Mezőberény Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében, a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében a tulajdonában lévő 0361/6 és 0359/2 hrszú iparterület kiépítésére, a majdani befektetők és vállalkozók számára gazdaságilag és infrastrukturálisan vonzóvá tételére, fejlesztésére fókuszál. A beruházás keretében az ipari terület létesítése, alapvető infrastrukturális elemek kiépítése (kerítés, útcsatlakozás, elektromos, gáz, víz) és az ipari terület működés előkészítéséhez szükséges szolgáltatási egységek (portaépület, kézi raktár, hídmérleg) létesítése valósul meg, járulékos eredményként parkolók épülnek.

A beruházásnak köszönhetően az ipari terület infrastrukturális ellátása hatására várhatóan a régió befektetőinek és munkahelyeinek száma megnő, a kevésbé versenyképes térségbe betelepülni szándékozó vállalkozások működési helyszíne fejlesztésre kerül, a működési feltételeik kedvezőbbé válnak.

A fejlesztés eredményeként a munkanélküliség csökken, új munkahelyek teremtődnek, a foglalkoztatás nő, egyenletesebbé válik, a város népesség el- és megtartó ereje fokozódik.