Vízer Istvánné Tóth Eszter általános iskolai tanulmányait Füzesgyarmaton végezte, majd Szeghalmon a Péter András Gimnázium nappali tagozatán tett érettségi vizsgát 1988-ban. Még abban az évben ügyviteli alkalmazotti munkakörben elhelyezkedett a Városi Tanács VB Szeghalom munkáltatónál.

Vízer Istvánné, Füzesgyarmat 1991. július 1-jén áthelyezéssel került a füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba szociális ügyintézői munkakörbe, és az óta is ezen a területen dolgozik. 1997-ben közigazgatási alapvizsgát tett, majd 2000-ben felvételt nyert Békéscsabára, a Tessedik Sámuel Főiskola Személyügyi Szervezői Szakára, ahol munka mellett, levelező tagozaton, a rendes tanulmányi időn belül, 2003-ban diplomát szerzett, majd ezt követően 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 2011-ben megszerezte a teljes körű anyakönyvi szakképesítést.

Ezt követően először az anyakönyvvezetőt helyettesítette, majd kapcsolt munkaköri feladatként kapta az anyakönyvvezetői és állampolgársági ügyeket. Szorgalmas, pontos munkavégzésének eredményeként 2012-től a szociális csoport vezetésével bízta meg a hivatal vezetése. 2016-tól kapcsolt feladatként végzi az anyakönyvi feladatellátáshoz illeszkedő hagyatéki ügyek feladatkört.

Esztike, a Szakmai munkája mellett 2013-tól 2016-ig a füzesgyarmati köztisztviselői és közalkalmazotti közösség érdekében is tevékenykedett, mint a Füzesgyarmati Köztisztviselők és közalkalmazottak Szakszervezetének tisztségviselője. Munkájára a kitartás, a pontosság és a szociális érzékenység jellemző, többször halljuk töle a hivatalon belül, hogy a munkája egyben a hobbija is. Élete egyik legszebb feladatának tartja a házasságkötések levezénylését, minden esküvőre lelkiismeretesen és nagy odaadással készül. Munkatársaival, vezetőivel és a szociális csoportnál megforduló nagyszámú nehéz anyagi körülmények között élő ügyféllel jó kapcsolatot alakított ki. Kollégái szeretik és elismerik szakmai tudását, 29 éves közszolgálati tapasztalatát.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a képviselő-testület, a kollegák, az ügyfelek és a város lakossága nevében is az elismeréshez, s további munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk!

Fehér László aljegyző