A megállapodás megkötésére az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelem érdekében van szükség, melynek nyertessége esetén az alábbi 5 részcélt szükséges megvalósítani:

  1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
  2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
  3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
  4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
  5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy a résztvevő településeken több olyan projekt kerülhet megvalósításra, amely a lakosság előnyére válhat.