Az ünnepség misével kezdődött, amit Karsai Károly római katolikus diakónus celebrált. A himnusz eléneklését követően dr. Takács Árpád, Békés megye kormánymegbízottja mondott ünnepi beszédet. Dr. Takács Árpád kiemelte, az Alaptörvény, valamint a Nemzeti Hitvallás sarokköve, hogy Szent István ezer éve szilárd alapokra helyezve hozta létre a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa meghatározó részévé tette. A kormánymegbízott ezen államalapító munka előtt tisztelegve emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban széleskörű átalakítások zajlottak és zajlanak napjainkban is hazánkban, átformálódik a közigazgatás, továbbá a globális politika aktualitásai mentén újraértelmeződik a biztonság fogalma is. Az új közigazgatás középpontjában az embernek kell állnia, míg a XXI. század elejére az egyik legfontosabb értékké a biztonság vált. Magyarország már évszázadok óta bizonyítja, hogy nemcsak magát, hanem az egész keresztény Európát képes megvédeni, s napjainkban ez a feladat újra előtérbe került.

Dr. Takács Árpád ünnepi gondolatait követően - immáron hagyományosan - a város egyházi vezetőinek szolgálata következett. A kenyérszegést idén is a városi kitüntetések, kitüntető díjak átadása követte. A sarkadi képviselő-testület döntése alapján „Sarkadért” kitüntetést vehetett át dr. Mokán István polgármestertől Váradi Károly órásmester és Pásztorné Mózes Irma pedagógus. „Sarkad Város Sportjáért” kitüntető díjban részesült Tobai Lajos nyugdíjas labdarúgó és Ifj. Kemecsi István fogathajtó, „Sarkad Város Oktatásáért” kitüntető díjban részesült Kónyáné Hízó Marianna óvodapedagógus és Tóth Zoltánné pedagógus. „Sarkad Város Kultúrájáért” kitüntető díjban részesült Széplaki Attila lemezlovas, vállalkozó. „Sarkadi Egészségügyért” kitüntető díjban részesült az Országos Mentőszolgálat sarkadi mentőállomásának dolgozói kollektívája és Muhel Jenőné Raffai Márta háziorvosi asszisztens. „Sarkad Város Közszolgálatáért” kitüntető díjban részesült Kölüsné Murok Tímea köztisztviselő és Domokos Zoltán állami tisztviselő.