A pályázatok kiírására azért van szükség, mert Andó György múzeumigazgató és Rakonczás Szilvia könyvtárigazgató mandátuma március 31-én lejár.
Munkácsy mihály múzeum, munkácsy mihály múzeum, Békéscsaba, 20110804
A Munkácsy múzeum épülete.
A beérkező pályázatokat szakértő bizottság bírálja el, amelynek tagjai lesznek a Közalkalmazotti Tanács, egy országos szakmai szervezet, a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselői, illetve a reprezentatív szakszervezetek által delegált tagok. (A Békés Megyei Könyvtárban reprezentatív szakszervezet nem működik.)
A békéscsabai közgyűlés részéről Kiss Tibor alpolgármester és Bíró Csaba, az önkormányzat szakbizottságának elnöke vesz részt a munkában. Megyei hatókörű városi múzeum és könyvtár vezetőjének megbízásához a miniszter egyetértése is szükséges a jogszabályok szerint.
A pályázatot a kiírás közzétételétől - a személyügyi központ honlapján való megjelenéstől - számított harminc napon belül lehet benyújtani. A vezetői megbízások öt évre, 2023. március 31-ig szólnak.
Az MTI kérdésére válaszolva Andó György azt mondta, gondolkozik a pályázat beadásán, Rakonczás Szilvia úgy fogalmazott, "nagy valószínűséggel" ismét pályázik.