Képviselő-testületünk márciusi ülésén elsőként a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, az endrődi fiókkönyvtár nyitva tartásáról Erre azért volt szükség, mert a könyvtár rövidesen új épületekbe költözik. A Fő út 230. szám alatt lévő, volt Bethlen-iskolának az irodaépülete (volt bútorbolt), lesz a könyvtár székhelye. A Szent Antal Népházban (Blaha út 21.sz.) a régi helyére fog a könyvtár visszaköltözni, és ott működik majd a Tímár Máté Fiókkönyvtár. Nem az egész földszinten, kisebb területen működik majd. Az endrődi városrészen ebben az esztendőben 9 és fél órát fog hetente nyitva tartani a könyvtár, ezt próbáljuk meg minél optimálisabban kihasználni. Reméljük, hogy azt a célt - amiért a képviselőtestület úgy határozott, hogy újra két könyvtár működjön-, elérjük, újra növekedni fog a Határ Győző Városi Könyvtár látogatottsága. Döntöttünk a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásáról. Két részből áll: eszköz és szoftver beszerzésből és telephely-fejlesztésből. Az épület visszaadása, tulajdonunkba kerülése jól halad. Most szerezzük be a pályázat benyújtásához is alkalmas iratokat. Amennyiben ezek is megérkeznek határidőre, akkor tudunk pályázni a könyvtár épületének részleges felújítására. Ha ez megtörténik, akkor saját felelősségre megkezdhető a kivitelezés. Emiatt egy picit csúszni fog az a tervezett nyitási időpont, egy-másfél hónappal. Ezzel rövidesen lezárul a könyvtárkérdés Gyomaendrődön. A könyvtár dolgozói már teljes munkaidőben dolgoznak, intenzíven készülnek a költözésre, készítik elő az anyagokat. A továbbiakban, abban leszünk segítségükre, hogy gyorsan, zökkenőmentesen indulhasson a munka az új helyszíneken. Remélem, hogy korábbi elképzelésünk most célba ér, a két helyszínen olyan könyvtár várja a látogatókat, amelyek látogatottsága növekedni fog.

Testületünk döntött a különböző alapokra beérkezett pályázatokról. Több mint húszmillió forintot osztottunk szét gyomaendrődi civil-, illetve sportegyesületek támogatására. Mára már jól kialakult alaprendszer működik. Az összegek, illetve a támogatási szempontok bizonyos módosításra szorulnak, amellyel 2017. év végén fogunk foglalkozunk majd, tovább javítva a rendszert. Gyomaendrőd környéket feltérképezve, megállapítható, hogy városunk az egyik legnagyobb összeget költi civil-, illetve a sportegyesületeire.
Döntöttünk a Bethlen Gábor Alaphoz történő pályázat benyújtásáról is, amelyből testvérvárosi találkozót szeretnénk szervezni a 2017. augusztus 20-ai hétvégére, a Gyomaendrődiek Világtalálkozója, a Halászléfőző verseny és a Fő téri sokadalom programjaira.

Elfogadtunk egy konzorciumi megállapodást, amely EFOP-os pályázathoz kapcsolódik és a „Közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címet kapta. A járás öt települése írta alá. A pályázatnak célja, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk a térségbe, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, viszont igény van rá. Elsősorban egészségügyi szűrőprogramokat, szűrőkamionokat, szemléletformálással foglalkozó programokat szeretnénk idehozni, amelyek az egészségtudatos életmódra nevelnek. Szeretnénk olyan képzési programokat megvalósítani, amelyek a hiányszakmákra összpontosítanak. Gyomaendrődön konkrétan fogalmazódott meg az igény, az ápoló- gondozóképzésekre, mert jelen pillanatban nagy hiány van a térségi szociális-gondozási központban szakvégzettséggel rendelkező emberekből.  Szeretnénk olyan ösztöndíj-programot is megvalósítani, amelynek egyik része a középiskolásokra, másik része pedig a főiskolásokra fókuszál. A célunk, hogy a fiatalok tanulmányaik elvégzése után visszajöjjenek a településeinkre. A pályázat teljes értéke ötszázmillió forint.

Gyoma 300 éves évfordulója alkalmából a Wodiáner-teret szeretnénk felújítani. A korábbi meghívásos pályázat eredménytelenül zárult, ezért új, nyílt pályázat kiírására kerül sor. Amennyiben nem érkezik olyan pályamű, amelyet a testületünk elfogad, akkor nem ragaszkodunk a felújításhoz, az összeg tartalékba kerül.  Bízom abban, hogy lesz olyan pályamű, amelyet el tud fogadni a testület és megújulhat ez a tér is.  A testületünk megismerte a XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programját. A programok, 90%-ban már le vannak kötve, szerződésekkel rendelkezünk. A rendezvényen a sajtos és túrós kiállítók többen lesznek, mint a tavalyi évben voltak, jóval több elárusító is jelentkezett. Olyan szakmai programok is megvalósulnak, amelyek felülmúlják a tavalyi programokat. Pályázatot írunk kit a Városi Egészségügyi Intézmény vezetői állásra, mivel Dr. Lemák György kérte, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a szerződését, illetve közalkalmazotti munkaviszonyát.

Képviselőtestületünk döntött az utak, járdaszakaszok, illetve kerékpárút felújításról. Meg újul az Október 6. lakótelepnek az az útszakasza, ahol csak murvás töltés van, és a Kenderáztató út. Több, rossz állapotban lévő útszakasz szinte teljesen meg fog újulni: Egressy Béni utca, a Vásártéri lakótelepen a 34-es tömbhöz vezető útszakasz. Kétezer négyzetméteren fogunk kátyúzni. A régebbi kerékpárút szakaszosan megújul, illetve több parkolót is építünk: a Blaha úton, a Fő út és a Napkeleti út találkozásában, a Bajcsy úton a butiksor előtt. Hamarosan elkezdődik a fürdő parkolójának felújítása, 1230 négyzetméteren új térburkolat kerül kialakításra. Képviselő-testületünk első fordulóban tárgyalt a járda felújítási pályázatról, amelyben új járdák épülhetnek, rossz állapotúak újulhatnak meg. Ebben a pályázatban az önkormányzat a lakosság közreműködésére is számít. Biztosítjuk a szükséges anyagokat mindazoknak, akik vállalják, hogy önerőből elvégzik az építést, felújítást. Erre nyolcmillió forintot fordítunk.

Március 31-én volt a Gyoma újratelepülésének 300. évfordulójára tervezett emlékév nyitóünnepsége. Nagyon színvonalas, tartalmas rendezvényen vagyunk túl. Rengetegen jelentek meg a Járási Hivatal dísztermében, nagy volt az érdeklődés. Sokan dolgoztak ennek a napnak a sikerességén és jól is sikerült a rendezvény. Szeretnénk az emlékév különböző állomásain minél több gyomaendrődivel, illetve Gyomaendrődről elszármazottal találkozni a színes programok alkalmával.

Toldi Balázs polgármester