Tekintettel arra, hogy a saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban részesülő gázfűtés távhőszolgáltatás esetén előfizetői szerződéssel rendelkező kérelmezők esetén az utalás automatikusan történik, ezért csak az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő személyek nyilatkozatát várjuk:

- Szarvason lakóhellyel rendelkezik,

- vagy tűzifa-illetve széntüzelés esetén a 10.000,-Ft összegű számlával utólagosan 2017. december 20. napjáig, igazolja fűtőanyag vásárlását,

- 70. életévét a tárgyévben betöltötte,

- időskorúak járadékában részesül,

- a havi nyugellátása a hetvenezer forintot nem haladja meg.

A támogatás iránti nyilatkozat benyújtási ideje: 2017. november 30.

A nyilatkozat beszerezhető:

- a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) 04-es irodájában ügyfélfogadási időben

- letölthetik a http://www.szarvas.hu-főoldal-nyomtatványok oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a szociális csoporttól személyesen vagy a 66/311-122/105. és 106–os melléken kérhető.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály