A pályázat célja a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségeinek, hajlandóságainak előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatásra elkülönített pénzügyi keret összege 30.000.000 Forint.

A pályázati konstrukció keretében igényelhető támogatás legfeljebb 2 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

pályázattal kapcsolatos felvilágosításra személyesen a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) Nagy Richárdnál, telefonon pedig a (66) 444-211/1239 melléken van lehetőség.

A pályázati felhívás és mellékletei az alábbi honlapokon érhetőek el:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek
http://www.bekeskh.hu/hirek/palyazati-felhivasok