Mert tulajdonképpen azok is, Gulliverek Liliputban. Lőkösházán szerdán délelőtt nagyon sok felnőtt zsúfolódott be az óvodában kialakított minibölcsőde ünnepélyes avatására. Nem csak méretben, rangban is magas volt a felhozatal. Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere, dr. Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke mellett elfogadták Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterének meghívását a szomszédos települések vezetői, az óvoda tervezője, kivitelezője és műszaki ellenőre és ott voltak az örömteli eseményen a települési intézmények vezetői is. Meg néhány szülő és természetesen az óvodás és bölcsődés gyerekek. Mert az ünnepség alatt egyébként az óvoda teljes létszámmal működött.

Lőkösháza, mini bölcsőde, lökösháza, mini bölcsőde
Dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere, dr. Takács Árpád kormánymegbízott és Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármestere (galéria)

Ünnepi beszédében a polgármester asszony büszkén tudatta a jelenlévőkkel, hogy ez az első minibölcsőde Békés megyében, melyet az elhatározás után, kizárólag saját erőből valósítottak meg.

A kormány 2017. január 1-től hozott határozatában újra értelmezte a bölcsőde fogalmát. Az új rendelkezés szerint három bölcsőde típust különböztet meg a törvény: hagyományos bölcsőde, mely nagy létszámú, sok csoportból álló intézmény. Lakásbölcsőde, mint a neve is mutatja lakásokban végzett gyermeknevelési tevékenység. Bölcsődés gyerekek felügyeletét eddig is folytatták vállalkozó szellemű pedagógusok, a törvény most tételesen leírja, milyen feltételekkel lehet lakásbölcsődét üzemeltetni. A minibölcsőde merőben új fogalom, az egy csoportban felvető gyerekek létszámát korlátozza. Ha a csoportban minden gyermek elmúlt kétéves, akkor egy minibölcsődei csoport létszáma maximum nyolc fő lehet. Ha a gyerekek között egyetlen egy kétévesnél fiatalabb is található, akkor a csoport legfeljebb hét főből állhat. A kormány minibölcsődék létrehozását támogatja, pályázati forrás biztosításával. Ezek a pályázatok majd ezek után fognak megnyílni…

Lőkösháza, mini bölcsőde, lökösháza, mini bölcsőde
A nagycsoportosok ének-tánc produkciója. A kép balszélén fehér kőpenyben Kásáné Bellér Renáta, az óvoda új vezetője munka köben (galéria)

A polgármester asszony beszédében kitért arra, bízik abban, hogy a teljesen saját erőből megvalósított intézményük utólag lehetőséget kap pályázat benyújtására. Mindenesetre a gyermekek elhelyezésének biztosítása mellett két új munkahelyet is teremtettek.

Egymás után sohasem hangzott el két ünnepi beszéd. A koreográfia szerint a házigazdák mosolyt/könnyet csaló produkciókkal szórakoztatták az egybegyűlteket. Az egyik produkciós csoportban tizenhat kiscsoportos, a másikban 24 nagycsoportos óvodás mutatta be ének, szavaló és tánctudományát.

Lőkösháza, mini bölcsőde, lökösháza, mini bölcsőde
A nyugdíjba menő óvodavezető Nagy Józsefné (Klári) átveszi az emlékidéző fényképtablót

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott a kistelepülések fejlődését azért támogatja minden erejével, mert hiszi, hogy az életfeltételek javítása erősíti a kistelepülések lakosságmegtartó képeségét. Ha egy faluban minden városias szolgáltatás elérhető, ha a faluban munkalehetőség is van, akkor a felnövő generációk nem fognak elkívánkozni lakhelyükről.

A hivatalos beszédek elhangzása után a polgármester asszony felhasználta arra is az ünnepi alkalmat, hogy méltó módon elbúcsúztassa az intézmény nyugdíjba vonuló vezetőjét, Nagy Józsefnét (Klári). Az óvodát több mint húsz esztendeje irányító óvónő meghatottan köszönte meg az őt méltató szavakat és a személyes emléktárgyakat. Azonban Szűcsné Gergely Györgyi csavart még egyet az ünnepélyes búcsúztatás fonalán: Nagyné és utódja Kásáné Bellér Renáta is ugyanazt az óvodai csoportképekből készült fotómontázst kapták ajándékba. Nagyné az emlékezés, Kásáné az inspiráció miatt!

Lőkösháza, mini bölcsőde, lökösháza, mini bölcsőde
A fürdőszoba. Az előtérben Szűcsné Gergely Györgyi és dr. Takács Árpád

A beszédek és a gyermekműsorok után rögtönzött óvodalátogatás volt a program. Kiderült, hogy a csoportszobák mellett egy minden igény kielégítő tornaszoba is a gyerekek fejlődését szolgálja. Az óvoda ebédlője úgy néz ki, mint egy jobb étterem, ráadásul egy igazi identitásbomba. Mivel az iskolások is idejárnak ebédelni, itt minden nap találkoznak egymással Lőkösháza legfiatalabb polgárai, a bölcsődések, az óvódások és a kisiskolások.

Lőkösháza, mini bölcsőde, lökösháza, mini bölcsőde
Az óvoda, mini bölcsőde felújított épület

A régi óvodaépületben létrehozott minibölcsőde kialakítása magával hozta az épület belső átalakítása mellett az épület külső felújítását és az udvar rendbetételét is. A szép, elegáns és tiszta épülethez gondozott, fás udvar tartozik, igazán harmonikus körülmények között tölthetik mindennapjaikat Lőkösháza jövőjének letéteményesei. Ha pedig igaz az, hogy a gyermekkori élmények meghatározóak életünk alakulásában (márpedig igaz), akkor az itt felcseperedő gyermekek olyan útravaló kaphatnak, amelyek felnőtt korukban hazavezetheti őket…