Magyarország Kormánya 2017. év január hó 1. napjától köznevelési feladatokat ellátó hatóságként jelölte ki a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát.

Az idei évben második alkalommal megrendezett szakmai nap célja, hogy tovább erősítse a Békés megyei illetékességű köznevelésű intézmények intézményvezetőivel és fenntartóival kialakított együttműködést, és átadja az aktuális ismereteket, információkat a köznevelési intézmények érintettjeinek. Fontos szempont továbbra is a jogszabályokból eredő feladataik és kötelezettségeik ismertetése, a köznevelésben betöltött szerepükből adódó felelősségük hangsúlyozása. A szakmai nap másik célja, hogy a köznevelési intézmények intézményvezetőit, mint jelzőrendszeri tagokat is megszólítsa.

A szakmai napot dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg. Az igazgató elmondta, hogy napjainkban a köznevelési feladat nem egyszerűen az oktatást jelenti, hanem egy összetett és széleskörű feladat, amelynek egy része nem nélkülözheti a hatósági jelenlétet.

Dr. Marosvölgyi Emese, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal vezetője köszöntőjében kiemelte, az előadásokkal kiemelt cél, hogy a rendszeres, időszakonként visszatérő de mindig megújuló tartalommal rendezzék meg ezt a napot. „Sikerként könyveltük el, hogy a Járási Hivatal, mint köznevelési hatóság és a köznevelési intézmények közötti kapcsolattartás egyre szorosabb, együttműködőbb” – hangsúlyozta a hivatalvezető. Továbbá elmondta, hogy a Kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet az érettségi vizsgák ellenőrzése során arra, hogy a tanulók egységes elvek mentén szervezett, az esélyegyenlőség elvének biztosítása mellett tehessenek középiskolai érettségi vizsgát.

A szakmai napon megjelentek részletes előadást hallhattak a célhoz vezető hatékony kommunikációról a köznevelési intézményekben, szakpszichológusi megközelítésben. A köznevelés és a gyámhatóság közös metszetét, a gyermeket kiemelő szakmai előadás hangsúlyozta a gyermek mindenek felett álló érdekében megtenni szükséges intézkedéseket, a jelzőrendszer működésének fontosságát. A köznevelési információs rendszert érintő, a napokban induló szakmai ellenőrzésről részletes előadást tartott Urbán Ferenc Ábel az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője. A köznevelési intézmények helyes névhasználatával kapcsolatos tudnivalók, valamint az iskolai büfék hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatainak megosztása is információval szolgált a megjelentek részére. A szakmai előadások megtartását követően konzultációra nyílt lehetőség, majd záró gondolatok keretében összefoglalásra került a szakmai nap üzenete.

(Békés Megyei Kormányhivatal)