A novemberi közgyűlésen tájékoztatót tartott Békés megye közúthálózatának állapotáról, a fejlesztési tervekről, a folyamatban lévő beruházásokról Virág Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója. Elmondta: sok főúttal kapcsolatos fejlesztés zajlik vagy már el is indult megyénkben. Két évtizednyi ígérgetés után jelenleg zajlik az M44 kivitelezése, a Szegedet Debrecennel összekötő M47 gyorsforgalmi út tervezésének elkezdését pedig kormányrendelet szabályozza. A rossz vagy nem megfelelő állapotú utak megyén belüli aránya 2015 óta, ha csekély mértékben is, de folyamatosan csökken. Virág Mihály elmondta: múlt évben megduplázták a mellékutak javítására szánt aszfalt mennyiségét.

Tájékoztató hangzott el Békés megye ár- és belvízvédelméről. Kisházi Péter Konrád, a KÖVIZIG osztályvezetője elmondta: személyi állományuk szakmailag és gyakorlati szempontból felkészült a vízkárelhárítási feladatok ellátására, az igazgatóság kezelésében lévő vízkárelhárítási művek alkalmasak a védekezésre.

Békés megye oktatási helyzetéről, a tankerületi központok intézményi szerkezetének változásáról kaphattak információt a képviselők Teleki-Szávai Krisztinától, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójától és Kis Esztertől, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatóhelyettesétől. Szó volt a pedagógus béremelésről, valamint arról, hogy nőtt az intézmények önálló döntési jogköre, szinte minden intézményt érintő felújítás kezdődött meg akár önerőből, akár uniós forrásból, ezzel több évtizedes lemaradást tudnak pótolni.

A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora, dr. Lipcsei Imre, a Gál Ferenc Főiskola dékánja és dr. Árpási Zoltán, a Szent István Egyetem oktatási dékánhelyettese az intézmények képzési kínálatáról, a hallgatói létszámadatokról, az oktatói, kutatói állomány főbb adatairól, a nemzetközi és vállalati kapcsolataikról informálták a megyegyűlés résztvevőit. A tájékoztatóból kiderült, hogy a Kodolányi főiskola Orosházára helyezte át a székhelyét, valamint zajlanak a tárgyalások a Gál Ferenc Főiskola és a Szent István Egyetem között a csabai kar átadásáról.