Szabó Istvánné Endrődön született. Általános iskolai tanulmányai után a helyi gimnáziumban tanult tovább.  Óvónői diplomáját a Szarvasi Óvóképző Főiskolán szerezte meg, még abban az Szabó Istvánné óvónő, testületi ülés, Gyomaendrőd, képviselő-testület, köznevelés, Toldi Balázs, Szabó Istvánné óvónő, Gyomaendrőd
Szabó Istvánné
évben munkába állt jelenlegi munkahelyén, a Selyem úti óvodában. Előbb csoportvezető óvónő, vezető helyettes, később függetlenített, vezető óvónőként dolgozott. Kitüntetései: Miniszteri dicséret 1989-ben, Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért Kitüntető Oklevél 2009-ben. Folyamatosan képezte magát. A megszerzett tudást, gyakorlati tapasztalattal együtt érvényesítette az óvodai nevelésben, következetesen alkalmazta, és alkalmaztatta a reá bízott gyermekek érdekében. Úgy gondolja, és vallja, hogy az egészséges életmódra nevelést az óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél kell bevezetni, mert így válik életformájukká. Igen sokat tett a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése érdekében. Sok-sok pályázati és egyéb támogatások megszerzésével biztosította a rendszeres mozgás lehetőségét: vízi torna, néptánc, társastánc, gyógytestnevelés. Szabó Istvánné vezette be, és évről évre ad otthont az OVI-OLIMPIA elnevezésű rendezvénynek, mely igen nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében. Pályája során – az esélyegyenlőség megteremtése érdekében – mindig kiemelten foglalkozott a hátrányos helyzetű óvodásokkal. A bölcsőde megvalósításával felmenő rendszerben, a gyermekek, testvérek 6-7 éves korig egy azon intézményben lehetnek, megkönnyítve a szülők helyzetét is. 2016-tól bevezette a „ZENE BÖLCSI” elnevezésű programot, melyen a város valamennyi anyukája és kisgyermeke ingyenesen vehet részt. Hiszi és vallja, hogy a nevelőmunka része a gyermeket körülvevő szép, esztétikus, tiszta, gondozott környezet udvaron és csoportszobákban egyaránt. Mindig törekedett arra, hogy a szülők felé nyitott legyen az óvoda, és jó kapcsolat legyen a szülők és az óvodapedagógusok között. A kitüntető oklevelet Toldi Balázs polgármester a városi, pedagógus  napi ünnepségen adta át.