A városi ünnepségnek helyt adó emlékműnél, a himnusz közös eléneklését követően az Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium diákjainak színvonalas, forradalmi időket felidéző műsorát tekinthették meg az esős idő ellenére szép számmal megemlékező sarkadiak. A gimnazisták műsora egy pillanatra visszarepítette a jelenlévőket az ’56-os budapesti utcákra és egy rövid időre nemcsak megelevenedtek a forradalom és szabadságharc eseményei, hanem az ünneplők, emlékezők a folyamatok részeseinek is érezhették magukat.

Az irodalmi műsort követően dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő felelevenítette az országos eseményeket, valamint külön kitért a Békés megyei eseményekre is, emléket állítva és név szerint említve Sarkad ’56-os hőseit.

Dr. Kovács József kihangsúlyozta, a győztes forradalom és a vérbe fojtott szabadságharc legnagyobb erénye az volt megyénkben, térségünkben és Sarkadon is, hogy a forradalom helyi vezetői törekedtek a békés megoldásokra, a vérontás elkerülésére, a párbeszédre, amit viszont a szabadságharc leverését követő Kádári megtorlás teljesen elfelejtett nekik. A béke megőrzésének kísérlete is halálos ítéleteket és hosszú börtönéveket jelentett sok Békés megyei forradalmár számára, holott ők sem magyar karhatalmistára, sem pártfunkcionáriusra, sem szovjet katonára nem emeltek kezet.

Az ünnepség az ’56-os kopjafacsoport megkoszorúzásával folytatódott, amit a Szózat közös eléneklése zárt.