Elfogadtuk a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az önkormányzati tűzoltóság beszámolóját a 2016. évben végzett munkájukról. Kevesebb vonulása volt mindkét tűzoltóságnak, ahol beavatkozásra lett volna szükség. Csökkent a téves riasztások száma is. Döntöttünk a nyári napközis ellátásról. A már lezajlott előzetes felmérés alapján látszik, hogy igény van rá. A nyári napközi a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumában működik majd, a feladatot a Családsegítő Központ látja el.

Képviselő-testületi ülés, testületi ülés, Gyomaendrőd, képviselő-testület, Toldi Balázs, Gyomaendrőd
Testületünk döntött a Gyomaendrődi Hírmondó időszaki lap alapításáról, bár a lap jelen pillanatban is működik. Várhatóan visszavonják a működési engedély, mert az alapító jogutód nélkül megszűnt. Amikor az önkormányzat visszakapta a lapot az alapítóktól, akkor az alapítói jogok nem kerültek átadásra. Most ezt a helyzetet rendeztük. Úgy döntöttünk, hogy továbbra is a Határ Győző Városi Könyvtár szerkeszti a lapot, és a kiadói jogok is hozzá kerülnek. Egy kézbe kerül a lap szerkesztése és a kiadása. Három alternatívából választottunk: külsős feladatellátás, vagy egy kollégát veszünk fel a hivatalhoz, és ő fogja szerkeszteni, vagy a jelenlegi felállást támogatjuk. Mivel ez a leghatékonyabb, és azt gondolom, a legjobb megoldás is, így a testület úgy döntött, hogy továbbra is a Határ Győző Városi Könyvtárat bízza meg a feladattal.Tárgyaltuk az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységek beszámolójáról. Ezt a tevékenységet hat holtágon a Körös-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége látja el, mint üzemeltető. Amióta a Szövetség üzemelteti a holtágakat, megfelelő a vízminőség, a halak mennyisége és összetétele is.

A járási foglalkoztatási paktum 2017 áprilisában elindult. A paktum működéséért felelős irányító szervezet létrejött, illetve az a foglalkoztatási fórum, amely közgyűlésként fog funkcionálni. Ebben a szervezetben fogom képviselni Gyomaendrődöt, az elvégzett munkáról folyamatosan fogom tájékoztatni a képviselő-testületet. Remélem, hogy felgyorsul a projekt működése, rövidesen kézzelfogható eredményekkel találkozhatnak a járásban élők.

Testületünk döntött arról, hogy elfogadja a Wodiáner Albert-tér felújítására kiírt ötletpályázatot. Egyetlen ötlet érkezett, várhatóan október közepére a Wodiáner-tér meg fog újulni, és a Gyoma 300 éves emléksorozat keretében a tér átadásra kerül. Remélhetőleg a gyomaendrődiek megelégedettségére és tetszésére fog megváltozni a tér.
Testületünk döntött egy KEOP-os pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítéséről. Ezzel a KEOP-os pályázattal többször foglalkoztunk már az idén, illetve a tavalyi év végén. A hulladékszállítással kapcsolatos pályázatot a szarvasi kistérség nyújtotta be. Konzorciumi tagként vettünk részt a pályázat előkészítésében, illetve lebonyolításában. Sajnos, a pályázat elnyúlt, nagyon sok probléma volt a megvalósítással, az eszközök beszerzésével. A támogató hatóság visszafizetési kötelezettséget rótt ki a kistérségre, ezen keresztül Gyomaendrőd Város Önkormányzatára is. 40 millió forintot jelent, amelyet vissza kell fizetnünk. Önkormányzatunk kezdeményezte a felelősség megállapítását a kistérségnél, illetve a projekt-menedzsmentnél. A pályázat, illetve a pályázaton megvásárolt eszközöknek az összértéke Gyomaendrődre nézve nettó 330 millió forint. Ha ez nekünk negyvenmillió forintunkba kerül, akkor azt lehet mondani, hogy ez a fejlesztés durván 75 százalékos intenzitással valósult meg, ami azért még mindig kedvezőnek mondható.
Döntöttünk több, ingatlan, illetve földterület értékesítéséről, a hirdetményekkel hamarosan találkozhatnak az érdeklődők. Az értékesíteni kívánt területeken gazdaságélénkítő beruházásokat terveznek. Remélem, hogy ezzel is hozzájárulunk a település gazdasági fejlődéséhez, fejlesztéséhez. A Kecsegés-zugi Tájvédelmi és Horgászegyesület kérelmet nyújtott be, szeretnék a közvilágítást kiépíteni. A hálózati fogyasztás az önkormányzatot fogja terhelni. A jelentős fejlesztést saját erőből valósítják meg.
Zárt ülés keretén belül döntöttünk a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról. Mivel nem Gyomaendrőd Város Önkormányzata az intézmény fenntartója, hanem a kistérségi társulás, testületünk formálisan ugyan, de ajánlást fogalmazott meg, amelyet a társulás elfogadott: Mraucsik Lajosné lesz továbbra is az intézmény vezetője, további öt évre.
Felhívom figyelmüket járdaépítési pályázatra, amellyel jelentős mértékben javulhatnak a járdák. Telepítésre kerültek a köztéri figyelőkamerák, amelyek a júniusi tesztüzem után a hónap végén már élesben működnek majd.


Toldi Balázs polgármester