Képviselő-testületi ülés, Gyomaendrőd, képviselő-testület, Toldi Balázs, Gyomaendrőd
Tájékoztatót kaptunk a helyi rendőrőrs kapitányától, illetve a szarvasi rendőrkapitányság képviselőjétől a város közbiztonsági helyzetéről. Szerencsére csökkent a bűnesetek, nőtt a szolgálatot ellátó rendőrök száma, így a város közbiztonsági helyzete javult. Felszereltünk tizenkét térfigyelő kamerát a város különböző pontján.  Megtörtént az elektromos bekötés, a bejövő kép a városházán elhelyezett szerverszobában látható. A tesztelés után, augusztus közepétől próbaüzemben működnek a kamerák. A rendőrséggel, a polgárőrséggel, illetve a közterület-felügyelettel közösen fogjuk értékelni a működést. Ha mindent rendben találunk, rövid időn belül élesítjük a rendszert.

Testületünk második fordulóban tárgyalta az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelettervezetet. Döntésünk nyomán növekszik az-az összeg, amelyekkel segíteni tudjuk az első lakáshoz jutókat, akik itt, Gyomaendrődön vásárolnak lakást. Támogatni szeretnénk azokat, akik helyben próbálják folytatni életüket. A rendelet értelmében nagyobb mértékű a támogatás, mint a korábbi években. A rendelet kihirdetését követően, nagyobb összegekre lehet majd pályázni.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben is döntöttünk. Ezek közül legfontosabb, a zugok hulladékszállításáról szóló rendeletünk elfogadása. Nyolc gyűjtőpont kerül kialakításra a holtágaink környékén, a megvalósításra rendelkezésre áll egy keretösszeg. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. szállítja el a hulladékot, a holtági tulajdonosoknak az elszállítandó hulladék után kell fizetniük. Fontos döntésünk értelmében képviselő-testületünk kezdeményezte a DAREH-hoz való csatlakozását. A DAREH Békés megyei szervezet, önkormányzati társulás, amely a hulladékszállítás fejlesztésére, a hulladékszállítási problémák megoldására jött létre több évvel ezelőtt. Önkormányzatunk csatlakozásával így valósítjuk meg Gyomaendrőd közigazgatási területén a hulladékszállítást. Az átállás több hónapot vesz majd igénybe, a negyedik negyedévében fog elindulni a közszolgáltatás a DAREH vezetésével.

Pályázatok benyújtásáról döntöttünk, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül. Tizenegy pályázatot nyújtunk be, ezek között vannak olyan pályázatok, amelyeket korábban is benyújtottunk, de nem nyertek. Módosítottuk, egyszerűsítettük, vagy éppen többlet tartalommal láttuk el őket. A benyújtásra kerülő projektötletek pontos kidolgozása az eredményhirdetés után történik. Amennyiben nyer a pályázat, akkor három-négy hónapunk marad arra, hogy a teljes műszaki tartalmat kidolgozzuk, az engedélyezetési-, illetve kivitelezési tervet elkészítsük. Azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert minden pályázatnál vannak érintettek, a lakossági egyezetésekre tehát csak ekkor kerül majd sor. Szeretnénk, ha lakosság is megismerné terveinket, hogy a véleményét elmondhassák a tervekkel kapcsolatban. Az egyeztetéseket csak azoknál a pályázatoknál folytatjuk le, amelyek nyertesek lesznek.

Döntöttünk arról, hogy továbbra is pályázunk a gyomai piactér felújítására: hetvennégymillió forintra pályázunk, módosított műszaki tartalommal.  Három energetikai pályázatot nyújtunk be, ebből az egyik a Kis Bálint Általános Iskola a Fő úti épületére vonatkozik: nyílászárócsere, külső hőszigetelés, napelemek, fűtés-korszerűsítés.  A Pikó Béla utcában lévő alapellátást szolgáló orvosi rendelőket is szeretnénk energetikailag fejleszteni, belső átalakítással, korszerűsítve.  A Fő út 3. szám alatt lévő, szintén alapellátást szolgáló háziorvosi rendelőket, illetve az orvosi ügyeletet kiszolgáló épületet is szeretnénk energetikailag korszerűsíteni. A Kodály Zoltán utcától a Népliget utcáig szeretnénk kerékpárutat építeni. Ez egy korábbi pályázatunk volt, szintén újra benyújtjuk változtatott műszaki tartalommal. Két részre bontottuk a pályázatot, kerékpárútra és a hozzá szorosan kapcsolódó belvíz elvezetésre. Tulajdonképpen erre a szakaszra két pályázatot nyújtunk be. Értelemszerűen, egyik pályázat sem valósítható meg a másik nélkül, remélhetőleg mindkettőt támogatni fogják. Két belvizes pályázatunk a város belvízgazdálkodását szolgálja. A Csókás-zugi és a Fűzfás-zugi áteresz felújítása, átalakítása pályázunk. Ezek a holtágak vízgazdálkodásánál, illetve a belvíz-elvezetésnél, a víz mozgatásánál fontos szerepet töltenek be. A gyomai főtér, a Szabadság tér felújítását, átalakítását is benyújtottunk már korábban. Akkor egy közel ötszázmilliós Ft-ra pályáztunk, ezt csökkentettük 230 millió forintra. Átalakítottuk az elképzeléseinket, lecsökkentettük az igényeinket, próbáljuk igazítani ahhoz a kerethez, amely rendelkezésre áll.  Csökkentett tartalommal ugyan, de egy hasonlóan szép pályázati anyagot készítünk el. Bízunk abban, hogy sikeresek leszünk, és támogatásra találnak elképzeléseink.

