nyilvánította április 28-át. Ebből az alkalomból a Békés Megyei Kormányhivatal már 4. alkalommal szervezi meg nyílt napját.

Petróczki Zoltán Gábor, Petróczki Zoltán Gábor, Békéscsaba, 20160428
Petróczki Zoltán Gábor (galéria)
A rendezvény keretében a megemlékezés mellett, a munkavédelem társadalmi fontosságára, a prevenció, a tájékoztatás, tanácsadás kiemelt szerepére, valamint a „munkavédelem-tudatos" magatartásforma népszerűsítésére kívánja felhívni a figyelmet, annak érdekében, hogy az ismerethiány, a biztonságtudat és a felelősségtudat hiánya ne vezessen balesetekhez.

A munkaerő-piaci szereplőknek és a hatósági munkát végzőknek egymással együttműködve kell erőfeszítéseket tenni a munkavédelemmel kapcsolatos tudatosság fejlesztésének terén.
Köszöntőjében a fenti célokat hangsúlyozza Petróczki Zoltán Gábor, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója és megemlékezik a munkabalesetben elhunyt munkavállalókról.

Dr. Juhász Marianna, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának osztályvezetője kiemeli, hogy a munkavédelem egyik legfontosabb célja a prevenció, a munkavédelmi szabályok maradéktalan betartása. Fontos, hogy a munkaadók és munkavállalók jogkövető magatartása mindenki számára elsődleges elvárás legyen.

Galla Tibor (b), Bődi János, dr. Juhász Marianna és Petróczki Zoltán Gábor, Petróczki Zoltán Gábor, bődi jános, Dr. Juhász Marianna, galla tibor, 20160428
Galla Tibor (b), Bődi János, dr. Juhász Marianna és Petróczki Zoltán Gábor (galéria)

Vízhányó László, a Békés Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának munkavédelmi tanácsadója a 2016. évi országos hatósági ellenőrzési tervről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi tanácsadási tevékenységről tartott tájékoztatója után, Galla Tibor, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának munkavédelmi szakértője ismerteti a 2015. évben bekövetkezett súlyos baleseteket.

A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztathatóságának feltételeiről Babinszki Szilárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának munkavédelmi felügyelője nyújt szakmai tájékoztatást.

***
Munkabalesetben elhunytakról emlékeztek meg, megemlékezés, munkabaleset, Békéscsaba, 20160428

2015. évben bekövetkezett súlyos és halálos munkabalesetek száma és jellemzői Békés megyében:

A megye illetékességi területén 2015. évben 562 esetben 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó baleset következett be, amelyből 9 esemény kimenetele volt súlyos, melyek közül 3 halálos, ebből 2 halálos baleset kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

A munkáltatók által a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya részére jogszabályi kötelezettség alapján megküldött munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása alapján megállapítható, hogy a balesetek bekövetkezése döntő többségben a munkavállalók szabályszegő, utasítás-ellenes magatartására vezethető vissza.

Kisebb arányban a foglalkoztató felelőssége is megmutatkozik például abban, hogy nem biztosít megfelelő munkaeszközöket a munkavégzéshez, nem megfelelőképpen alakítja ki a munkahelyi környezetet és nem biztosít megfelelő egyéni védőeszközt, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében.

A munkabalesetek nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása azt mutatja, hogy 2015-ben a legtöbb baleset az alábbi területeken fordult elő:

- élelmiszergyártás, feldolgozóipar
- növénytermesztés, állattenyésztés

Tipikusan a fizikai munkavégzésben érintett munkavállalók szenvedtek 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó balesetet. Az adminisztratív és egyéb szellemi tevékenységet végzők vonatkozásában nem jellemző a fizikai veszélyforrást magában hordozó munkavégzés.

A hatóság részéről a legjellemzőbb intézkedések:

A hatóság részéről 2015. évben 1 236 intézkedés történt, melyeken belül alapvetően háromféle intézkedési kör a jellemző:

Határidőt tartalmazó kötelezés, amelyben az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére kötelezi a foglalkoztatót a hatóság, teljesítési határidő konkrét megállapításával.
Súlyos, közvetlen veszélyeztetés megállapítása esetén a veszélyes tevékenységet, gép-, berendezés használatát, működését felfüggesztő határozatban kötelezi a munkáltatót a hatóság a szabálytalanság megszüntetésére, azonnal hatállyal.

A szabálytalanul foglalkoztatott munkavállaló esetében a hatóság megtiltja a további foglalkoztatását például:

- a megfelelő, érvényes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat igazolásának hiánya esetén,
- érvényes gépkezelői jogosultság hiánya esetén,
- egyéni védőeszköz használatának elmulasztása miatt a veszélyes ágazatokban, úgy mint építőipar, mező- és erdőgazdaság, feldolgozóipar, egészségügy, bányászat.

A súlyos és közvetlen veszélyeztetés megállapítása esetén a munkavédelmi hatóság bírságot alkalmaz, amelynek összege 50 ezer-10 millió forint.