A közgyűlés első perceiben a képviselők a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokkal, tanácskozásokkal kapcsolatosan az Indonéz delegáció látogatásának fejleményeiről, illetve az INTERREG programmal kapcsolatosan kértek részletes tájékoztatást.
Napirenden szerepelt a közgyűlés múlt évi nemzetközi programjának végrehajtásáról és az idei nemzetközi program elfogadásáról szóló beszámoló.

Ennek kapcsán fontos a települések testvér-települési kapcsolatainak erősítése, valamint kiemelendő a külügyminisztérium nemrégiben született döntése, mely alapján tíz új határátkelőt – négyet Békés megyében – nyitnak meg alkalomszerűen a hét végétől a magyar-román határon. A képviselők véleménye egyöntetűen az volt, hogy ez fontos lépés, azonban dolgozni kell azon, hogy ezek az alkalmak gyakoribbak legyenek, esetleg véglegessé váljon ezen határátkelők működése.

Megyegyűlés, megyegyűlés, Békéscsaba, 20170219
(fotó: Zentai Péter)

Legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés elfogadása volt, amiben kötelező és önként vállalt feladatokra is biztosítva van a forrás. Kötelező feladata a Békés Megyei Önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban való közreműködés.

Jelen pillanatban 175 települési pályázatot koordinál a megyei önkormányzat, ehhez egy ütőképes projektmenedzsmenti csoportot állított fel annak érdekében, hogy minél eredményesebb munkát végezhessenek. Önként vállalt feladata a közgyűlésnek a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás.

Zalai Mihály megyei elnök kiemelte: kevés megye csatlakozik a pályázathoz, a Békés Megyei Önkormányzat azonban 2017-ben is támogatta a rászoruló diákokat. A múlt évi költségvetésben, a működési kiadások terhére összesen 6.700.000 forint összeget különítettek el, amiből a 2017. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott 57 település diákját tudták segíteni. A megyei önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a civil szervezeteket, alapítványokat, erre a célra az idei költségvetésben is mecénási keretet különítettek el.

A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyből kiderült, hogy a testület következő soros ülése április 13-án lesz.

(Az eseményről ITT a videós anyag.)