A megyei szinten egyedülálló megoldásként létrehozott kihelyezett ügyfélszolgálaton az ügyfelek:

-beadhatják az ingatlan-nyilvántartással, a földméréssel és telekalakítással, a fölhasználati  nyilvántartással, a földvédelemmel, a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával, a földműves nyilvántartással, a családi gazdaság és a mezőőri szolgálat nyilvántartásával kapcsolatos beadványaikat;

-földműves adatlap kiadását igényelhetik;

-jogosultság igazolását követően iratmásolat kiadását kérhetik a Földhivatali Osztály irattárában lévő iratokról (ez esetben a másolat kiadása a következő ügyfélfogadás alkalmával történik);

-díjmentesen betekinthetnek a Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területén lévő ingatlanok tulajdoni lapjának tartalmába (a helyrajzi szám vagy az ingatlan címének ismerete szükséges);

-betekinthetnek az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba;

-díjfizetési kötelezettség esetén postai feladóvevény bemutatásával igazolhatják a kötelezettség teljesítését, illetőleg a kötelezettség postai teljesítéséhez csekket kérhetnek; - teljes körű felvilágosítást és segítséget kaphatnak a Földhivatali osztály feladatkörébe tartozó minden ügytípusról.

Az ügyfélfogadás helye: 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62. (volt okmányiroda)

Az ügyfélfogadás ideje: kedd, csütörtök 13.00-16.00