A kiállításnak ez évben is Békéscsabán az impozáns Szent István tér adott otthont, ahol 3 600 m2-en kerültek kialakításra a települések – járási szerkezetbe tagolt – kiállítóstandjai.
A járásokban idén összesen 59 Békés megyei település mutatkozott be.

A hagyományosan megjelenő és egységes arculatot mutató kiállító standok is a Békés megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programok keretében, közfoglalkoztatottak keze nyomán készültek el, melyek így a bennük kiállított termékek mellett is jól példázzák a közfoglalkoztatásban megvalósuló tevékenységek valóban új értékeket előállító sajátosságait.

Dr. Takács Árpád, dr. takács árpád, Békéscsaba, 20170907
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott
A hagyományoknak megfelelően ez évben is a kiállítóhelyeken a látogatók interaktív módon megismerhették meg a seprűkötés, a tésztakészítés, savanyítás, befőzés, az ágaprítás, sőt a biotégla készítés munkafolyamatait, melyeket a megyében közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók mutatnak be.

A rendezvényen kiállításra kerültek továbbá a közfoglalkoztatásban használt eszközök is, így a látogatók megtekinthettek traktorokat pótkocsival, fűkaszákat, mélylazítót, drótfonó gépet, ágaprítókat és olajprést is. A kiállító önkormányzatok standjain zöldségek, gyümölcsök széles kínálata várták az érdeklődőket, akik itt kóstolókon is részt vehettek.

Az idei rendezvény, vélhetően szintén hagyományteremtő újdonsága, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal – a rendezvény népszerűségét és jelentős látogatottságát is kihasználva –kiemelt figyelmet kívánt fordítani a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átmenet erősítésére is.

Ennek érdekében, elsősorban a közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók számára állásközvetítést biztosíttak, ahol Békés megye jelentősebb, nyílt piaci munkaerőigénnyel rendelkező munkaadói, személyes megjelenésük és kiállításuk mellett kínálnak a versenyszférában keresett álláslehetőségeket.

Dr. Hoffmann Imre (b), dr. Takács Árpád és Vantara Gyula, kormányhivatal, Békéscsaba, 20170907
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, dr. Takács Árpád és Vantara Gyula országgyűlési képviselő

Reményeink szerint sok, jelenleg a közfoglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló talál tartós, immár a versenyszféra által kínált munkalehetőséget a rendezvény időtartama alatt, ezzel is erősítve a közfoglalkoztatás szándékolt tranzitfoglalkoztatási jellegét.

E mellett természetesen a színpadon egész nap zenés programok is színesítették a rendezvényt, amelyekben szintén a kiállító települések zenekarai, néptáncosai és mazsorett csoportjai léptek fel. A fellépők között az idei évben is szép számmal találhattunk a hétköznapokban szintén a különböző közfoglalkoztatási programokban részt vevő előadókat is.

Az értékteremtő járási Startmunka mintaprogramok eredményei

A Békés Megyei Kormányhivatal kifejezett célja a Békés megyében 2011-ben elindított és új keretek között működő közfoglalkoztatási rendszer eredményeinek bemutatása. A járási startmunka programokban végzett tevékenységek mindegyikéről elmondható, hogy valódi értéket teremtve a helyi közösségek javát szolgálják.

Megyénkben 2017-ben 62 önkormányzat működtet valamilyen járási Startmunka mintaprogramot, amelyek több, mint 6 500 főnek biztosítanak megélhetési lehetőséget. A járási Startmunka mintaprogramok keretein belül összesen 8 programelemben folyik valamilyen értékteremtő, a közösség számára hasznos tevékenység.

Békés megye földrajzi elhelyezkedéséből és természeti adottságaiból eredően a járási programelemek közül a legnépszerűbb a mezőgazdasági programelem, amelyben 2017-ben 2 089 fő vett részt, a termelés pedig 1 100 ha meghaladó területen folyik.

E projektek segítségével állandó friss alapanyag kerülhet a településeken működő konyhákra és lehetőség nyílik a keletkező többlet további feldolgozására, esetleg értékesítésére is. A mezőgazdasági programelemen belül 2016-ban 39 önkormányzat foglalkozik állattenyésztéssel is, az ezen alágazatban foglalkoztatottak száma pedig meghaladja a 200 főt.

