A kiegyezést követő oktatási reformok Sarkadot is elevenen érintették, a település elöljárói az 1868-as polgári iskoláztatásra vonatkozó törvény mentén döntöttek állami népiskola alapítása mellett, amely képzési rendszerébe történő belépésre az elemi iskola négy osztályának elvégzése után nyílt lehetőség. Az új sarkadi oktatási intézmény felépítéséhez 1870-ben a környék földbírtokosa, gróf Almássy Kálmán adományozott 20.753 forintot és 50 hold földet. Az oktató - nevelő munka az 1877-78-as tanévben indult meg a mai Kossuth utca 16. alatt, az intézmény 1906 őszétől már községi polgári fiúiskola néven működött, három tanteremmel.

Az elmúlt század elején folyamatos volt a Sarkadi Polgári Iskola bővítése, így 1912-től már egy újabb épületben folyt az oktatás, aminek a fenntartója az állam volt. A Kossuth utcán működő polgári iskola tanulói a helyi és a környéken élő iparosok, tisztviselők gyermekei közül kerültek ki, de szegényebb családok gyermekei is bekerülhettek ösztöndíjjal az iskolába, miközben 1920-ig szép számmal lányok is részt vettek az oktatásban magántanulóként.

1920. szeptember 1-jétől kezdve a Kossuth utca 16. szám alatti régi épületben kezdett működni az Állami Leány Polgári Iskola. Az 1929/30-as tanévtől összevonták a külön működő fiú és leány polgári iskolát, aminek a fő oka az volt, hogy az I. világháborút követően jelentősen lecsökkent a polgáriba járó fiú tanulók száma, mivel az elemi elvégzése után sokan nem tanulhattak tovább a polgáriban, dolgozniuk kellett.

A ma is ismert, nyolc osztályos általános iskolára épülő oktatási rendszer a II. világháborút követően vált általánossá hazánkban. Ennek mentén 1948-ban a sarkadi elemik és a polgári iskola jogutódjaként létrejött a Kossuth utcai épületben és annak környékén a ma is működő általános iskola közvetlen jogelődje, az 1. Sz. Általános Iskola. Ebben az időszakban a tanulólétszám rendszeresen meghaladta az ezer főt, s szinte lehetetlen a teljesség igényével felsorolni azokat a kiváló, Sarkadszerte ismert pedagógusokat és tehetséges diákokat, aki ebben az iskolában tanítottak vagy itt szerezték meg azt az alapvető tudást, aminek köszönhetően később szép életpályát futhattak be.

Az 1. Sz. Általános Iskolában a jelentős tanuló létszámból kifolyólag több épületben, sok esetben délutáni tanítási rendszerint folyt az oktatás, aminek a megoldására az 1980-as évek elejéig várni kellett. 1980-ban megkezdődött a Kossuth utcai polgári iskola régi, patinás épületszárnya mellett egy új, modern, három szintes épületszárny építése, amit 1983-ban adtak át.

Azon túl, hogy a Kossuth utcai általános iskola megkerülhetetlen pontja a város közoktatásának, a helyi kulturális élet meghatározó részévé is vált az elmúlt évtizedekben. Egyrészt a sarkadi kulturális élet fontos kiállítótere lett az 1983-ban, Ilyés Imre által megálmodott és azóta folyamatosan megszervezett Iskolagaléria, másrészt az iskola tanulói és tanárai meghatározó résztvevői a városi rendezvényeknek, miközben számos tanulmányi és sportversenyen elért szép eredménnyel folyamatosan öregbítik Sarkad hírnevét.

A rendszerváltás óta eltelt huszonhét esztendőben több szervezeti változásra és kisebb épületkorszerűsítésre is sor került az általános iskola életében. 2008-ban intézményi szinten egyesült az 1. és 2. Sz. Általános Iskola, amely azóta Sarkadi Általános Iskolaként biztosítja az alapszintű közoktatást városunkban. 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett az iskola fenntartója, amit 2017 januárjától a Gyulai Tankerületi Központ lát el.

Noha napjainkban Sarkad Város Önkormányzatának az általános iskola tekintetében nincs fenntartási kötelezettsége, mégis az önkormányzat szívügye az általános iskola folyamatos modernizációjának támogatása, valamint az ott folyó színvonalas munka megbecsülése, elismerése. Ennek mentén méltó elismerése lehet az elmúlt 140 esztendőben folytatott pedagógiai munkának az a több mint 800 millió forint értékű beruházás, aminek köszönhetően hamarosan egy újabb, átfogó fejlesztés veszi kezdetét a Kossuth utcai iskolában, biztosítva az épület és eszközfeltételeket a XXI. századi, színvonalas oktató - nevelő munkához.