A rendezvényt Nagy Mihály László, a szervezet megyei elnöke nyitotta meg, és felvezető gondolataiban arra is kitért, miért éppen Füzesgyarmatot választották az éves közgyűlés helyszínének. Elmondta, hogy ez annak a megyejáró programnak a folytatása, amellyel azt a célt tűzték ki, hogy a megye lehető legtöbb pontján megmutassák magukat, és ezzel felhívva magukra és tevékenységükre a figyelmet, minél több céget, vállalkozást tudhassanak a soraik között.

VOSZ közgyűlés, közgyűlés, vosz, Füzesgyarmat, Hotel Gara, Füzesgyarmat, 20170308
A polgármester nem csak köszönt,
meg is mondja (galéria)
A szót ezután Bere Károlynak, a település polgármesterének adta át a szót, aki egy rövid helytörténeti felvezetés után ismertette a városban működő vállalkozásokat, kiemelve a helyi adók tekintetében számított 10 legnagyobbat, kezdve a közel 1300 főt foglalkoztató KUKA Robotics-szal, a MOL Rt-n, Golden Palletten vagy a Füzeskacsa Kft-n át a Helvécia Protein Trade Kft-ig vagy a Macskási Tejtermelő Zrt-ig.

A polgármester elmondta, hogy Füzesgyarmat abban a szerencsés helyzetben van, hogy a helyi adóbevételek kétharmadban fedezik a település működtetését, ami mind sárréti, mind megyei szinten különlegesnek és megsüvegelendőnek számít, és mindezt a helyi vállalkozásoknak, cégeknek köszönhetik.

A levezető elnök, Fabó István, aki nem mellesleg a megyei szervezet alelnöke és Békésszentandrás alpolgármestere is egyben, Ádám Imrének adta át a szót, aki a VOSZ országos elnökhelyetteseként vett részt a rendezvényen.

Ádám Imre kihangsúlyozta, hogy a VOSZ egy alulról építkező érdekképviseleti szervezet, amely csak akkor lehet igazán erős, akkor tud igazán reprezentatívan és hatékonyan fellépni, ha megfelelő taglétszámmal rendelkezik. Azt is elmondta, hogy Békés megye ebben a tekintetben jól áll, de még mindig van hová fejlődni, van hová bővülni, erősödni. Mindez azért is fontos, mert a VOSZ az a vállalkozókat, vállalkozásokat tömörítő szervezet, amelyik a fő tárgyalópartner a kormányzattal folytatott tárgyalásokban, aki leginkább tudja a tagság és a vállalkozói szféra érdekeit képviselni illetve érvényre juttatni felsőbb. döntéshozó szinteken.

Mindezek után az országos elnökhelyettes ismertette a jelenlévőkkel a VOSZ szervezeti felépítését, külön kitérve a négy szekcióra, így a gazdasági bizottságra, a stratégiai bizottságra, a nemzetközi bizottságra és a speciális feladatokat ellátó magyar-román vegyes bizottságra.

A tájékoztatóban az is elhangzott, hogy a VOSZ nem csupán véleményezi a kormányzat számukra megküldött, őket érintő törvényjavaslatait, hanem a szervezetben tevékenykedő kiváló szakmai gárdának köszönhetően kész, szakmailag kidolgozott javaslatokat is terjesztenek fel a kormányzat irányába, amely javaslatok sokszor meghallgatásra és beépítésre is kerülnek.

Ádám Imre tájékoztatóját követően Nagy Mihály elnök tartotta meg a küldöttgyűlés fő napirendi pontjának tekinthető beszámolóját, amelyben összefoglalta mindazokat történéseket, folyamatokat, amelyek a megyében működő vállalkozásokat leginkább foglalkoztatták, érdekelték, érintették.

VOSZ közgyűlés, közgyűlés, vosz, Füzesgyarmat, Hotel Gara, Füzesgyarmat, 20170308
Nagy Mihály László értékel, balján, a rendezői jobbon: Ádám Imre (galéria)

A problémák között felsorolta többek közt azt, hogy a társasági adó 9 százalékra való csökkentése nem igazán érintette a helyi vállalkozásokat, mivel nem voltak igazán „nagyok” hozzá, és az 5 százalékos kompenzáció sem jelentett túl sokat, így csak a feszes gazdálkodás segített.

A legfőbb gondnak mégis a megfelelő képzettségű szakmunkások, munkaerő hiányát emelte ki, amit egyrészről visszavezetett a demográfiai helyzetre, másrészről a hiányszakmák tekintetében a vállalkozások igényeinek és a képzésnek a még mindig nem tökéletes összehangolására.

Pozitívumként kiemelte a szolgáltatási tevékenységüket, amelynek fő hangsúlya a Széchenyi Kártyákon van, és ebben nagyon jó eredményeket értek el.

Végezetül ő is felhívta a figyelmet a soron következő, immáron 12. alkalommal megrendezendő megyei Príma Gálára is, amelynek az időpontját ez évben október 14-re tűzték ki. A gála méltatásaként elmondta, hogy a korábbi alkalmak során mintegy ötven vállalkozást sikerült már díjazniuk a megyében működő mintegy 15 ezer vállalkozásból, és nem mellesleg a támogatóknak köszönhető háromszor 1 millió forint is vonzóvá teszi mind a gálát, mind a kiosztott Príma-díjat.

VOSZ közgyűlés, közgyűlés, vosz, Füzesgyarmat, Hotel Gara, Füzesgyarmat, 20170308
Losonczi István szerint 10 gyerekből ma már 8 gimnáziumba iratkozik... (képek)

A szakik hiányának kérdéskörét boncolgatta a következő felszólaló Losonczi István is, aki szervezet megyei alelnöke is egyben. Elmondta – egy példát kiragadva -, hogy mintegy 110 gépészmérnök hiányzik a megyéből. A kialakult helyzetet ő arra vezette vissza, hogy 10 gyerekből ma már 8 gimnáziumba iratkozik, így a részarányosan fennmaradó kettőből kellene megfelelő tudású mérnököt, bádogost, villanyszerelőt képezni, amely az így felhígult rendszerben nem kivitelezhető megfelelő mértékben.

A rendezvény első részének zárásaként – kérdések és válaszok után – megszavazták a napirendi pontokban felvetetteket, magát a beszámolót, a tagság bővítésére irányuló elhatározást és a Príma Gálát érintő kérdést, és ezeket a programpontokat a közgyűlés nagy többséggel el is fogadta.

VOSZ közgyűlés, közgyűlés, vosz, Füzesgyarmat, Hotel Gara, Füzesgyarmat, 20170308
Egyöntetűen...

A küldöttgyűlés második felében a román-magyar kapcsolatoké volt a szó. Először a Goodwill Consulting Kft. képviselőjének előadását hallgatták meg, majd Bálint Florin, a Romániában működő vállalkozókat tömörítő szervezet képviselője mutatkozott be, illetve mutatta be a szervezetüket, és felkínálta a kölcsönös együttműködés lehetőségét. Ennek megerősítésére több Bihor megyei cég képviselője is érkezett vele, akik szintén bemutatkoztak a közgyűlés előtt.

Ezek után következett a vacsora, amelyre humorosan Nagy Mihály elnök azt mondta, hogy csak azért kerülhet rá sor öt óra után, mert bizonyára itt is kevés a szaki.