A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatának ellátásra 2015-ben kötöttünk szerződést a szarvasi Attentus Kft.-vel. Vállaltuk, hogy jelentős többletköltség biztosítjuk, hogy ne csak napi harmincöt vérmintát vizsgáljanak meg, hanem többet. Így sikerült jelentősen csökkenteni a várakozási időt és a sorban állást.

Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető körültekintően vizsgált meg más lehetőségeket is, véleménye alapján meghosszabbítottuk a szerződést. A többletfinanszírozás igény havonta 5-600 ezer forint között mozog, attól függően, hogy mennyi beutalt beteg van. Éves szinten komoly kiadást jelent a város költségvetésének, de nagyon fontos számunkra, hogy akik kénytelenek igénybe venni a szolgáltatást, mihamarabb eredményhez jussanak.

Testületi ülés, képviselő testület, testületi ülés, Gyomaendrőd, Toldi Balázs, Gyomaendrőd Testületünk döntése alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerrel tizenkét helyi fiatal felsőoktatásban való tanulását tudjuk segíteni.

Ismét beszámoltak gazdasági társaságaink. Gazdálkodásuk jellemzője, hogy a vártnak megfelelően, vagy éppen azon felül teljesítenek. Érdemes volt az átszervezéseket végrehajtanunk, gazdasági társaságaink jobban teljesítenek. A Liget Fürdő az első kilenc hónapot tizenhárommillió forintos nyereséggel zárta. Évi hárommillió forint tulajdonosi kölcsöne van, amely egy korábbi szerződés alapján került átadásra. Testületünk korábbi döntése alapján ezt az összeget a fürdő fontos felújításokra költheti el. Az idén több medencében történt nagy felületen csempézés. Folyamatosan csökken a tartozás összege, miközben a fürdő növelni tudja szolgáltatásainak színvonalát. A Gyomaszolg Nonprofit Kft. negatív eredménnyel zárta az első kilenc hónapot, ez a várható eredmény volt, év végére szeretnénk, hogyha nulla környékére sikerülne kihozni a gazdálkodás eredményét. Ennek ellenére likviditási problémája nincs a kft-nek. Zöldpark Nonprofit Kft. másfél millió mínuszban zárta az első kilenc hónapot. Vannak még kintlévőségek, amelyek nem kerültek leszámlázásra, illetve folyamatban lévő munkák. Az év végére szintén nulla körüli eredménnyel fog zárni a kft.

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nél huszonegymillió forintos pozitív eredmény realizálódott az első kilenc hónapban. A korábbi, FVH Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést –amelynek alvállalkozójaként tevékenykedett a Gyomaközszolg- fel kellett bontanunk. A magyar hulladékszállítási piac átalakítása során gazdasági társaságunk alvállalkozóként átkerült a Dareh Nonprofit Zrt.-hez. Ez nemcsak formalitás, a hulladékszállítási rendszert is át kellett alakítanunk. idén októbertől a hulladékkezelését érintő törvényi változás lépett életbe. A törvény azt a hulladékszállítási rendszert támogatja anyagilag és szakmailag, amelyik a lehető legnagyobb mennyiségű hulladékot téríti el a lerakástól. Az eltérítésnek többféle módja van. Az egyik a szelektív gyűjtés, a másik pedig a kommunális hulladék válogatása. A válogatás csak válogatóműben történhet. Ilyen válogatómű a DAREH rendszerén, a megyén belül, csak Békéscsabán van. Ezért a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. szolgáltatási területén begyűjtött hulladékot valamilyen formában Békéscsabára kell szállítani. Beszállíthatnánk közvetlenül is, viszont ezek olyan irreális távolságok lennének, amelyek még nagyobb terhet rónának a kft.-re. Ezért választottuk azt a módot, hogy a lehető legközelebbi átrakópontokra szállítva, csökkentjük a távolságot, illetve a kieső időt. A gyomaendrődi kommunális hulladékot Szarvasra, a dévaványai és ecsegfalvi hulladékot Szeghalomra kell szállítani. Az átszállítás nagyobb költsége jelentős időveszteséggel is jár. A következő évben terveink szerint fejlesztjük az eszközparkot, és a létszámot, annak érdekében, hogy csökkenjen az időkiesés és költségek mérséklődjenek. Azon is dolgozunk, hogy a már szétválogatott hulladékot: pl. a zöld, vagy szelektív, ne kelljen az átrakóművekre, vagy éppen Békéscsabára beszállítanunk. Jó lenne, ha a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakóban valamilyen formában tovább hasznosítani, tovább válogatni, vagy éppen komposztálni tudnák.  Ezzel lehetne költséget és időt spórolni. Látnia kell a lakosságnak is, hogy a megnövekedett feladatellátás nagy terhet ró a kft-re. Azt is tudniuk kell, hogy nem a képviselő-testület kedve szerint van így, hanem azért mert a törvényt be kell tartani. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a hátrányokat, a problémát jobban kezeljük.

