Az intézmények, a hivatal, az önkormányzat elkészítették jövő évi költségvetésük koncepcióját. A koncepció készítése nem kötelező, de nagyon jól segíti a költségvetés előkészítését. Már harmadik alkalommal tárgyaljuk úgy a következő évi költségvetést, hogy elegendő idő áll rendelkezésre mind az intézményeknek, mind a hivatalnak és nem utolsó sorban a képviselőknek, hogy alaposan átgondolhassák a következő évet, megalapozott érvek alapján megfontolt döntést hozzanak. Ez szükséges alapvetően ahhoz, hogy utána kiegyensúlyozott gazdálkodást folytathasson mindenki.  Ahogyan történt ez az idei és a megelőző két évben is.

Toldi Balázs, polgármester, Gyomaendrőd, 20150224

Nem a megszorítások költségvetése a 2018-as. Az intézmények, a hivatal és az önkormányzat is el tudna költeni ettől sokkal több pénzt, de a költségvetés tervezői a realitások talaján mozogva, a lehetőségek figyelembe vételével döntöttek a főbb összegekről. Látni kell azt is, hogy korábbi évek gyakorlata, a „fűnyíró elv” alkalmazása odavezetett, hogy az intézményeink leromlott külsővel, amortizálódott, teljes megújításra szoruló belső környezettel nem tudják megfelelő színvonalon ellátni munkájukat. Nem tudunk minden szükséges és valós igényt azonnal kielégíteni, reméljük a pályázatok segítségével enyhíthetünk a problémákon. A koncepcióba beépítésre kerültek azok a fejlesztések is, amelyekre már konkrét támogatási szerződéseink vannak. Bízunk abban, hogy a következő évben többször módosítanunk kell majd a költségvetést amiatt, mert újabb, sikeres pályázatok lehetővé teszik ezt. A működési és fejlesztési oldalon is számolunk tartalékkal. Természetesen, a képviselők is meg tehetik és remélem meg is teszik a javaslataikat. Januárban újabb fordulóban tárgyalunk a költségvetésről, mindenki elmondhatja a prioritásait, hogy utána konszenzus alapján döntsünk és fogadjuk el Gyomaendrőd város 2018-as költségvetését. Ami máris felmerült: nagyobb összeget fordítsunk a temetők karbantartására. Itt első sorban az út és a vízelvezetés problémáját kell megoldanunk. Januárra műszaki tartalommal megtámogatott javaslatot kell tennünk a képviselők elé. Kérésként az is megfogalmazódott, hogy járda és parkoló építésre is többet költsünk, annak ellenére, hogy rekord mennyiségű parkolóhellyel igyekeztünk komfortosabbá, biztonságosabbá tenni az itt élők és közlekedők életét.

Fontos döntést hoztunk a helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatban.  A Mobilbusz Kft-vel kötött szerződésünket módosítottuk úgy, hogy az eddigi tizenhat helyett, huszonkét járatpár segíti majd mindazokat, akik igénybe veszik a helyi tömegközlekedést. Javítani igyekeztünk a reggeli munkába járás komfortosságát, illetve növeltük a fürdőhöz lejáró járatok számát.

Együttműködési megállapodást hagyott jóvá képviselő testületünk. A Debreceni Egyetemmel kötendő szerződést nem formalitásnak szánjuk. Mind az egyetem, mind a város oldaláról komoly szándék van arra, hogy valódi tartalommal töltsük meg az együttműködést. Több területen kívánjuk megvalósítani: egészségturizmus, vallásturizmus, rekreáció, sporttudományok, sportkapcsolatok, oktatási együttműködés és kutatásfejlesztés.

Döntöttünk a Szabadság téren lévő első világháborús emlékmű felújítását szolgáló pályázat benyújtásáról. A képviselők jóváhagyták a döntést, amelyhez önerő biztosítására is szükség lesz. A megvalósítás műszaki tartalmáról az elnyert összeg függvényében döntünk.

Területeket értékesítünk a KÖVIZIG-nek, aki a Magyar Állam képviseletében a védtöltések, védvonalak felújítását, mértékadó árvízszintre történő felemelését szolgáló pályázatot valósít meg. A Vásárhelyi Terv végrehajtásának kiemelt célja az árvízi biztonság növelése és az állami vízgazdálkodási feladatok ellátása. Ennek támogatása érdekében a képviselő-testület döntött bizonyos területek eladásáról, illetve térítésmentes átadásáról a Magyar Állam javára. Reméljük, hogy a tervezett védtöltés magasítás-javítás a környező úthálózat javulását is eredményezi majd. Információink szerint a töltések lábánál meglévő utak is felújításra, javításra kerülnek. Ezáltal több holtág szilárd burkolatú úton lesz megközelíthető.

Konzorciumi megállapodás megkötéséről döntöttünk. A járás településeivel közösen megvalósítandó pályázat, amely az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban” címmel 470 millió forint összegben került támogatásra. A rendkívül sokrétű programban nagyon szerteágazó vállalásokat kívánunk megvalósítani. A közös azonban az, hogy az itt élők életminősége, esélyegyenlősége javuljon. A pályázat kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés valósulhat meg. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a valós helyi problémákra reagáló, célzott szolgáltatások kidolgozásához, megvalósításához. A pályázat segítségével a területi egyenlőtlenségek csökkenthetők, javulhatnak a társadalmi felzárkózás feltételei.

A pályázat során megvalósított intézkedések összehangolása hozzájárul az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. Képzéseket valósítunk meg, támogatunk. Szűrővizsgálatokat szervezünk, az egészségtudatos magatartást helyezve előtérbe. Egészségnapokat, táborokat, ifjúsági és közösségi programokat tudunk megvalósítani. A pályázat során támogatható tevékenység a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző és képző programok megvalósítása. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. A település megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Ez egy nagyon jelentős feladat, amelyben nem csak a Gyomaendrődi programok, a ránk eső pályázati rész megvalósításáért felelünk, hanem a konzorcium vezetői felelősség és munka is ránk hárul.

Szintén egy EFOP-os pályázat sikeréről is beszámolhatok, amely a Határ Győző Városi Könyvtár, a Kállai Ferenc Kulturális Központ, és a Szent Antal Népház együttműködésével, élethosszig tartó tanulást támogató programokat valósít meg, első sorban az inaktív rétegek bevonásával.

Zárt ülésen tárgyaltunk belső ellenőri jelentést, amely érintette az „elveszett” tűzoltóautó esetét is. Mint azt már korábban is elmondtam, a tűzoltóautó megvan, Gyomaendrődön van. A Békés megyei Kormányhivataltól megkapott adásvételi szerződésen aláírások: eladó, vevő és tanuk és pecsét szerepelnek. Az adásvételben foglalt eladás összege az önkormányzat számlájára nem érkezett meg. Képviselő-testületünk felhatalmazta a jegyzőt, hogy a szükséges jogi lépéseket tegye meg.

Gyomaendrődi testületi ülés, Gyomaendrőd, képviselő-testületi ülés, Gyomaendrőd

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok minden gyomaendrődinek és a hir6 olvasóinak!

Toldi Balázs polgármester