Magyar Képzőművészeti Egyetem

Az intézmény 1871-es alapítása óta ápolja Magyarország élő művészeti hagyományait és reflektál a kortárs művészeti áramlatokra. A festő, grafika, intermédia, képzőművészet-elmélet, látványtervező, restaurátor és szobrász tanszékek, valamint a doktori iskola által kiállított diplomák elméleti és gyakorlati tudást garantálnak. Az egyetem a világszínvonalú kortárs művészeti képzés mellett hangsúlyt helyez a kutatásra is. mke.hu

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Az egyetem alap-, mester- és doktori szinten a dizájn (azon belül is a formatervezés, a tárgyalkotás és a textiltervezés), az építészet, a médiadizájn és az elméleti stúdiumok területén nyújt nemzetközileg elismert képzést. Az intézmény nagy jelentőséget tulajdonít a különböző szakok hallgatóinak együttműködésére: a hallgatók interdiszciplináris tervezési kurzusok alkalmával ismerhetik meg egymás szakterületeit és gondolkodásmódját, a projektalapú képzési modell előnyeit és a valós tervezési helyzetek sajátosságait. mome.hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Európa első polgári mérnökképző intézete – amely az ország első számú műszaki felsőoktatási intézménye, valamint egyik vezető kutatóegyeteme – 235 éves múlttal és nemzetközi oktatási, szakmai-tudományos tekintéllyel. Az egyetem kreatív alkotóterületeket érintő szakjai építész- és építőmérnöki, iparitermék- és formatervezői, valamint járműmérnöki képzést kínálnak. Nemzetközi kapcsolatai – mintegy 120 egyetemmel való együttműködése révén – szinte az egész világra kiterjednek. Felnőttképzési Központjának tevékenysége az élethosszig tanulás jegyében a műszaki-mérnöki tudományok szinten tartását és elmélyítését tűzte ki célul. bme.hu

Soproni Egyetem

Az évszázados hagyományokra visszatekintő, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény művészeti képzése az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika területeire fókuszál. A „zöld egyetem” jelző arra a tevékenységre utal, amelyet az oktatási intézmény a természeti, társadalmi és emberi környezetben az életminőség megőrzésének és javításának érdekében végez. Az oktatás mellett itt működik jelenleg Magyarország egyetlen faipari kutatóműhelye, akkreditált laboratóriumaiban úttörő jellegű kutatási és innovációs tevékenység zajlik. uni-sopron.hu

Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar

Magyarország első egyetemének művészeti kara festő-, szobrász- és grafikusművész, valamint tárgyalkotó szakon, illetve dizájn- és vizuális művészet tanári szakon várja a hallgatókat. A művészeti kar létrejöttét neves pécsi képző- és zeneművészek segítették. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér és a város művészegyéniségei meghatározó alapot teremtenek a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó oktatás tudományegyetemi közegben kínálja a művészeti doktori képzést is. pte.hu

Budapesti Metropolitan Egyetem

Magyarország legnagyobb művészeti képzési portfóliójú felsőoktatási intézményén két karon, négy fő képzési területen – kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet – folyik a valódi mester-tanítvány kapcsolatra és csapatmunkára épülő oktatás. A folyamatosan bővülő, magyar és angol nyelvű kínálat közel 80-féle kurzusán jelenleg több mint 7500 hallgató vesz részt a fővárosban és Hódmezővásárhelyen, az egyetem Regionális Tudásközpontjában. A 2009-ben indult művészeti képzéseken jelenleg 15 alap- és 8 mesterszak közül választhatnak a hallgatók az animáció, a belsőépítészet, a craft, a dizájn, a divat, a grafika, a fotográfia, a médiadizájn és a mozgókép területeiről. metropolitan.hu

Vizuális Művészeti Intézet, Eger

A két és fél évszázados egri felsőoktatásnak közel hetven éve szerves része a művészeti oktatás. Az 1948-ban alapított tanszék arculatát a kilencvenes évek elejéig a rajztanárképzés határozta meg, de 1993-tól az oktatás specializálódott, és rajz-vizuális kommunikáció szakká alakulva immár teljes egészében a vizualitás köré szerveződött. A képzőművészeti tanszéken festő- és képgrafikusképzés, a média és dizájn tanszéken pedig elektrográfiai, képanimációs, tervezőgrafikai és webdizájnképzés folyik. A program keretében a hallgatók szilárd szakmai tudással bíró, a legújabb technikákat ismerő és alkalmazni tudó, a kortárs művészet kérdéseire érzékenyen reagáló alkotókká válhatnak. vmi.uni-eger.hu

KREA Kortárs Művészeti Iskola

Az intézmény oktatási filozófiájának középpontjában a kortárs szellemiségű művészképzés és a professzionális szakemberképzés áll. Innovatív oktatási programja elsőként kínált OKJ-s művészeti képzést az enteriőrtervezés, a fotográfia, a tervezőgrafika, a smink- és öltözködéskultúra és a webdizájn területén. Az iskola oktatási tematikája a piaci elvárásoknak megfelelő konceptuális tervezői gondolkodás elsajátítását helyezi előtérbe. Célja, hogy egyéni látásmóddal bíró, trend- és stílusteremtő, a dizájnszcénában hazai és nemzetközi szinten egyaránt érvényesülni képes, kreatív szakembereket képezzen. kreaiskola.hu

Forrás: hvg.hu