A városvezetőtől először azt kérdeztük, milyen évet zártak 2016-ban.

– Bevételeink a tervezettnek megfelelően alakultak, mintegy 3,3 milliárd forintból gazdálkodtunk. Mivel ebben az uniós pénzügyi ciklusban a pályázati lehetőségek még nem nyíltak meg, ezért csak saját erőből tudtunk kisebb fejlesztéseket megvalósítani. Felújítottuk a meglévő játszótereket és a város több pontján – például a Kossuth, a Rákóczi és a Kazinczy utcán – járdákat építettünk. Jelentős összegeket fordítottunk a zöldfelületek szépítésére.

Babák Mihály, szarvas, babák mihály, Szarvas
Babák Mihály már csaknem két évtizede, 1998. óta tölti be a polgármesteri tisztséget Szarvason. Fotó: Lipták Judit

– A saját erő nagy része minden bizonnyal a vállalkozók által befizetett iparűzési adóból származik. Mekkora ez a tétel?

– Tavaly 849 millió 360 ezer forint helyi adóbevételünk volt. Ebből a legjelentősebb tétel valóban az iparűzési adó, több mint 641 millió forint. A városban 1814 vállalkozás működik, de helyi rendeletünk értelmében csak azok fizetnek iparűzési adót, melyeknek éves árbevétele meghaladja a 2,5 millió forintot. Az építményadókból 144 millió, az idegenforgalmi adóból pedig csaknem 13 millió forint bevételünk származott.

– A 13 millió forintnyi idegenforgalmi adó mögött mennyi vendégéjszaka van?

Makett
Mini Magyarország Makettpark.
– Több mint 85 ezer, s reményeink szerint idén már eléri a 100 ezret. A vendéglátóhelyek nagyon jól teljesítenek. Sok itt a látnivaló, fejlődik az arborétum, a Mini Magyarország Makettpark, a Körösvölgyi Állatpark, s egyre több turistát vonz a vízi színház is. Aki hozzánk jön, az hosszabb időt is meg tud tölteni tartalmas programokkal. A turizmus egyre jelentősebb szerepet tölt be, éppen ezért e téren is szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani, például a Történelmi Magyarország mértani közepén és a Kacsa-tónál.

– Úgy tudom, tavaly meglehetősen sok ingatlant vásárolt az önkormányzat. Döntően lakásokról van szó?

– Több mint 200 millió forintot költöttünk az ingatlanvagyon gyarapítására. Társasházi lakásokat, kertes házakat, építési telkeket egyaránt vásároltunk. Az ingatlanok egy részét bérlakásként kívánjuk hasznosítani.

– Tudják-e valamilyen módon segíteni a fiatalok lakáshoz jutását?

– Igen, rendeletünk értelmében telekvásárláshoz 250 ezer forint vissza nem térítendő támogatást tudunk adni. Vannak önkormányzati telkeink, ezek közül is választhatnak. Bízunk benne, hogy lesznek majd érdeklődők. Bevezettük az életkezdési támogatást: minden újszülöttet 50 ezer forinttal ajándékozunk meg. Örvendetes, hogy idén már több mint húsz gyermeknek tudtuk kifizetni ezt az összeget. Döntöttünk arról is, hogy tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk olyan szarvasi fiataloknak, akik jelenleg orvosi egyetemen tanulnak és vállalják, hogy utána Szarvason dolgoznak majd annyi évet, ahány évig az ösztöndíjat kapják. Ha visszajönnek, akkor praxisjogot, lakást és rendelőt is tudunk biztosítani számukra.

Azoknak a családoknak is igyekszünk segíteni, akiknek megélhetési gondjaik vannak, vagy nem tudják fizetni a számláikat. Mintegy 250 család van Szarvason ilyen nehéz helyzetben, őket többféle formában próbáljuk támogatni.

Szarvasi polg.mest. hivatal, polgármesteri hivatal, szarvas, Szarvas
A polgármesteri hivatal néhány évvel ezelőtt új helyre, a Béke u. 1. szám alá költözött.

– Van-e Szarvason elegendő munkahely?

– Az elmúlt időszakban akadtak gondok, két cég is be akarta zárni kapuit, de helyi vállalkozóknak köszönhetően szerencsére sikerült a veszélybe került 180 munkahelyet megmenteni. Szerencsére sok jól működő vállalkozás van, aki pedig mégsem tud elhelyezkedni, annak közmunkát biztosítunk. Jelenleg 250 közfoglalkoztatott dolgozik a településen.

– Milyen a kulturális és a civil élet a városban?

Vízi színház, Szarvas, 20120601
A vízi színház gyönyörű környzetben épült.
– Azt hiszem, a kultúra terén nem lehet okunk panaszra. Jó a mozink, egyre jobban szeretik a fiatalok. A nagy sikerfilmeket itt a premierrel egyidőben láthatják a nézők. Büszkék vagyunk a Tessedik Táncegyüttesre, a Cervinus Teátrumra és a vízi színházra, melynek működtetési feladatait a jövőben is a Magyar Teátrumi Társaság látja el. Aktívan dolgoznak a civil szervezeteink, hadd említsek meg most csupán egyet közülük, Szarvas Város Barátainak Körét, mely idén ünnepli alapításának 35. évfordulóját.

– A jelek szerint sajnos még mindig nem startolnak az uniós pályázatok. Mi van a tarsolyukban arra az esetre, ha megnyílnak a lehetőségek?

– Meglehetősen sok minden. Az elmúlt időszakban 70 millió forintot költöttünk engedélyes tervekre, csak a startgombra várunk. Útépítések, zöldségpiac kialakítása, inkubátorház építése, a múzeum felújítása, a Széchenyi utcában háziorvosi rendelők kialakítása… és még hosszasan sorolhatnám azokat a terveket, melyeknek megvalósításához pályázatokon kívánunk forrást szerezni.