A Belügyminiszter döntése alapján 2017. márciusában Békés megyében is elindulhattak a 2017. évi járási startmunka programok. A döntések értelmében Békés megye hét járásában, 62 települési önkormányzat folytathatja a korábbi években megkezdett, értékteremtő programjait, ezzel is hozzájárulva Békés megye foglalkoztatási helyzetének javításához. A támogatott programok átlagosan 6527 fő számára biztosíthatják a közfoglalkoztatásban való részvételt, legkésőbb 2018. február végéig.

Közfoglalkoztatás
Fontos feladat a közterületek takarítása.
Az önkormányzatok által megvalósítani tervezett értékteremtő programok a Kormány által meghatározott közösségi célok elérését és szükségletek kielégítését szolgálják. A korábbi évekhez hasonlóan a programok hét programcsoportban valósulhatnak meg, így továbbra is a támogatott tevékenységek közé tartoznak a mezőgazdasági, illetve a helyi sajátosságokra épülő programok, de az érintett önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében belvízelvezetési, köz- és földút karbantartási, illegális hulladéklerakó felszámolási, valamint bio- és megújuló energiafelhasználási programokat is megvalósíthatnak a megítélt támogatásból.

A Belügyminiszter országos közfoglalkoztatási programok indítására vonatkozó döntése alapján hét Békés megyei székhellyel rendelkező országos közfoglalkoztatónál folytatódhat a közfoglalkoztatás 2017-ben. A program keretében megyei szinten havonta átlagosan 1707 fő közfoglalkoztatása valósulhat meg.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokra szánt decentralizált keretek minimálisan további 3700 fő álláskereső közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatásához nyújtanak fedezetet Békés megyében. E keretösszegből elsősorban a lakosságot vagy a települést érintő – közfoglalkoztatásban megvalósítható – önkormányzati feladatellátások kerülhetnek finanszírozásra, legkésőbb 2018. február 28-ig.