A Mezőkovácsházi Mentőalapítvány által megvalósításra kerülő NEA-MA-17-M-1395 pályázat az alapítvány működését szolgálja, ezen belül a civil szervezet tevékenységét, valamint az alapszabályában rögzített cél szerinti tevékenységének tárgyi és dologi feltételeit biztosítja. A pályázatban megjelölt dologi kiadások és tárgyi eszközök igénybevételei az Mezőkovácsházi Mentőalapítvány tagjainak munkáját, valamint a projekt megvalósítása során bevonásra kerülő önkéntesek munkáját segíti. A Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület szervezete és létszáma mára a hazai követelményeken alapuló társadalmi bűnmegelőzés igényeinek és elvárásainak megfelelően alakult. Nőt a szervezet hatékonysága, kialakult a célszerű, szakszerű és eredményes többszintű együttműködés mind megyei, mind országos szinten. Ennek köszönhetően létrejött Mezőkovácsházán a látható polgárőrség több tekintetben is. Egyrészt maga a tevékenység és eredménye is „láthatóbb” a lakosok számára, a közvéleménye is szélesebb alapokon alakul, másrészt a tényleges láthatóságot szolgálja a szervezet felszerelése. A NEA-TF-17-M-0365 kódszámú működési célú pályázatnak is egyik fontos alappillére a társadalmi szükségletek kielégítése érdekében a tárgyi eszközök beszerzése a Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület KHSZ részére.

Kálmán András