A Magyar Kormány célja a versenyképesebb gazdaság és a költséghatékony állam megteremtése. Ennek eszközei a hatékonyan működő közigazgatás, a bürokrácia csökkentése, és ezt segíti elő a tisztviselők minél nagyobb fokú felkészültsége, tudása is. Az illetményrendszer átalakítása és az illetmény emelése mellett az állami tisztviselők előmeneteli és képzési rendszere is megváltozott. A korszerű és gyakorlatorientált tudás megszerzésében kiemelt szerepe van a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ahol kormányzati tanulmányok és a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzések mellett, további tudásfejlesztés zajlik.

A tavalyi évben, 2016. július 1-jén lépett hatályba az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, amelynek eredményeként elsőként a fővárosi és megyei kormányhivatalok 197 járási hivatalában dolgozó, országosan mintegy 17.000 fő kormányzati szolgálati jogviszonya alakult át állami szolgálati jogviszonnyá. A törvény hatálybalépésével a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatali dolgozói számára 728 főt érintően, átlagosan 37,7 %-os béremelésre került sor 2016. július 1-től.

Idén, a kormányhivatalok megyei szintjén dolgozó kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya szintén állami szolgálati jogviszonnyá változott, a törvény személyi hatályának kiterjesztésével.

Ennek következtében 2017. január 1-jével a Békés Megyei Kormányhivatal esetében átlagosan 31,6 %-os illetményemelés valósult meg, mintegy 703 fő állami tisztviselőt érintően megyei szinten és a központi hivatalokból átkerülő dolgozók vonatkozásában.