Az idősebbek biztosan emlékeznek még arra, milyen misztikum lengte körül ezeket az épületeket a múlt században. Aki ezekbe a házakba járt dolgozni, az egyenlőbb volt az egyenlők között. Aki ezekbe a házakba járt dolgozni, az tudott valamit, amit a többi földi halandó nem tudott. Aki ezekbe a házakba járt dolgozni, azt a titokismerőknek kijáró távolságtartó tisztelet övezte. Mindenki tudta azt is, hogy ezekben a házakban dőlnek el a dolgok...

Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, dr. takács árpád
dr. Takács Árpád

Ma sincsen ez másképpen, ma is ezekben a házakban dőlnek el a dolgok… De! Az épületek új köntösbe öltöztek, a közigatás legfontosabb intézményei ma nem csak fontosságuk, de külalakjuk miatt is meghatározó részei lettek a város életének. A misztikum felhőjét azóta pedig egyszerűen elfújta a szél a házak fölül. Tehát minden ugyanaz, csak mégis teljesen más… Például az egykori pártházba ma úgy járkálnak ki-be az emberek, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna. (Korábban fegyveres munkásőrök védték az ott dolgozókat…) Szóval a békés megyei közigazgatásról szól ez az írásunk. Beszélgetőpartnerünk dr. Takács Árpád (45) kormánymegbízott, aki 2017. február 1-étől főigazgatóként, június 1-től kormánymegbízottként irányítja a Békés Megyei Kormányhivatalt.

- Tűzoltó dandártábornokból lett kormánymegbízott. Melyikből van több? – bemelegítésnek szántam kérdésemet.

- Kormánymegbízottból több van – válaszolta rövid gondolkodás után dr. Takács Árpád.

- Nemrégen írtak alá az építészkamarával együttműködési megállapodást. Miért?

- Ez egy megtervezett folyamat aktuális lépése volt. Ahhoz, hogy a nyitott hatóság elve a gyakorlatban is megvalósuljon, sok feltételnek kell egyszerre teljesülnie. Csak akkor tudjuk jól szolgálni az embereket, ha stabil szakmai és társadalmi bázis van mögöttünk.

- Ez mit jelent?

- Azt jelenti, hogy a szakmai szervezetek képviselik a gazdasági élet szereplőit. A hatósági eljárások során gyakorlatilag tagjaikkal dolgozunk együtt. Az építészkamarával kötött szerződés már a negyedik volt a sorban. Korábban megkötöttük már ugyanezt a megállapodást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, az Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervezetével és mos az építészkamarával. Előkészítés alatt van megállapodás a Békés Megyei Mérnök Kamarával is. Ezek a megállapodások segítik, hogy az eljárások szereplői egységesen értelmezzék és gyakorolják a jogszabályokat. Ehhez adnak szakmai hátteret ezek a megállapodások. De szükség van a társadalmi stabilitásra is.

Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, dr. takács árpád

- Azt hogyan értelmezzük?

- A hatósági eljárásokban az említetteken kívül részt vesznek az önkormányzatok és nem a kormányhivatal kötelékébe tartozó önálló hatóságok. Katasztrófavédelem, vízügyi hatóságok és a nemzeti parkoknak is van hatósági jogkörük. Velük is szervezett együttműködésre törekszünk. Miként a megye országgyűlési képviselőivel is kitűnő az együttműködésünk. Ezekkel a szövetségekkel a célunk az, hogy megvalósítsuk a nyitott hatóság elvét, amely a lehető leghatékonyabban tudja szolgálni a Békés megyeieket, a jó együttműködés gyorsítja a hatóság reagálóképességét is.

- Határozott elképzelések. Ön szerint mikor lesz készen és milyen lesz az optimális kormányhivatal?

- Az optimális kormányhivatal kész van, csupán finomhangolásra van szükség. Pontos elképzelésem van erről, lépésről, lépésre haladunk a megvalósításában. Négy pilléren nyugszik az általam elképzelt hivatal. Az első pillért már megbeszéltük, a második pillér az önkormányzatokkal való szoros együttműködés, mert vallom, hogy jó állam jó önkormányzatokat is kíván. Támogató partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk, melynek alapja ebben az esetben is az egységes jogértelmezés és joggyakorlat. Az önkormányzatok számíthatnak ránk munkájuk során.

- Mi a harmadik pillér?

- A megye felsőfokú intézményeivel való szoros együttműködés. Nagyon fontos, a velük való jó kapcsolat több szempontból is. Egyrészt a főiskolák nagyban meghatározzák a megye hosszú távú jövőjét. Másrészt a főiskolai elméleti munka nagyon sokszor átültethető a napi gyakorlatba is. Mi részt tudunk vállalni képzési feladataikból is, és nem titkoltan számunkra utánpótlásbázist jelentenek. A Szent István Egyetemmel már kötöttünk megállapodást, hamarosan megkezdjük a tárgyalásokat a Gál Ferenc Főiskolával is.

Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, dr. takács árpád

- Negyedik pillér?

- A saját csapatunk. Elvárásom, hogy jól képzett, kvalifikált, elhivatott emberek dolgozzanak a hivatalban. Hatalmas szervezet vagyunk, 1500 munkatársam dolgozik 88 szervezetben. Érdekes, hogy Békés vármegye utolsó főispánja Beliczey Miklós hivatala is pontos ugyanennyi egységből állt. Eltökélt vagyok abban, hogy Békés megye minden hozzánk tartozó hivatalában azonos legyen az ügyfelekkel való foglalkozás. Bárhol kerüljön kapcsolatba az állampolgár a hivatalunkkal, ugyanabban a bánásmódban kell részesülnie.

- Hogyan fogja ezt megvalósítani?

- Már folyamatban van. Végig jártam az összes járási hivatalt, minden vezetővel pontosan annyi ideig egyeztettem a közös munka feltételeit, amennyire szükség volt. Elkészítettük a hivatal működését szabályzó belső eljárásrendet, módosításokat. Rendszeresen tartok vezetői fórumokat, benne élek a szervezet mindennapjaiban.

- Konkrét ügyekkel is foglalkozik?

- Csak azokkal, amelyek rám tartoznak. Egyébként a vezetőgárda segítségével irányítom a munkát. Megteremtem a munkavégzés optimális feltételeit, hogy az ügyintézők a lehető leghatékonyabban tudjanak dolgozni az ügyfelek érdekében. Mert nálam mindig az ügyet intéző munkatárs a legfontosabb. Bár mostanában kemény időszak előtt állunk, állnak.

Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, dr. takács árpád

- Miért?

- Mert 2018. január elsejétől hatályba lép az Általános Közigazgatási Rendtartás. Megváltoznak az eljárások protokolljai és megváltozik a jogszabályi környezet is. Egyharmadával csökken a betartandó paragrafusok száma. Egyszerűsödnek, lerövidülnek az eljárások. Ez az ügyfeleknek mindenképpen jó lesz. Munkatársainknak pedig érvényesíteniük kell azt a szemléletváltást, paradigmaváltást amelyet a megváltozott környezet kíván és kormányzat elvár.

- Azt tudja, hogy hány ügyben hoznak döntést egy évben?

- Az idén, szeptember 30-ig 758 000 döntést hoztunk és 911 000 ezer emberrel volt kapcsolatban a hivatal. Ennek az ügymennyiségnek a hetven százalékában 8 napon belül döntöttünk. Célunk, hogy ez a szám 80% felett legyen.

- Van ennek realitása?

- Abszolút. Ez a munkánk. Vezetői elvem: pontos, konkrét feladatmeghatározás, következetesség, hitelesség, stratégia és ütemezés. A rendszerben egyértelmű feladat leosztás és számonkérés működik, de teljes a munkatársak szabadsága a feladatmegvalósítás mikéntjében. Számítok is kreativitásukra, problémamegoldó képességükre. Ugyanakkor gondoskodunk folyamatos képzésükről, a folyamatos tudásfejlesztésről. Mert az a tudás, ami jó volt tegnap ma már csak elégséges és holnap talán elégtelen. Egyébként pedig, ha mi jól végezzük a munkánkat az nemcsak javítja az itt élő emberek életminőségét, de az egyik nagyon fontos feltétele a megye fejlődésének is. Jó érzéssel tölt el, hogy felelősségem van a régió jobbá válásában.

Dr. Takács Árpád, kormánymegbízott, dr. takács árpád

Dr. Takács Árpád számára nem idegen a konkrét feladatmeghatározás és a precíz számonkérés. Mire tűzoltó dandártábornok lett, az ország legnagyobb katasztrófáinál látott el vezetői feladatokat, részt vett egy török földrengés utáni mentési munkákban, Lengyelországban és Ukrajnában pedig árvízvédekezésekben is. Ezek nem terepgyakorlatok, hanem valós élethelyzetek voltak, ahol a döntések sebességének és minőségének is meghatározó jelentősége volt. Itthon pedig, többek között, ő vezette a 2010-es vörösiszap (MAL ZRT) katasztrófánál Kolontár község lakóinak kitelepítését, majd a helyreállítást és újjáépítést koordináló kormányzati központ egyik parancsnoka lett.

Dr. Takács Árpád bármivel foglalkozott is élete során, igyekezett azt a lehető legrövidebb időn belül szenvedélyévé tenni. Harminc évet élt egyenruhás szervezeteknél, ez az első civil foglalkozása. Bár még csak alig több mint nyolc hónapja foglalta el hivatalát (2017. 02.15 – 05. 30. között főigazgató, utána kormánymegbízott), de beszélgetésünk közben jól felismerhetők voltak rajta a szenvedélyes ember ismérvei. Szenvedélyes hivatalnok?! Igen az!