A régi építésű iskolákban, tornatermekben, könyvtárakban, művelődési házakban a hideg napokon komoly küzdelem a megfelelő hőmérséklet biztosítása. Ez nem mindig sikerül. Legalábbis erről tanúskodik az a két olvasói levél, amely a napokban Nagyszénásról érkezett szerkesztőségünkbe.

Hideg, hideg, Ismeretlen helyen
Két szülő is arról panaszkodott, hogy gyermekük fázik a Czabán Samu Általános Iskolában. Egyikük szerint „a tornateremben olyan hideg van, hogy még mozgás közben is alig tudnak felmelegedni a gyerekek. Az összekötő folyosó pedig még hidegebb.”

Hasonlóan fogalmazott egy másik szülő is, ő ezt írta: „az osztályteremben általában megfelelő a hőmérséklet, de a tornateremben talán még 12-13 fok sincs. A bajok már decemberben elkezdődtek, úgy látszik, ez az új geotermikus fűtés nem vált be a nagy hidegben”.

A nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola működtetési feladatait 2016. december 31-ig a helyi önkormányzat látta el, idén január 1-től pedig a KLIK Békéscsabai Tankerületi Központja vette át. Mivel a panaszok a decemberi időszakra is vonatkoztak, ezért elsőként Nyemcsok Jánost, Nagyszénás polgármesterét kerestük meg.

– Hozzánk nem érkezett panasz az iskola fűtésére vonatkozóan, de tudunk arról, hogy az ÁNTSZ-hez tettek bejelentést. Amikor értesültünk erről, felkerestük az iskolát és méréseket végeztünk a különböző helyiségekben. Az általunk mért adatok nagyjából megegyeznek azokkal, amelyeket később a népegészségügyi szakemberek is rögzítettek. Az osztálytermekben 18-22 fokot, a tornateremben 15-16 fokot, az odavezető átjáróban pedig 14 fokot mértünk – mondta Nyemcsok János. Hozzátetette: a tornaterem egy régi panelépület, melyben nem lehet magasabb hőmérsékletet elérni. Ez azonban nem veszélyezteti sem a testnevelés órákat, sem a délutáni egyéb sportfoglalkozásokat. Az öltözőkben és a zuhanyzókban pedig kellőképpen meleg van. Mindezek tükrében a polgármester úgy látja, a panaszok megalapozatlanok.

Szerettük volna megkérdezni az iskola vezetését is arról, jogosnak tartják-e a panaszokat, de azt a választ kaptuk, hogy nyilatkozatra csak a működtető Békéscsabai Tankerületi Központ vezetője jogosult.

Kérdéseinkkel tehát megkerestük Bánki Andrást, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatóját, akitől írásban az alábbi válasz érkezett:

„ Az épület korszerűtlen állapota, a szigetelés hiánya, fűtési rendszer elavultsága, nyílászárók hibája miatt, a rendkívüli hideg időjárási viszonyokban a szóban forgó átkötő, rövid folyosó és a tornaterem hőmérséklete csökkent.

A Tankerületi Központ a bejelentést követően haladéktalanul intézkedett. A kazánok ellenőrzése megtörtént, a segédrendszer is elindításra került, ezáltal a helyiségek hőmérséklete emelkedett. Az intézmény tantermeinek és egyéb helyiségeinek hőmérséklete minden nap ellenőrzésre kerül és megállapítható, hogy az a jogszabályban meghatározott érték felett van. A tankerület mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között folytassák tanulmányaikat.”

Nagyszénáson tehát úgy tűnik, a dolog rendeződött, a gyerekek nem fáznak. Kérdésünkre tegnap délután két szülő is megerősítette: bár a tornaterem és az átjáró még mindig kissé hűvös, de ez a hőmérséklet már elfogadható.

De vajon mi a helyzet a megye más településein? Fel tudják-e fűteni azokat a régi iskolákat, közintézményeket, melyeknek felújítása, korszerűsítése még várat magára? Várjuk a témával kapcsolatos véleményüket, melyet – moderálás után – a cikk alján, a hozzászólások között, név nélkül jelentetünk meg.