A 2016. szeptember közepén megkötött támogatási szerződés alapján a körforgalmi csomópont kiviteli tervdokumentációjának terveztetésére vonatkozó szerződés 2017. áprilisában került aláírásra a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervezőkkel. Az elkészült tervdokumentációt a Magyar Közút Nzrt. 2017. augusztus közepén jóváhagyta, így kiírásra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynél az ajánlattételi határidő a napokban jár le és 2018. tavaszán megkezdődhetnek a körforgalmi csomópont építési munkálatai.

A beavatkozás a 4219 j. Furta-Gyula összekötő út 54+191 km szelvényének (Gyulai út, Kossuth utca) és a 42151 j. Sarkad bekötő út (Anti út) csomópontjának körforgalommá fejlesztését tartalmazza. A település fejlesztési stratégiájának részeként a tervezési feladat része volt negyedik ágként a Körösháti utca csomópontba integrálása is. A jelenleg meglévő három forgalmi irány körforgalomba vezetése a vonatkozó előírások és a negyedik ág csatlakozásának biztosítása végett némi korrekciót tesz szükségessé. A körforgalom két ágán kerékpáros és gyalogos átvezetés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést. A tó megközelítését gyalogos rámpa biztosítja majd. Fontos szempont volt még a jelenlegi parkolási rend és a parkolók számának, valamint a környező kiszolgáló ingatlanok csatlakozásainak megtartása. Áttervezésre került a vízelvezetési rendszer, valamint a közvilágítás is módosul. A tó mellett található, lábakon álló szolgáltató épület és a vizesblokk is áthelyezésre kerül.

A körforgalom közepén elhelyezkedő forgalomtól elzárt területre az önkormányzat saját forrásból és felajánlásra kerülő vállalkozói, lakossági támogatásokból egy esztétikus, díszkivilágítással ellátott szökőkút megvalósítását tervezi, amely nagyon szép színfoltja lesz településüknek.