Egy település a Sárrét kapujában, ahogy a szlogen is mondja, ahol a Nap is megáll egy pillanatra. Ez Füzesgyarmat. A város, amely törődik a múltjával, foglalkozik a jelenével, és a jövőbe tekint.

Az elmúlt hetekben volt szerencsém számos alkalommal megfordulni Füzesgyarmaton, és meg kellett állapítsam, hogy ez az a település, ahol mindig történik valami, ahol a hétköznapok se szürkék, és ahol – ha éppen nem fürdőzik –, akkor is talál magának valamit az ember.

Bere Károly, megyejárás, Füzesgyarmat, 20121007
Bere Károly (galéria)
A városban járva több alkalommal is, a különböző közösségi eseményeken találkoztam a település polgármesterével, Bere Károllyal, akivel most szerét ejtettük annak, hogy elbeszélgessünk a közelmúlt történéseiről.

- Mozgalmasan indult az ősz, hiszen rögtön a hó elején megnyílt a kormányablak a településen. Mit jelent ez a füzesgyarmatiak számára?

- Hosszas előkészítő munka előzte meg, hogy megtörténhessen ez a fontos esemény. Leszögezném azt, hogy a helyi kormányablak megnyitása és működése nem csupán a füzesgyarmatiak számára jelent könnyebbséget, hanem a környező településeken élőknek is, úgy mint Bucsa, Kertészsziget, de a megyehatárt átlépve a Biharnagybajomban vagy akár a Darvason élőknek is, hiszen ezentúl az ezeken a településen lakók naknem kell, hogy akkora távolságot megtegyenek, ha ügyeiket akarják intézni, mint korábban. Éppen ezért köszönetet kell mondanom, mondanunk a két térség országgyűlési képviselőjének, Dr. Kovács Józsefnek és Vitányi Istvánnak, hogy támogatták és felkarolták az ügyet, és természetesen az érintett települések polgármestereinek is, akik mindvégig szorgalmazták a kormányablak megnyitását. Itt kell megragadnom az alkalmat, hogy hálámat fejezzem ki Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úrnak is, aki szintén hathatósan működött közre az ügyben, és ugyanígy Détárné Molnár Andrea járási hivatalvezető asszonynak is jár a hála és köszönet. Azzal, hogy a településen megnyílt a kormányablak, immáron Füzesgyarmat nem csupán turisztikai központ már, hanem a közigazgatás szempontjából is egy fontos lépést tett előre. A mindennapi közigazgatási ügyek gyorsabb, kényelmesebb és rugalmasabb intézése pedig mindannyiunk számára fontos, éppen ezért tartom jelentősnek azt, hogy szeptember 1-jével megnyitotta kapuit a városunkban a kormányablak.

Bere Károly, polgármester, Bere Károly, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20131020
(galéria)
- Több sokakat érintő és megérintő esemény is zajlott a városban, mint az autómentes nap vagy a harangok érkezése, de mielőtt még ezekre rátérnénk, beszéljünk egy érzékenyebb témáról. Sok kósza hír keringett a városban arról, hogy valami nincs rendben az Ösvény Esélynövelő Alapítvány körül, amelynek létrehozásában egykor tevékenyen részese voltál. Mi igaz ezekből a hírekből?

- Való igaz, az Alapítvány nehéz helyzetbe jutott, amelynek a sorsát ma is, egykori létrehozóként a szívügyemnek tekintem, és nyomon követem. Azon túl, hogy szívügy, azért is fontos, hogy az alapítvány megmaradjon, működjön, és jól működjön, mert sok ember munkáját, megélhetését biztosítja. Mostanra elmondhatom, hogy számos nehéz és sokszor fájdalmas döntést követően, az Alapítvány működésének átszervezésével az új ügyvezetés révén sikerült az Ösvény működését újra helyes ösvényre terelni. Ez persze számomra is sok munkát jelentett, és sok időt igényelt a nyáron és még az ősz elején is.

- Térjünk akkor vissza mi is a beszélgetésünkben a megkezdett ösvényre. Volt szerencsém tapasztalni, hogy az autómentes napon milyen sokszínű programokkal vártátok a lakosságot.

- Elsősorban a fiatalabb korosztályt, a gyerekeket, hiszen a környezet védelmének fontosságát, a Földünk lehető legjobb állapotban való megőrzésének jelentőségét nem lehet idejében elkezdeni. Jómagam is sokat járok gyalog vagy kerékpárral, de a biciklizés az alföldi ember számára közkeletű közlekedési forma. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy fejlesszük a kerékpárút-hálózatunkat, hogy ezt a környezetkímélő, egészséges közlekedési formát minél kényelmesebben és biztonságosabban használhassák a városban élők. És persze ezért fontosak az ilyen rendezvények, amelyek felhívják a figyelmet a környezetünk megóvására, a fosszilis erőforrások minél kisebb mértékű használatára.

- Különösen nagy esemény volt, hogy az elmúlt héten két haranggal gazdagodott a város templomának tornya.

- Bátran mondhatom, történelmi esemény. A harangszentelő ünnepségen is mondtam, amelyet nem köszöntésnek, hanem inkább köszönetnyilvánításnak szántam, hogy számunkra, a fiatalabb nemzedékek számára az öregharang hangja jelentette a szülőföld hangját, de az előttünk járó nemzedékeknek, nagyszüleinknek a három harang kongása jelentette ugyanezt. Hetvenhárom év távlatából a Lengyelországból jött két harang azt jelentheti, hogy ez a két hang, a szülőföld zenéje, a régi és az új most újra összetalálkozott. Szeretném kiemelni az összefogás erejét, amely Nagy László tiszteletes úr kezdeményezésének, a Harangalapítványnak köszönhetően létrejött, hiszen a közösség önmaga teremtette meg annak a feltételeit, hogy a Reformáció 500. évfordulójára a két harang beköltözhetett az öregharang mellé. Nagy László tiszteletes úrral azt is beszéltük, hogy a következő feladat az orgona helyreállítása lesz. Jó hír, hogy a Vidékfejlesztési alapból 50 milliót nyert a település az ilyenirányú célok megvalósítására, és ugyanekkora összeget a Vadászház számára. Elmondhatjuk tehát, hogy a nehézkes indulás után valóban mozgalmas és tartalmas néhány hetet hagyhattunk magunk mögött, és valóban mozgalmasan és tartalmasan indult az ősz a füzesgyarmatiak számára.