Ezen előzményeket követően az induló fejlesztést a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézményében 2017. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztató keretében Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, dr. Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Mokán István polgármester közösen mutatták be. A fejlesztés kapcsán a polgármester kiemelte, az új városi tornacsarnok megépítésével a település lakosságának egy újabb, több évtizedes álmát váltják valóra.

A beruházás keretében összesen 2.207 m2 területen kerül sor építési és felújítási munkálatokra. A projekt egyik legfontosabb eleme a jelenlegi 205 m2-es tornaterem kiváltását szolgáló tornacsarnok megépítése egy 150 fő befogadására alkalmas lelátóval. A tornacsarnok az iskola meglévő telkén kerül felépítésre, a sarkadi buszpályaudvar szomszédságában.

 

Iskolafejlesztés Sarkadon, sarkad, Dr. Kovács József, dr. mokán istván, Sarkad, 170912
Dr. Kovács József beszél, Szávai Krisztina és dr. Mokán István

A létesítménybe így nemcsak az iskola ingatlanán keresztül lehet majd bejutni, hanem tanítási időszakon kívül hétköznapokon és hétvégenként városi tornacsarnokként is nyitva áll az épületegyüttes az érdeklődők számára, melyben a szabványok előírásainak megfelelő küzdőtér lehetővé teszi számos sportág (kézilabda, labdarúgás, tenisz, röplabda, kosárlabda, stb.) hobbi és versenyszerű folytatását Sarkadon, valamint több városi rendezvény, program, esemény kiváló helyszínéül is szolgál majd.

A tornacsarnok épületéhez kapcsolódóan utak, járdák és parkolók kialakítására is sor kerül, s amennyiben az új bölcsőde építési pályázat nyer, úgy a későbbiekben a régi bölcsőde épületének elbontásával, valamint az egymással szomszédos általános iskolai és bölcsődei ingatlanterületek egységesítésével egy igényesen parkosított térré szélesedik ki a Nagy Imre út Kossuth utca felőli szakasza, ezzel is tovább szépítve a sarkadi városközpont arculatát.

A projekt keretében megtörténik a meglévő kis tornaterem átalakítása tornaszobává/gyógytornaszobává, a kémia/fizika és rajz szaktanterem felújítása, a földszinti tantermek átalakításával, illetve a tanári és igazgatói irodák áthelyezésével egy új aula kialakítása, a nyelvi labor, az iskolarádió/stúdió és a gyógypedagógiai osztály számára tanterem kialakítása, a sportudvar felújítása, átalakítása, a kiszolgáló helyiségek, a mosdók és az elektromos hálózat felújítása, a belső nyílászárók és a padlóburkolat cseréje, a falfelületek festése, valamint a magastetős épületrész tetőszerkezetének felújítása, tetőhéjazat cseréje.

A fejlesztési program keretében eszközbeszerzés is megvalósul, így az iskolai padok, székek, bútorok és berendezések cseréjére, a kémia/fizika és rajz szaktanterem eszközbővítésére, a nyelvi labor és a fejlesztőszobák felszerelésére, a tornacsarnok fix és mobil sporteszközeinek beszerzésére és a meglévő kis tornaterem funkcióváltásához szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül.

A projekt megvalósításának ütemezése szerint az év végéig elkészül az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció, majd a tervek alapján lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a következő esztendő közepéig megkötésre kerül a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. Így 2018. nyarán megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, melyekre a projekt teljes pénzügyi elszámolásával együtt összesen másfél esztendő áll rendelkezésre a pályázathoz kapcsolódó előírások alapján.