A 2017-es évben a Békés Megyei Kormányhivatal öt megyei szakmai kamarával és egy felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A hivatal Tomcsányi termében a már megkötött megállapodásokról és a kapcsolódó cselekvési tervekről tartottak évértékelőt. A fórumon részt vett dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Fajzi Tamás, a Békés Megyei Építész Kamara elnöke, Buzás Zoltán, a Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Hrabovszki János, a Békés Megyei Vadászkamara elnöke, dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Tessedik Campusának dékánja, valamint dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Főiskola orosházi intézményének igazgatója.

Az eseményen a megjelent vezetőket dr. Takács Árpád kormánymegbízott köszöntötte, aki évértékelőjében az idei év célkitűzéseiről és eredményeiről szólt. Elsődleges célként a nyitott hatóság elvét és gyakorlatba történő megvalósulását említette, melynek kapcsán hangsúlyozta, egy hivatal csakis széleskörű szakmai és társadalmi bázissal képes hatékonyan működni.

– A kormányhivatalnak nem az a feladata, hogy öncélúan működjön, hanem az, hogy együttműködésben a szakmai szervezetekkel, szem előtt tartva azok érdekeit, proaktív módon próbáljon felkészülni a jövő kihívásaira – fogalmazott a kormánymegbízott. – Ugyanakkor arra is törekedni kell, hogy a szakma gyakorlói naprakész szakmai és jogszabályi ismeretekkel rendelkezzenek, ami nagyban felgyorsítja a hatósági eljárások, és így az adott kivitelezési munkálatok jogszerű megvalósulását is.

Évértékelőjében a kormánymegbízott a megyei felsőoktatási intézmények jelentőségére is kitért. Mint elmondta, az egyetemek és főiskolák kiemelt szerepet töltenek be a megye szellemi, szakmai utánpótlásában, ezért nagyon fontos, hogy a kormányhivatal szoros együttműködést alakítson ki az oktatási intézményekkel.

Az együttműködési megállapodásokról és a kapcsolódó cselekvési tervekről dr. Rákóczi Attila főigazgató tartott előadást. Az idei évben megkötött együttműködési megállapodások összegzése, valamint a konkrét cselekvési tervek negyedéves beszámolói mellett kitért arra, hogy nagyon fontos az érintett szereplők folyamatos visszacsatolása, a velük folytatott konzultációk.

– A külső szereplőkkel történő kapcsolattartás azért lényeges eleme stratégiánknak, mert csakis velük közösen, az együttgondolkodás mentén lehetséges a hatékony területi államigazgatás megteremtése és működtetése – fogalmazott a főigazgató.

A jelenlévő kamarai elnökök és a felsőoktatási intézmények vezetői arról számoltak be, hogy a szakma szereplői kivétel nélkül pozitívan fogadták a kormányhivatal 2017-ben elindított együttműködési megkereséseit, és további közreműködésükről biztosították a hivatal vezetőit.