Ezeknél a felhívásoknál szeretném még elmondani, hogy a gyomaendrődi járás, illetve velünk együtt öt járás részére, a Békés Megyei Önkormányzatnak egy korábbi döntése értelmében hét és félmilliárd keretösszeg van lehatárolva. Erre az összegre csak ezek a járások, illetve a járások települései pályázhatnak.  Bízom abban, hogy nagyobb eséllyel indulunk ezeken a pályázatokon, mint korábban, amikor a teljes megye pályázott a TOP-os felhívásokra. Remélem, nagyobb volumenben támogatnak bennünket a Békés Megyei Önkormányzat, illetve a támogatási felhívásokat kiadó minisztériumok. A most benyújtásra kerülő pályázatok összértéke majdnem egymilliárd forint. Amennyiben megvalósulnak, legalább 70-80 százalékban, illetve a korábban már elnyert négy pályázatunk szintén sikeres lesz, akkor a korábbi éveket figyelembe véve, nagyon jelentős fejlődés lesz a város életében. Az EFOP felhívásokra benyújtott pályázataink sikere esetén olyan átgondolt, komplex fejlesztést tudunk megvalósítani, amelyben intézményeink, a szolgáltatást nyújtó épületek infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg. Sajnos erre a szektorra az elmúlt nyolc-tíz évben nagyon keveset fordított a képviselő-testület, nagyon kevés fejlesztés történt. Most szinte minden egyes épületünkre, minden egyes intézmény fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot. Természetesen tudjuk, hogy minden pályázatunk nem nyer, de ha pályázataink 60-70 százaléka nyertes lesz, akkor már nagyléptékű változásnak lehetünk részesei, amely minden gyomaendrődi érdeke, és komfortérzetünket fogja szolgálni. Az EFOP-os pályázatok összértéke majdnem hétszázmillió forint, ez is nagyléptékű fejlesztéseket céloz meg. A Belügyminisztérium által kiírt pályázatok közül a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének udvarát szeretnénk fejleszteni, sportudvar kialakításával. A Bethlen Gábor-alaphoz benyújtott pályázatunk 650 ezer forintot nyert, testvérvárosi kapcsolataink fejlesztésére.

Testületünk az adóellenőrzések hatásáról szóló beszámolót is elfogadta. Pozitív változás, hogy az adóellenőrzések hatására nőttek az adóbevételek. Nem büntettünk meg senkit, ennek ellenére az adóellenőrzés bejelentésének a hatására ugrásszerűen megnőtt több adónem bejelentése. A bevallásoknál tapasztaltuk, hogy az adóra kötelezettek bátrabban és gyorsabban vallják be kötelezettségüket, javult a befizetések színvonala is.  Testületünk jóváhagyta, hogy az adóosztály létszámát egy fő adóellenőrrel bővítsük.

Gazdasági társaságaink első negyedéves beszámolója alapján, a gazdasági működésük pozitív irányba mozdult el az előző évhez viszonyítva. Csökkentettük az önkormányzati támogatásokat, a kft-k eredményei bíztató képet mutatnak. Működésüket figyelve bizakodók vagyunk, pozitív tapasztalatokról tudunk beszámolni.

Döntöttünk a közvilágítási hálózat bővítéséről. Több lakossági igény érkezett, ezeket pozitívan bíráltuk el.  Augusztusban tárgyaljuk a Liget Fürdő új parkolójában a közvilágítási hálózat bővítését, amely még ebben az évben megvalósul. A fürdő aszfalt burkolattal ellátott, 53 férőhellyel bővült parkolóval magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani.

Toldi Balázs polgármester