A tanulók sikeres pályaválasztásának elengedhetetlen összetevője a széles körű tájékozódás a továbbtanulási lehetőségekről, az aktuális munkaerőpiaci viszonyokról, és a szakmákkal való mélyebb megismerkedés. A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap célja lehetőséget biztosítani az iskolák számára, hogy fokozottabb és koncentráltabb figyelemmel foglalkozhassanak a tanulók pályaorientációjával, aktuális és releváns információkkal támogathassák a tanulók és a szülők tájékozódását és döntéseit.

Iskolatípusunknak megfelelően a fentiek értelmében alapvetően kétféle programot szerveztünk a diákoknak: a magasabb évfolyamba járók felsőoktatási intézmények előadásait hallgathatták meg, melyek döntő többsége a felvételi eljárásról, aktuális információkról, a jelentkezés folyamatáról, a hallgatói élet bemutatásáról szólt, illetve pályaorientációs kérdőíveket tölthettek ki, megismerkedhettek a pályaorientációs portál nyújtotta lehetőségekkel, ügyfélkaput nyithattak.

A 9-10. évfolyamosok leginkább szakmaválasztásuk megerősítéseként üzemlátogatáson vettek részt, végzett, szakmájukban sikeres diákjaink beszámolóját hallgathatták meg, majd osztályfőnökeikkel, szaktanáraikkal együtt értékelték a napot.

Bízunk benne, hogy sikerült tanítványainkat megerősíteni iskolaválasztásukban, illetve a végzős tanulóknak kézzel fogható segítséget nyújtani, hiszen a szakképesítő vizsga letétele után többen azon gondolkodnak, hogy szeptemberben nem a munka világába lépnek, hanem egy felsőoktatási intézmény hallgatói lesznek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az alábbi intézményeknek, illetve képviselőiknek, akik támogatták munkánkat azzal, hogy szakmai segítséget, hasznos információkat ismertettek diákjainkkal:

Békés Megye Pedagógiai Szakszolgálat (Békéscsaba)
Budapesti Metropolitan Egyetem (Budapest)
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (Szarvas)
NAV – Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Békéscsaba)
Neumann János Egyetem (Kecskemét)
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék (Budapest)
Szarvasi Járási Hivatal – Foglalkoztatási Osztály (Szarvas)
Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Tessedik Campus (Szarvas)