Szabó Mihályné Lázár Erzsébetet, aki dolgozott körzeti ápolóként és asszisztensként is, az Képviselő-testületi ülés, testületi ülés, Gyomaendrőd, Toldi Balázs, Gyomaendrőd, 20170831
Szabó Mihályné és Toldi Balázs polgármester
egészségügyben hosszú időn keresztül végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül, a dr. Veréb Lajos volt körzetéhez tartozó betegek javasolták a kitüntetésre.

A napirendi pontok között szerepelt utcanév módosítás is.  Az utóbbi időszakban igyekeztünk egységes elvek alapján, a lakossági igényeknek is megfelelő utcaneveket megállapítani. A Siratói holtágnál működő egyesület kérelemmel fordult hozzánk, hogy az általuk már használt közterületi elnevezéseket hagyjuk jóvá. A közterület elnevezésekkel kapcsolatban korábban az az álláspont alakult ki, hogy olyan neveket adjunk, amelyek jól illeszkednek a település történelmi, földrajzi, életviteli emlékeihez. Korábban a személynevekkel kapcsolatban adódtak problémáink, bizonyos utcákban nem szerették volna az ott lakók, hogy személyről legyen elnevezve az utcájuk. A Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület tagjai viszont két, személyről elnevezett utcanevet is szeretnének, illetve más utcák lakóinál is felmerült, hogy szeretnének a javasolt névtől eltérni. A képviselő-testület újabb egyeztetést kért a változással érintett területek, utcák lakóival, ezért a döntést ennek megtörténtéig elnapoltuk.

A képviselőknek és az érdeklődőknek tartott bemutatót a közterületi kamerarendszer kivitelezője. A városban elhelyezett kamerák napi 24 órában működnek. A jelenlévők erről a saját szemükkel győződhettek meg. A tesztüzem lezárult, élesben működik a rendszer. Reméljük, hogy a térfigyelő kamerák nagyobb biztonságot és biztonságérzetet nyújtva, a lakosság megelégedésére működnek majd. Döntésünkkel elfogadtuk a kamerarendszer működésével kapcsolatos adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatot.

A lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepció is felülvizsgálatra került. Ennek egyik legfontosabb következménye az a döntésünk, hogy felszámolásra kerülnek a Vízműsori lakások. Ezek a lakások rendkívül rossz műszaki állapotuk miatt nem alkalmasak arra, hogy felújítással, karbantartással érdemes lenne megtartani őket. A 2018-ra átnyúló intézkedéssel megoldódik az itteni szociális bérlakások körül kialakult helyzet.

A pénzügyi osztály féléves beszámolója kiegyenlített, nyugodt gazdálkodás képét mutatta be. Mind a közös önkormányzati hivatal, mind az intézmények a tervezettnek megfelelően gazdálkodnak, a város pénzügyei rendben vannak. Részletes és alapos beszámoló került a képviselő-testület elé a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016-os tevékenységével kapcsolatban.

Pályázat kiírásáról döntöttünk: a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői megbízatás ellátására. A jelenlegi vezető megbízása 2017. december 31én jár le.

Az adóellenőrzésekkel kapcsolatban korábban már jó tapasztalatokat szereztünk. Az adóbeszedés hatékonyabbá vált, nagyobb a felderítés aránya, amely a következő évek adózására is pozitívan hat. Ezért döntöttünk úgy, hogy adóellenőrt kívánunk foglalkoztatni, bővíteni kívánjuk az adóosztály létszámát. Az adóellenőrzések folyamatos ellátása teljes állású adóellenőr foglalkoztatásával a meglévő adónemek behajtása érdekében történik.

A képviselő-testület tárgyalta jövő évi sajt-és túrófesztivál tervezett időpontját. Képviselői javaslatok is érkeztek, de nem kaptak többséget a módosító indítványok. Az ügyrendi bizottság a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőjével közösen a következő ülésre kidolgozza, hogy mikor legyen a rendezvény, hány napos programot tervezzen az intézmény.

Tárgyaltunk a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kéréséről is. Mint ismeretes, kezdeményezésükre került felállításra Kállai Ferenc szobra a Szabadság téren. Ehhez korábban már nyújtott támogatást a képviselő-testület. A Baráti Kör támogatást is gyűjtött a helyi vállalkozók és magánszemélyek körében, de így sem sikerült a kivitelezés teljes összegét kifizetniük. Támogatni kívánjuk, hogy rendeződjön ez a pénzügyi probléma, de ehhez szükséges, hogy a Baráti Kör megfelelő iratokat nyújtson be.

Másfél millió forintos eszközfejlesztést valósítunk meg a Varga Lajos Sportcsarnokban. Az eszközfejlesztés előtt egyeztetés történt a csarnokot használó testnevelő tanárokkal is. Közvilágítás fejlesztéséről is döntöttünk, amely a Liget Fürdő parkolójában valósul meg, remélhetőleg még ebben az évben.

Döntés született a 65 millió Ft költségvetésű útépítési és útfelújítási program indulásáról is. Közbeszerzés után a Swietelsky Magyarország Kft. fogja elvégezni a munkát. 65 millió forintos értékben megvalósul:

-          Fő úti kerékpárút burkolatjavítás 2500 m2

-          Kátyúzás 1600 m2

-          Kenderáztató utca burkolatépítés, valamint burkolatjavítás 230 m2

-          Október 6 Ltp burkolatépítés, valamint burkolatjavítás 135 m2

-          Baross Gábor u. burkolatjavítás 135 m2

-          Vásártéri Ltp. 34. épülethez vezető út javítása

-          Ifjúsági Ltp. burkolatjavítás 100 m2

-          Blaha u. 7. sz. 10 férőhelyes parkoló kialakítása

-          Blaha u. - Endrődi u. csatlakozásánál 5 férőhelyes parkoló kialakítása

-          Fő út - Napkeleti u. 5 férőhelyes parkoló kialakítása

-          Bajcsy u.-  Kis B. u. 6 férőhelyes parkoló kialakítása

Toldi Balázs polgármester