Az elmúlt évben kezdte működését a Gyomai Földkezelő Kft. A gazdasági évet pozitív, a termelési évet negatív eredménnyel zárja a társaság. Még nem érkezett meg a szerződéssel lefedett földalapú támogatás, amely után a termelési év is pozitív eredménnyel zárul. Kb. egymillió forint körüli eredményt várunk, ami mellett még bérleti díjat is fizetnek az önkormányzatnak. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-ben több önkormányzat tulajdonos. A Kft. az évet húsz-harmincmillió forint közötti eredménnyel fogja zárni.  A következő évre nincs megfelelő rálátása a tulajdonosi körnek. A probléma az, amit korábban elmondtam, hogy a hulladékot nem lehet ide beszállítani. Amennyiben ez a rendszer így marad, és nem tudunk valamilyen egyéb feladatot adni a Kft.-nek, akkor a jövőbeni sorsa is kérdéses. Hamarosan kistérségi, illetve felügyelőbizottsági és társulási ülésekre kerül sor, remélhetőleg az ügyvezetés már látja, hogy egyéb lehetőségeket, milyen egyéb feladatokat tud bevonni tevékenységi körébe. Fontos, hogy továbbra is megfelelő módon üzemeltetni tudjuk az igencsak jelentős vagyont. A kft. az elmúlt öt-hat évben folyamatosan húsz és harmincmillió forint közötti eredményt produkált, bérleti díjat fizetett a településeknek. Kötelező cél- és eredménytartalékot képzett, működése rendkívül pozitív volt.

Testületünk döntött a következő évi, járási Start közfoglalkoztatási mintaprogramok kérvényeinek benyújtásáról. A korábbi éveknek megfelelően nyújtjuk be a programjainkat, kivétel az állattartás.  Nem egyhangúan, de többséggel döntöttünk a megszüntetésről. Olyan területről van szó, amely sem villannyal, sem vezetékes vízellátással nem rendelkezik, nehezen megközelíthető és hiányoznak a dolgozók szociális ellátásának feltételei.  A telepen jelentős egyéb beruházásokra is szükség lett volna a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez. A többi programelemben annyi változás lesz, hogy csökkentjük a létszámot. Az intézményeknél nem lesznek kihelyezett dolgozók, a létszámot tíz százalékkal csökkentjük. Egyértelműen látszik, hogy egyre kevesebb embert tudunk bevonni a közfoglalkoztatásba, mivel nő a foglalkoztatás Gyomaendrődön. Jelenleg a szakképzett, vagy szakképzettséggel, vagy valamilyen foglalkozással rendelkezők tudnak munkát találni Gyomaendrődön, vagy a környéken. A gazdasági élet szereplőivel, társaságok vezetőivel beszélve, egyértelműen látszik, hogy szakképzett munkaerőből hiány van a településen. A közfoglalkoztatáson belül a bérek várhatóan nem fognak változni, ezért minimálbér növekedéséből eredő különbség még tovább nő. Ennek hatására, várhatóan még többen kikerülnek a programokból.

Látható, hogy a kormányzat azon szándéka, amely arra irányul, hogy a közfoglalkoztatást kivezeti a foglalkoztatási formák közül, vagy legalább is jelentősen csökkenti, kezdi elérni hatását. Remélem, hogy ez a következő években is folytatódik. Az már problémát jelent majd, hogy a kieső munkahelyeket, illetve a kieső munkaerőt hogyan fogjuk pótolni. Az elmúlt két évben nagyon sok eredményt értünk el a közfoglalkoztatásban. Olyan tevékenységet végeztünk, amely a település hasznára volt, a városkép szépítésére, javítására irányult. Ilyen példát sokat lehet mondani, most pl. a legfrissebb: az ipari parkban elindított járdaépítés. A közfoglalkoztatás keretében várhatóan tavaszra lesz kész. Biztonságosabbá válik az ipari parkban dolgozók közlekedése, javítva az ipari park nyújtotta feltételeket.

Testületünk döntött az első világháború századik évfordulójáról megemlékező programok szervezéséről szóló pályázat benyújtásáról.  Szerettük volna, egy hasonló pályázat kereti között, a Hősök úton lévő emlékművet felújítani. A képviselő-testület nem minden tagja értett egyet a megvalósítással és a költségekkel, ezért a következő hónapban újra tárgyaljuk a benyújtást.

A képviselő-testület döntött a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról. Dinyáné Bánfi Ibolya öt évre ismét bizalmat kapott. A testület egyhangú döntése egyértelműen a munkáját dicséri. Ez úton is jó munkát kívánunk neki!

Az eladásra kínált tűzoltóautóval kapcsolatban lezárult a belső ellenőri vizsgálat. Ennek megállapítása miatt, jogi segítséget kértünk, ügyvédeinktől.  Amint ez a segítség megérkezik, a képviselő-testület a lehető leghamarabb tárgyalni fogja az ügyet. A tűzoltóautó megvan, Gyomaendrődön van, nem annak a nevén, akinek a nevén kellene lennie. Bekértünk egy állásfoglalást, illetve bekértünk egy adásvételi szerződést a kormányhivataltól, ezt megkaptuk. Reméljük, hogy a tények alapján összeállított, jogilag alátámasztott anyaggal a képviselő-testületünk már a decemberi ülésen találkozni fog. Ezek alapján dönthetünk a továbbiakról. Úgy gondolom, megfelelő alapossággal, körültekintően jártunk el, senkit nem próbálunk meg lejáratni, rossz fényben feltüntetni. A továbbiakról a képviselő-testület fog dönteni.

Toldi Balázs polgármester