Immáron hagyomány, hogy a Megyei Közgyűlés jeles ünnepeink tájékán a megye valamelyik településén tartja meg a különleges alkalmakra való tekintettel ünnepi ülését. Idén az október 23-ikai ünnepségsorozat indítójaként Füzesgyarmat adhatott helyszínt ennek a rendezvénynek.

Megyei Közgyűlés Füzesgyarmaton, békés megyei önkormányzat, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20171020
Az új emlékmű ünnepélyes leleplezése (képek)
A programok a város főterén, az iskola és a templom közvetlen közelségében kezdődtek, ahol ünnepélyes keretek között leplezték le a város új 56-os emlékművét. A forradalmi lyukas zászlót formázó művet Szőke Tamás alkotta meg, és a Középe- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mintegy 5 millió forintos támogatásából valósult meg.

A szoboravató beszédében Bere Károly polgármester hangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy emlékezzünk, hiszen csak így érhet össze a múlt és a jövendő, amelyre példaként hozta fel, hogy az új emlékmű mellett a régi kopjafa is megmarad, hogy együtt szolgálják a jövőben a közösségi emlékezetet.

Az ünnepi gondolatok után Zalai Mihály megyei elnökkel, Dr. Kovács József országgyűlési képviselővel közösen leplezték le a műalkotást, amelyet ezek után a jelenlévők megkoszorúztak, illetve elhelyezték a talpazatánál a megemlékezés virágait, az erre a célra hozott fehér szegfűket.

Megyei Közgyűlés Füzesgyarmaton, békés megyei önkormányzat, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20171020
Zalai Mihály nyitotta meg az ünnepi ülést
Az emlékműavatás után jöhetett egy kis rövid séta a közelben lévő Közösségi Központhoz, ahol maga az ünnepi testületi ülés kezdődött meg. Az ülést a zászlók fanfárral kísért bevonulása után Zalai Mihály elnök nyitotta meg, majd az ünnepi beszédet Dr. Kovács József országgyűlési képviselő tartotta meg.

Beszédében a budapesti események mellett kitért a Békés megyei történésekre is, példákat hozva egyes települések eseményeire, az azokat irányító személyekre , valamint a megtorlások megyei vonatkozásaira is.

Második napirendi pontként a megyei kitüntetések átadására került sor. A Békés Megyéért kitüntető cím tulajdonosai lehettek az idén Márton Anita súlylökő, Dr. Baji Balázs atléta valamint Kreszta Traian Battonyáról a román kisebbség országos szószólójaként. A 2015-ben alapított Polgárokért-díjat az idén Dombegyház polgármestere, Dr. Varga Lajos vehette át.

Megyei Közgyűlés Füzesgyarmaton, békés megyei önkormányzat, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20171020
Minden díjazottról, így Márton Anitáról is készült film
A jelenlévők mindegyikükről egy-egy rövid kisfilmet tekinthettek meg, amelyből meggyőződhettek arról, hogy méltó helyre kerültek az elismerések.

Összességében elmondható a díjak odaítélése tekintetében, hogy az idén egyrészről a sportban elért kiemelkedő eredményeket, másrészről a határokat is átívelő közösségi kapcsolatok és a kisebbségi közösségek iránti fogékonyságot jutalmazták a díjak odaítélői.

A protokolláris programpontok után következhetett egy szép ünnepi műsor Gál István zenetanár és Nagy Gábor, a helyi iskola tanárának vezényletével, amelyben harsonán közreműködött Nagy Gyula és énekkel illetve szavalattal Czecze Dávid és Szabó Attila.

Megyei Közgyűlés Füzesgyarmaton, békés megyei önkormányzat, Füzesgyarmat, Füzesgyarmat, 20171020
A rendezvény a helyi előadók műsorával zárult
A remekül összeállított műsor egyik kiemelt pillanata – ha megengednek egy személyes véleményt – Márai Sándor Mennyből az angyal című versének egyedi feldolgozása volt, amelyhez Nagy Gábor írta a zenét és a hangszerelést, de a többi műsorszám is igen magas színvonalat képviselt.

A rendezvény egy állófogadással zárulta Közösségi Központ emeletén, ahol a jelenlévők közvetlen beszélgetésekkel idézhették fel akár ennek a rendezvénynek is a számukra legszebb és legmeghatóbb pillanatait.