A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzetének meghatározásáról szóló rendeletünk felülvizsgálata során a háziorvosi körzetek számához nem nyúltunk hozzá, maradt az a nyolc körzet, amely jelenleg is van. Viszont a fogorvosi körzetek számát eggyel csökkentettük. Korábban négy fogorvosi körzet működött a településen. A tavalyi év folyamán a Dr. Békés Bt. a körzeteit tulajdonképpen visszaadta Gyomaendrőd városának a praxis jogot, vagyis megszüntettük a feladat ellátási szerződést a Bt.-vel, azóta helyettesítés formájában Dr. Kerekes Attila és Dr. Török Anna látták el a körzetek működtetését. Ez a helyettesítési szerződés 2017. január 31-ével járt le. Testületünk úgy döntött, hogy a négy körzetből hármat alakít ki, mert a lakosságszám nem indokolja a négy körzetet, illetve a kevesebb körzetben megfelelő időben rendelő fogorvosokkal is el tudjuk látni a feladatot. Döntöttünk a három körzet kialakításáról, valamint arról, hogy Dr. Békés Annamáriával szerződést kötünk az egyik fogorvosi körzet működtetésére. A korábbi rossz tapasztalatokból alapján, képviselő-testületünk aggályosnak tartotta a szerződés megkötését, fenntartásaiknak képviselőtársaim hangot is adtak. A doktornőnek több kérdésre is válaszolnia kellett, amelyek véleményem szerint is indokoltak voltak. A legfontosabb problémaként jelentkezett a rendelési idő, az OEP által támasztott szabályok betartása, a körzethez tartozó, illetve a körzeten kívüli ellátottak finanszírozása. A doktornőtől ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben, rendben lesz a működés. Kértem, hogy a szerződésbe építsük be, hogy képviselő-testületünk bármikor, indoklás nélkül felmondhatja a körzet működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződést. Ha bármiféle probléma merülne fel, akkor ezt nem tűrnünk kell, kereshetünk másik, megfelelő ellátást nyújtó fogorvost. A doktornő elfogadta ezt a feltételt. Várhatóan április elsejétől elindulhat a három körzet működése. Remélem, hogy probléma nélkül fognak működni. Bízom abban, hogy hosszú távú megoldást találtunk a fogorvosi körzetek működtetésére amellyel, a lakosság fogorvoslással kapcsolatban felmerülő igényeit szolgáljuk.

Toldi Balázs, polgármester, Toldi Balázs, Gyomaendrőd, 20170213
Toldi Balázs
Megalkottunk azt a közszolgáltatási szerződést, amely a Zöldpark Nonprofit Kft. település-üzemeltetési feladatait rendezi: zöldterület karbantartás, bizonyos takarítási feladatok, a temető-üzemeltetési feladatok egy része, sportcsarnok üzemeltetés. A szerződésben meghatároztuk a feladatokat, pontosan méretezve a tevékenységnek megfelelően. Ezek kiszámíthatóvá és egyértelművé teszik mindkét fél számára a tevékenységeket, az elvárt feladatot és a nyújtott támogatást. A szerződést, mivel közszolgáltatási szerződés, EU-s elveknek kellett megfeleltetni. Leellenőriztettük a minisztériummal, akik jóváhagyták.

2016 utolsó testületi ülésén kértem az intézményeinket, és a gazdasági társaságokat, hogy bevételeiket, az szolgáltatási áraikat vizsgálják felül, mert a 2016. év végén bejelentett minimálbér-, illetve szakmunkás minimálbér-változásból adódó többletköltségeket az önkormányzat nem tudja teljes egészében átvállalni. Ez megtörtént, a benyújtott áremeléseket elfogadta a testület. Remélhetőleg, intézményeink finanszírozásánál 2017-ben sem lesz probléma, bár a bérváltozás óriási terhet ró, mind az intézményekre, mind a fenntartóra. Bízom benne, hogy a kormány foglalkozni fog a bérváltozással és még az év elején rendezi az állami normatívákat, amelyek az intézmények finanszírozásában fontos szerepet játszanak.

Testületünk intézkedési tervet fogadott el a Lélekkel a Körösök mentén című projekt kapcsán átadott öt elem működtetésére. Vannak indikátorok, amelyeknek meg kell felelnünk, azokat el kell érnünk. Az egyik az árbevétel, a másik pedig a látogatók száma. Mivel az előző évben ezek nem teljesültek, ezért a pénzügyi és az ügyrendi bizottság is kérte az intézményvezetőket, hogy próbáljanak kidolgozni intézkedési tervet, amely segítségével növelhető a látogatók száma és növelhető az árbevétel. Remélem, hogy a tervezett intézkedések meghozzák a várt eredményt, a következő évben növelni tudjuk a mutatókat, a fenntartási időszak végére meg felelünk azoknak az elvárásoknak, amelyeket a projektfinanszírozó vár el, illetve a szerződésben szerepel.

Döntöttünk a 2017. évi alapok pályázati kiírásáról: civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport alap. Tavaly minden alapnál volt egy tartalékkeret, amelyek már a második évben nem kerültek felhasználásra. Javasoltam, hogy ezt is írjuk ki a támogatottság növelésére, több forráshoz juttatva a pályázókat. A testületnek határozott elképzelése az, hogy azokkal a szervezetekkel, amelyek nem számolnak el határidőre, nem fog támogatási szerződést kötni a következő évre.

Döntöttünk arról, hogy a Német-zugi szivattyútelepet átadjuk üzemeltetésre a KÖVIZIG-ne, annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen a belvízvédekezés ezeken a területeken is.

Testületünk elfogadta a 2017/2018. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó tájékoztatót. A közfoglalkoztatásba bevonni tervezettek létszáma csökkenni fog, 301 főről 267 főre. Egyeztettünk a Belügyminisztériummal, egy változtatást javasoltak, tehát jól sikerült programot raktak össze a kollégák. Reméljük, jól tudjuk majd kivitelezni is, hasznos lesz a közfoglalkoztatási program, amely több százmillió forintot jelent az itt élőknek.

Zárt ülésen döntöttünk arról, hogy Weigertné Gubucz Editet nevezzük ki a Kállai Ferenc Kulturális Központ élére.

Toldi Balázs polgármester