2016. november 9-én a Szabadkígyósi Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben „Értéktár-Ébresztő" címmel fórumot tartottak, amelyen a meghívott vendégek meghallgathatták Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnökének és az Értéktár Bizottság elnökének előadását az Értéktár elindulásáról, Dr. Erdész Ádámot, a Gyulai Levéltár igazgatóját, és az Értéktár Bizottság tagját a marketing tevékenységekről, Laczkó Klárát, az Értéktár Bizottság titkárát a törvényi háttérről. Közösen megerősítették, hogy tevékenységük célja, hogy létrejöjjön egy olyan értéktár, amelyben szerepelnek épített értékeik, az arra méltó tárgyi értékek, hagyományok, és szellemi értékek.

Ezen előkészületek után első felhívásukra december 15-i határidőre 8 javaslat érkezett a Kígyósi Értéktárba, egyezőség miatt 7 érték került be a lajstromba.

Szabadkígyósi Wenckheim kastély, szabadkígyós, Szabadkígyós, 2016.
Szabadkígyósi Wenckheim kastély

1. Wenckheim kastély
A kastély épített környezet kategóriában került be az értéktárba. A gyönyörű épületet Ybl Miklós tervezte, a kivitelezés 1875-79-ig tartott. Az épület ma is csodálatos, és már maguk előtt látják azt a megújult épületet, amelyre 1,9 milliárd forintos megítélt támogatást használnak fel a közeljövőben. A javaslatot Balogh József polgármester tette.

2. Keresztes halom
Két javaslat érkezett a szabadkígyósi Keresztes halomra. Több ezer éves halomról van szó, amely a történelmi korokban is mindig meghatározó szerepet töltött be. Relatív magassága 2,7 méter, palástjának átmérője 85 méter és 45 méter. A javaslattételben feltárásra került, hogy kerüljön be a közelben lévő földtani építmény, amely régészeti, botanikai, tájképi, és kultúrtörténeti szempontból is jelentős. A javaslatot Dr. Rákóczi Attila nyújtotta be elsőként, aki nagyon színvonalas tanulmányt mellékelt javaslattételi dokumentumában.

3. A következő ajánlattevő Mórocz Sándor volt, aki szintén javaslatot tett a Keresztes halomra, ezentúl a Szent Anna kápolnára, a Wenckheim kriptára és a Diadalívre. Utóbbi három javaslata az ő nevével fémjelezve került az értéktárba.

Szent Anna kápolna
A Szent Anna kápolna mesterséges dombon áll. Wenckheim József Antal építtette 1844-ben. A terveket ifj.Czigler Antal készítette. A klasszicista stílusú egyhajós homlokzati toronnyal egyenes záródású szentéjjel épült kápolna méltán kerülhetett az értéktárba.

Wenckheim kripta
A Wenckheim kripta a település egyik meghatározó épülete, amely szintén Ybl Miklós tervei alapján készült, a kápolna lábánál található, és a Wenckheim család temetkezési helyéül szolgált.

Diadalív
A Diadalív eredetileg a feltételezések szerint Czigler Antal munkája volt. Az építmény nyugati oldalán „Isten hozott" felirat szerepelt, majd a párkány felett később vörös márványból készült táblát helyeztek el Ferencz József tiszteletére. A diadalívet lerombolták, majd 2000-ben építették újra.

4. Ókígyósi Aranyménes II.
A következő javaslat az Ókígyósi Aranyménes II. –re érkezett. Az 1800-as évek harmadán Wenchkeim Antal József alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem lipicai, hanem arab lovakkal foglalkoztak. 2004-ben Balogh József, Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kanca adományozásával alapította meg a 2. Aranyménest. Ez a fajta különösen értékes, mert intelligens, könnyen tanítható, és a pompa lovaiként ismerik őket. A ménes ma már 47 lóból áll. Lipták Imre javaslatát a bizottság elfogadta, és az Ókígyósi Aranyménes II. az értéktárba került.

5. Kígyósi kastélyjátékok
A rendezvény célja, hogy az Ybl Miklós által tervezett gyönyörű Wenckheim kastélyban és parkjában az ide látogatók kellemes és színvonalas kulturális, zenei és képzőművészeti élményben részesüljenek. Az épület és környezete igen fontos kulturális érték, melynek megőrzését és népszerűsítését a rendezvény is céljának tekinti. 2001. óta színvonalas kulturális élményt nyújt az ide látogatóknak. A javaslatot a rendezvény főszervezője, Pelyhéné Lipták Gabriella tette.

A pályázat keretében lehetőség nyílt a javaslattevők jutalmazására is, ezzel is szorgalmazva az aktív értékteremtő tevékenységet. Az értéktárat 2016. december 21-én ünnepélyes keretek között egy fotókiállítás keretében mutatta be a település, ahol a javaslattevők értékes ajándékcsomagot vehettek át.
Jelenleg zajlik az értéktár végleges helyének kialakítása, ahová folyamatosan várják a további javaslatokat a www.szabadkigyos.hu honlapon megtalálható felhívás alapján.

A HUNG-2016 pályázat keretein belül elindult az a folyamat, amely a településen fellelhető értékeket felkutatja, és a megfelelő eljárás után a javaslatokat kategóriánként lajstromba veszi.
Bíznak abban, hogy az összegyűjtött értékek településük arculatának bemutatását is segítik