A május 25. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy Dévaványa Város Önkormányzata a Gyulai Tankerületi Központtal közösen pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítására, a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás fejlesztése” című pályázati felhívásra.

Az ingatlanokban művészetoktatás és 1-8. évfolyamos diákok általános oktatása zajlik, így amennyiben a beruházás sikeresen megvalósul, a tanulók biztonságosabb és modernebb környezetben folytathatják tanulmányaikat.