Az alap rendeltetése az adott választókerületben meglévő kommunális feladatok megoldása, a közterülethez kapcsolódó fejlesztési, felújítási, karbantartási munkák elvégzése. Kommunális feladatok alatt fő szabály szerint utak, járdák építése, létesítése, felújítása, csapadék- és belvízelvezető árok rendbetétele, közterületek funkciójának megváltoztatásához kapcsolódó feladatok, játszótér létesítése, felújítása értendő, mely felhasználási céloktól eltérni nem lehet.

Az alap kezelése, felhasználásának műszaki és költségvetési tervezése, illetve az ehhez kapcsolódó munkák szervezése, műszaki ellenőrzése, irányítása és átvétele a közterülethez kapcsolódó feladatok ellátását végző Városgazdálkodási Irodánál történik, viszont annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt az egyéni választókerületben megválasztott képviselők által megtartott lakossági fórumokon megfogalmazott lakossági igények alapján.

A fenti jogszabályi rendelkezések mentén, Sarkadon 2017. áprilisában mind a nyolc választókerületben lezajlottak a választókerület fejlesztésére 2017. évben fordítható önkormányzati pénzalap felhasználásának megvitatását, véleményezését célzó, a városvezetés és az egyéni választókerületben megválasztott képviselő által megtartott lakossági fórumok. Az egyes fórumokon megfogalmazott lakossági igények figyelembe vételével pedig Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. áprilisi rendes ülése keretében elfogadta a választókerületek fejlesztésére 2017. évben fordítható önkormányzati pénzalap felhasználásának részleteit, a már korábban megfogalmazott célok (útalapok karbantartása, járdák építése és aszfaltozása, csapadékvíz elvezető csatornák kialakítása és karbantartása, stb.) szerint.

A választókerületek fejlesztésére 2017. évben fordítható önkormányzati pénzalap felhasználását célzó, Városgazdálkodási Iroda által koordinált kivitelezési munkálatok májusban elkezdődtek, napjainkban pedig, az őszi időjárás beköszöntével mind a nyolc választókerületben befejeződtek, teljesítve a városvezetés és az egyéni választókerületben megválasztott képviselők által megtartott fórumokon felvetett lakossági igényeket és elvárásokat.