A Képviselő-testület Várospolitikai Fórumára sokan ellátogattak október 3-án, kedden kora este a Közösségi Központba, ahol kis híján megtelt a nagyterem.

Mindez talán a fórum témáinak is volt köszönhető, amely közül talán az első napirendi pont, az Integrált Településfejlesztési Stratégia ismertetése tartott számot a legnagyobb érdeklődésre, amely a hozzászólások és kérdések számában is megmutatkozott.

Füzesgyarmat várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, 20171003
Sok kérdés volt a településfejlesztési stratégiához
A stratégiát Gurály Edina településfejlesztési referens prezentálta a lakosság jelenlévő tagjainak. Az irányvonalak között szóba kerültek a megújuló energiaforrásokra illetve földrajzi adottságokra épülő energetikai korszerűsítések, a szegregátumok, a leszakadó településrészek felzárkóztatására és fejlesztésére irányuló programok, a Füzesgyarmaton kiemelt jelentőségűnek számító turisztikai fejlesztési elképzelések, a szociális városrehabilitáció és sok más, sokakat érintő kérdés is.

A részletes beszámolóból megtudhattunk, az irányvonalak ismertetése mellett számos konkrétumot is, mint például, hogy fejlesztésre kerül az egészségügyi központ, kitűzött cél a fiatalok számára bérlakások létrehozása, kialakítása, az önkormányzati ingatlanok fejlesztése, a könyvtárfelújítás, a Hotel Gara fejlesztése, a megújuló energiahasznosítás jegyében egy „szolárpark” kialakítása, a szociális városrehabilitációs program folytatása, de érdekességként szóba került a téglagyár funkciójának újragondolása egy közösségi központ létrehozásával, valamint egy diófeldolgozó üzem majdani létrehozása is. Persze számos más fejlesztési elképzelés mellett.

A turizmus kapcsán kitűzött célként fogalmazódott meg a településfejlesztési stratégiában a fürdő fejlesztése mellett a szálláshely kapacitás bővítése, a lovasturizmus fejlesztése és egy olyan egységes turisztikai marketing kialakítása is, amellyel egy koncepciózus és egymásra épülő turisztikai attrakcióként jelentkezhetne Füzesgyarmat az ország és a még tágabb turisztikai térképen. Persze ehhez szükség van arra, hogy minél kevésbé legyen függő a szezonalitástól mindaz, amit a település a turisták számára mind programban, mind látványosságban nyújtani tud.

A programpontot Bere Károly polgármester azzal egészítette ki, hogy az egészségügyi központ fejlesztés és a szociális városrehabiltációs program folytatása tekintetében már nyertes pályázatokról lehet beszélni, de várják a Területfejlesztési Operatív Program következő szakaszának települést érintő döntéseit.

Füzesgyarmat várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, 20171003
Szeizmológiai mérések Gyarmaton is
A hozzászólásokban és kérdésekben felmerült a munkahelyteremtés kérdésköre, az állattartók, állattartó telepek témája. A legtöbb felszólalás és a legélénkebb párbeszéd egy a sporttelep területén tervezett mobilszolgáltató torony felépítése körül alakult ki.

A második napirendi pont egy településarculati kézikönyv létrehozásáról szólt, amely jelenleg – mint ahogy azt az előadó Kőszeghy Ábel településrendezési tervező hangsúlyozta is – csak egyfajta első találkozás a lakossággal. Bemutatkozó felszólalásában arra biztatta a lakosságot, hogy vegyenek minél többen részt javaslataikkal, elképzeléseikkel, ötleteikkel az említett kézikönyv létrehozásában. A kézikönyv a szakember elmondása szerint mindössze javaslatokat, ajánlatokat tartalmaz majd akár olyan szinten is, mint az adott utcák épületeinek homlokzatára, színválasztására, tetőformáira, kerítéseire vonatkozóan is, amelyet figyelembe véve születhet meg egy majdani településképi rendelet. Ez persze már konkrét szabályokat is tartalmazhat majd.

Füzesgyarmat várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, várospolitikai fórum, Füzesgyarmat, 20171003
Évente 800 ezer raklap készül Füzesgyarmaton
A harmadik napirend egy geodéziai felmérésről tájékoztatta a jelenlévőket, amelyet a MOL felkérésére végez el a Füzesgyarmatot érintő területeken is az Acoustik Geofizikai Szolgáltató Kft. A szeizmológiai vizsgálat projekt menedzsere, Erdei Zsolt igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, hogy nem lesz robbantásos vizsgálat, csupán rezegtetés, detektoros, szeizmológiai vibrátoros mérés, amelyet egy ultrahangos vizsgálathoz hasonlított, csak nagyobb méretekben, ugyanis itt is hanghullámokkal fognak három dimenziós képet alkotni a vizsgálat tárgyát képező mintegy 300 négyzetkilométeres terület nyersanyag készletéről.

Negyedik napirendi pontként egy helyi vállalkozás, a Golden Pallet Kft. mutatkozott be. Csabai Zsolt Operatív Menedzsertől megtudhattuk, hogy a raklapgyártással foglalkozó cég folyamatosan fejleszt és fejlődik, amely mutatkozik a gyártott áru minőségén, a foglalkoztatottak számának, az előállított termékek mennyiségének és az árbevétel növekedésében is. Beszámolójából megtudhattuk, hogy alig néhány év leforgása alatt közel háromszorosára nőtt gyártás mennyisége, amely az idei évben közel 800 ezer raklapot jelent, amely megközelítőleg 3 milliárdos árbevételhez juttathatja a feltörekvő és folyamatosan fejlődő céget.