A motiváció rendkívül fontos ebben az életszakaszban, a városvezetés a középiskolák szakmai munkáját és színvonalát kívánja ezzel erősíteni, továbbá ösztönözni a békési iskolásokat, egyúttal Pénz
elismerésben részesíteni a szorgalmas diákokat. Az ösztöndíjra a helyben, nappali tagozaton tanuló, jó tanulmányi eredménnyel bíró, anyagilag nehéz helyzetben lévő családok gyermekei pályázhatnak.

A tervezet megvalósításához szükséges összeg az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A támogatás gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulmányok idejére szól. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 15., a következő félévre való jogosultságot február 15-ig kell igazolni.

Bővebb információ és a teljes pályázati kiírás a www.bekesvaros.hu honlapon elérhető, illetve személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal 30. számú irodájában ügyfélfogadási időben.