Előzmények: a kereskedelemnek egy 2012. április 4-én végrehajtott házkutatás vetett véget, melynek során az adónyomozók több százezer darab gyógyszert foglaltak le egy békéscsabai belvárosi lakásban. A cselekménnyel megvádolt hat vádlott ellen első fokon a Gyulai Törvényszék hozott ítéletet, 2016. február 19-én. Fellebbezés után végül a Szegedi Ítélőtábla 2016. október 26-án meghozott másodfokú határozata vált jogerőssé.

Viagra, csabai viagra, viagra, csabai viagra

A jogerős ítélet: V. V. I. rendű vádlott 7 év fegyházbüntetés, 4 millió forint pénzbüntetés, 7 év közügyektől eltiltás és 91,3 millió forint vagyonelkobzás. V-né B. N. A II. rendű vádlott 6 év börtön. 3 millió forint pénzbüntetés, 4 év közügyektől eltiltás és 57,7 millió forint vagyonelkobzás. B. N. J. III. rendű vádlott 3 év 6 hónap börtön, 1,5 millió forint pénzbüntetés, 4 év közügyektől eltiltás. B. N-né K. A. IV. rendű vádlott 3 év 6 hónap börtön és 1 millió forint pénzbüntetés. Sz. R. V. rendű vádlott 5 év börtön, 500 ezer forint pénzbüntetés, 5 év közügyektől eltiltás. P. G. VI. rendű vádlott 4 év börtön, 500 ezer forint pénzbírság, 58 millió forint vagyonelkobzás és 4 év közügyektől eltiltás.

Az első és másodrendű elítéltek 2016. február 19-e óta töltik szabadságvesztésüket, a harmad-, negyed- ötöd rendű elítéltek 2017 januárjában kezdték meg büntetésük letöltését. A hatod rendű elítélt egészségügyi okok miatt még nem kezdte meg büntetésének letöltését.

Újra szabadon: a Kúria 2017. július 5-én hozott határozata értelmében a büntetés végrehajtását mind a hat elítélt esetében félbeszakította, illetve a végrehajtást felfüggesztette. A kúria határozata az ítélet minden elemére vonatkozik. A Kúria végzése ellen fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak helye nincs. Ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be. A börtönben lévők újra szabadok lettek.

Viagra, csabai viagra, viagra, csabai viagra

Magyarázat: a jogerős ügydöntő határozattal szemben a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség nyújtott be mind a hat terhelt vonatkozásában hatályon kívül helyezésre irányuló felülvizsgálati indítványt. A kezdeményezést a Legfőbb Ügyészség alaposnak találta, ezért indítványozta, hogy a Kúria egyrészt helyezze hatályon kívül a támadott határozatokat és a törvényszéket utasítsa új eljárásra, egyidejűleg a felülvizsgálati indítvány elbírálásáig a szabadságvesztés büntetés végrehajtását valamennyi terhelt vonatkozásában – amennyiben azok végrehajtása elkezdődött – szakítsa félbe, egyéb esetekben a végrehajtást függessze fel. A kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati indítványban foglaltak alapján indokolt a támadott alapítéletben kiszabot szabadságvesztések félbeszakítása illetve felfüggesztése.

Viagra, csabai viagra, viagra, csabai viagra

Az üggyel kapcsolatban kikértük, egy témában járta jogász szakvéleményét is.  Dr. Cséffai Attila Csaba (doktorandusz DE ÁJK PET) így kommentálta az esetet: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 423. § (6) bekezdése szerint a felülvizsgálati indítvány benyújtása önmagában nem függeszti fel a megtámadott határozat végrehajtását. A Kúria azonban az indítvány elbírálásáig − jellemzően kérelemre, de akár hivatalból is − az alaphatározat végrehajtását indokolt esetben felfüggesztheti, illetve − amennyiben annak végrehajtása már elkezdődött − félbeszakíthatja. Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálati eljárás, mint rendkívüli jogorvoslati eljárás nem szuszpenzív (felfüggesztő) hatályú, a végrehajtás ilyetén történő megszakítása ritkának mondható, csak igen súlyos törvénysértés esetén (lásd például: Legfelsőbb Bíróság Bfv.III.184/2008/6.) jellemző.

Az ügy hosszú ideig beszédtéma volt Békéscsabán, mindenkinek volt véleménye az esetről. Aztán elmúlt az erre a csodára szánt három nap is, jöttek az újabb csodák, és a „csabai viagrás” eset is belesimult az idő jótékony takarásába. A Kúria 2017. július 5-i döntése azonban újra – ezúttal pozitív – reflektorfénybe tette a főszereplőket. Történetük alakulásáról természetesen folyamatosan beszámolunk.