Kedvező tendencia, hogy az utóbbi években folyamatosan emelkedett a növénytermesztésből és az állattartásból származó termények, termékek feldolgozottsági foka. A növénytermesztés produktumaiból egyebek mellett a legkülönbözőbb savanyúságok, lekvárok, vagy éppen a cirokseprű, míg az állattartásból például a különböző sajtok, túró és egyéb feldolgozott tejtermékek, a tojásból házi tészta, míg az állati maradványokból szappan kerül - immár saját gyártásban - előállításra.

Tekintettel térségünk esetenként igen jelentős ár- és belvízvédelmi problémáira, mintegy 761 fős közfoglalkoztatotti létszámot érintenek az önkormányzati belvízelvezetési programok, melyek megvalósítása során több száz kilométernyi belterületi esőelvezető rendszer kerül ez évben is karbantartásra.

A települési önkormányzatok úthálózatai is meglehetősen elmaradottak, melyre tekintettel a köz- és mezőgazdasági útkarbantartási programokban mintegy 1 720 fő munkájának köszönhetően 400 kilométert is meghaladó közút és járda, míg hozzávetőlegesen ugyanekkora nagyságrendű mezőgazdasági földút is felújításra, karbantartásra kerül.

A településképet és a lakosság közérzetét rontó illegális hulladéklerakók felszámolására indított programokban több, mint 300 fő vesz részt megyénkben, tevékenységük révén több tonna engedély nélkül elhelyezett szemét és egyéb hulladék kerül összegyűjtésre és elszállításra.

Az önkormányzatok gázfűtési költségeinek csökkentése érdekében került meghirdetésre a bio- és megújuló energiafelhasználási programelem, melyben szintén igen jelentős mértékű alternatív fűtőanyag kerül előállításra és fűtésre való előkészítésre. E programelemben is mintegy 180 fős létszám kerül foglalkoztatásra Békés megyében.

Az utóbbi években – elsősorban a közfoglalkoztatás értékteremtő kritériumának való megfelelés okán - a szociális típusú programelemekről a hangsúly számottevően áttevődött a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programokra, ahol is a helyi, települési erőforrásokra alapozva szintén mintegy 1 400 fő közfoglalkoztatott tevékenykedik Békés megye önkormányzatainál. Az említett helyi sajátosságokhoz illeszkedően számos ipari termék, úgymint beton- és térburkoló elemek, vályogtégla, asztalosipari termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek, utcai bútorok, ajtók, ablakok, textilipari termékek, szőttesek, munkaruhák és még számos más termék kerül előállításra.

2017-ben új programelemmel egészült ki a járási startmunka programok támogatási rendszere, a magas hozzáadott értékű programok támogatásával, mely olyan jelentős beruházások megvalósítását hivatott a közfoglalkoztatás keretrendszerében támogatni, melyek közvetlen költségeinek támogatási intenzitása jóval magasabb az átlagos programokénál, ugyanakkor olyan termelő beruházások kivitelezését teszik lehetővé, melyek hosszabb távon képesek - akár tisztán üzleti alapon is - továbbműködni.

Ezekben a programokban a támogatás lejártát követően, minden esetben továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a közfoglalkoztatókat. Békés megyében 2 települési önkormányzat programjához nyújtott támogatást a Belügyminisztérium. A források felhasználásával Kaszaper községben egy zöldség- és gyümölcsszárító, aszaló üzem kerülhet kialakításra, míg Vésztő városában egy juh tejfeldolgozó üzem létrehozására nyílik lehetőség.

Szintén jelentős Belügyminisztériumi támogatással valósul meg az a közfoglalkoztatási program is Békés megyében, melynek keretében Magyardombegyház községben egy kecsketej feldolgozó és sajtkészítő üzem került kialakításra. A programban saját termelésű kecsketej kerül, meglehetősen széles termékkört érintően (sajt, túró, túrókrém, körözött, stb.) feldolgozásra, az üzem 2017. április hónapban kezdte meg a termelést és jelenleg már határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik.