A Települési Értéktárba eddig 7 javaslat került felvételre, melyeknek a rövid ismertetőjük a következők:

  1. A természeti környezet kategóriában a „Mezőkovácsháza és környéke élővilága állandó kiállítás
  2. Helyi Értéktár: Mezőkovácsháza helyi élővilága

Sarkadi László biológia tanár sok éves kutató, gyűjtő és fotós munkájának az eredménye a kiállítás, mely 2006. március 26-tól látogatható a Hunyadi János Közoktatási Intézményben. A kiállítás állandó, de a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges. 2008-ban Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban volt látható a rovartani gyűjtemény. A kiállításon láthatóak többek között: rovarok, lepkék, száraz növénycsokrok, préselt növények, kagylók, csigák, őshonos cserjék, fák, gombák, kitömött és mumifikált madarak, dám-, őz- és róka trófeák. A mezőgazdaság által nagy területek vannak művelve, ezért fontos a megmaradt természeti értékek megismerése és védelme. A kiállítás a környezeti nevelés-, oktatás nagyszerű lehetőségét kínálja az itt élők, főként a tanulók számára, mivel bemutatja a legfontosabb társulásokat, fajokat.

2. A természeti környezet kategóriában a „Helyi védett löszgyepsáv”

Helyi Értéktár: védett löszgyepsáv

A javaslatot Sarkadi László biológia tanár készítette el és nyújtotta be. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: A Mezőkovácsháza - Battonya közötti 4443. számú közút szélén, a 4,85 km-től az 5,15 km-ig húzódik, mindkét oldalon átlagosan 4-6 méteres szélességben. „Az egykor kiterjedt löszrét (Salvio - Festucetum rupicolae) - mára csaknem eltűnt - társulás maradványa, jó néhány védett növény és állatfajjal. Ezek a társulások kiváló talajuk miatt a mezőgazdasági művelés térhódítása következtében tűntek el, ma főként útszéleken, töltések mentén találhatjuk meg kisebb foltjaikat, legtöbbjük védett („Vörös Könyves"). A gyepsáv csekély kiterjedése csak néhány említésre méltó - védett - állatfaj eltartását biztosítja.” A Sarkadi László vezetésével működő Hunyadi J. Gimnázium Környezetvédő Szakköre ajánlása után az Önkormányzat védetté nyilvánította a területet! 5 védett növény- és néhány védett állatfaj fordul itt elő. Bár útmenti elhelyezkedése nem szerencsés, másfelől könnyű megközelíthetősége és közelsége miatt fontos lehet a környezeti oktatásban, nevelésben.

3. A turizmus kategóriában a „Mezőkovácsháza gyalogos és kerékpártúra útvonalai”

Mezőkovácsháza gyalogos és kerékpáros útvonalai

A javaslatot Dr. Fritz Izabella nyújtotta be. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Mezőkovácsháza város belterülete és külterülete, mely nyertes pályázat keretein belül valósult meg, több önkormányzat támogatásával. A turisztikai fejlesztés során, több mint 100 km-es túraútvonal hálózat kialakítása történt meg Maroshát kül- és belterületein. Az utak mentén pihenőhelyek találhatóak, ahol információs tájékoztató táblák adnak tájékoztatást a terület fontosabb turisztikai látnivalóiról szöveges és térképi megjelenítéssel egyaránt. A „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton" c. projekt útvonalhálózatának saját honlapja van (www.maroshat.hu). A városunknak ebből négy túraútvonala van 29 km-en, két belterületi, mely összekapcsolható, és két külterületi. A négy gyalogtúra (kerékpár) útvonal a város sport és turisztikai életének egyik meghatározó attrakciója. Diákok iskolai sportjának jó kiegészítő lehetősége, a felnőtt szabadidősport és a helyi turisztika egy szegmense. Tájékoztató táblák segítik a túrázókat, az útvonalak mentén pihenőhelyek vannak kialakítva.

4. A kulturális örökség kategóriában a „Városközpont köztéri szobrai”

Helyi Értétékek: Mezőkovácsháza szobrai

A javaslatot Szűcs Judit nyújtotta be. Mezőkovácsháza nem sok köztéri szoborral, emlékművel rendelkezik, de a városközpontban több megőrzésre méltó köztéri szobor található, az egyik a Széri-Varga Géza szobrászművész alkotása: Csanád vezér. A millennium tiszteletére állította a városi önkormányzat, 2000. augusztus 20-án került felavatásra. Az egész alakos, bronzszobor jobb kezében templomot, bal kezében kardot tart. Csanád vezér első ispánként adott nevet a vármegyének, melynek területén feküdt Mezőkovácsháza is. 2. Corvus Kora Róbert: II. világháborús emlékmű A szobor civil kezdeményezés eredményeként - a II. világháborúban elhunyt katonák hozzátartozói adakoztak szeretteik emlékének megörökítésére- 1993-ban került felállításra. 3. I. világháborús emlékmű felavatásának és építésének ideje ismeretlen. Az egyik oldalának felirata: „A világháborúban A hazáért Életüket feláldozott Mezőkovácsházi Hősök emlékének 1914-1918" A másik három oldalán a háborúban meghaltak nevei sorakoztak, de ezek az 1950-es kaotikus években eltűntek. 4. Történelmi Emléksétány A Kalocsa Róza Művelődési Központ és a régi mozi előtt kialakított robbantott bazalt kőoszlopokon elhelyezett emléktáblák örökítik meg a város történetének jeles eseményeit és kiemelkedő személyiségeit.

5. A kulturális örökség kategóriában „Jankó Mihályné munkássága”

Helyi Értéktár: Jankó Mihályé Munkássága

A javaslatot benyújtotta Dunainé Pszota Mária. Jankó Mihályné 1943-ban született Makón, Nagybánhegyesen élt, 1968-ban költözött Mezőkovácsházára. Itt került kapcsolatba Balda Mihálynéval, a művelődési házban működő hímző szakkör vezetőjével, aki bevezette a népi díszítőművészet rejtelmeibe. 1987-ben Békéscsabán sikeresen elvégezte a hímző szakkörvezetői tanfolyamot, majd tagja lett a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek. Városunk jó hírnevét öregbíti azzal is, hogy alkotásait rendszeresen bemutatják különböző kiállításon az országban és azon túl. 2001-ben kitüntetéssel jutalmazták „Békés Megye Népművészetéért". 2012-ben a hímző szakkor vezetője lett. 2014-ben „Polgármesteri Elismerő Oklevelet” vehetett át. 2015 júniusától a „Népi Iparművész" cím használatára jogosult. Jankó Mihályné munkássága példaértékű szakmai életút a népi díszítőművészet területén, folyamatos ön-és továbbképzéssel jutott el a Népi iparművész címig, vezeti a város díszítőművészeti szakkörét, őrzi a hagyományokat és a kiállítások szervezésével terjeszti a hímzés szeretetét.

6. Az egészség és életmód szakterületi kategóriában „Borostyán Gyógyvíz”

Borostyán strandfürdő

A javaslatot benyújtotta Borosné Talpai Valéria. 1998-ban Mezőkovácsháza termálvizét a Népjóléti Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága 101/Gyf/1997. számú határozatával „Borostyán" gyógyvíz" néven gyógyvízzé nyilvánította. A termálvíz hőmérséklete kimagaslóan magas, 72 Celsius fokos. A fürdőt tápláló termálvíz magas ásványi anyag tartalmú. A minősített gyógyvíz mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati betegségek gyógyítására bizonyítottan alkalmas. Az egészséges életmód társadalmi felértékelődése és terjedése következtében világszerte a gyógy- és termálturizmus iránti kereslet általános növekedése figyelhető meg. A gyógyturizmus olyan sajátos gazdasági ágazat, amelynek fejlesztése egyszerre több gazdaságstratégiai cél elérését - mindenek előtt az egészség helyreállítását, megőrzését, munkahelyteremtést, területfejlesztést, valamint a természeti és a kulturális örökség hasznosítással egybekötött megőrzését is elősegíti.

7. Az épített környezet kategóriában került felvételre a Tájház

Tájház

A javaslatot Strifler Károlyné nyújtotta be. A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár gondozásába kerülő Tájház 2014. szeptember 30-án került átadásra. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata az épület felújításánál törekedett a korhűségre, így a látogatók már a bejáratnál egy időutazás részeseivé válhatnak, hiszen az udvaron található mezőgazdasági épület, góré, a századelő paraszti világát idézi. A szobák kialakítása, bútorai megidézik a 20. század eleji polgári hangulatot. Az udvaron szabadtéri kemence, előkészítő pulttal, és egy bográcsozó áll a szabadtéri rendezvények lebonyolításának segítségére. A Tájház a város néprajzi gyűjteményének a kiállítóhelye, továbbá helyet ad különböző programoknak, időszaki kiállításoknak, előadásoknak és kézműves foglalkozásoknak egyaránt.

A Települési Értéktárban szereplő helyi értékekről bővebb információt kaphatnak: http://varos.mezokovacshaza.hu/telepulesi-ertektar/ oldalon.